Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Însemnări despre epistolograful Adrian Marino de Nicolae Scurtu

Bibliografia teoreticianului, istoricului şi criticului literar Adrian Marino (1921–2005), unul dintre cei mai însemnaţi comparatişti români, continuă să se augmenteze cu un apreciabil număr de epistole pe care le-a trimis apropiaţilor şi, mai ales, confraţilor din ţară şi din Europa.
Una dintre publicaţiile occidentale înfiinţate şi coordonate de Adrian Marino este Cahiers roumains d’études littéraires (1973–1989), pe care a condus-o cu pasiune şi desăvârşită competenţă între anii 1973–1980.
Epistolele trimise colaboratorilor acestei publicaţii plurilingve se constituie într-un extrem de preţios tom privind tematica, structura şi semnificaţia fiecărui număr, care, întotdeauna, era de dimensiunea unei cărţi.
Remarcabile sunt, în acest sens, epistolele trimise lui Şerban Cioculescu, Al. Dima, Al. Piru, Nicolae Manolescu, Mircea Zaciu, Ion Vlad, Edgar Papu, Mircea Popa, Livius Ciocârlie, Constantin Ciopraga, Paul Cornea, Mircea Anghelescu, Marin Bucur, Stan Velea, Stancu Ilin şi alţii.
Interesante prin informaţiile pe care le conţin, cât şi prin unele aserţiuni privind moravurile literare de la noi sunt şi epistolele trimise, din Cluj, unde se stabilise după ieşirea din lagărele de detenţie, lui Pompiliu Marcea (1928–1985), istoric şi critic şi literar, care, în calitate de activist al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a răspuns de sectorul editorial în perioada 1964–1968.
Relevante, aplicate şi la subiect sunt şi colaborările lui Pompiliu Marcea la Cahiers roumains d’études littéraires solicitate şi publicate cu girul ştiinţific al lui Adrian Marino.

*
[Cluj], 18 noiembrie [19]67

Stimate tovarăşe Marcea,
Îmi vine destul de greu să vă scriu într-o chestiune, aşa zicând „oficială”, dar este bine ca şi d[umnea]v[oastră] să aveţi şi astfel de orientări asupra activităţii noastre editoriale.
În esenţă este vorba de Opera lui Alexandru Macedonski 1, al cărui bun de tipar l-am dat încă de la sfârşitul lui iulie. Suntem în noiembrie şi cartea încă nu apare. Şi probabil mai... întârzie: mai întâi n-a fost hârtie „potrivită”, cartea este masivă (750 pagini), apoi n-a fost „coperta”, apoi... după ce s-a tras, s-au descoperit nişte „erori”, rânduri inversate, care nu-mi aparţin mie, de unde ezitări: să facem o „erată”, să nu facem, dileme profunde, nu ştiu dacă au fost sau nu soluţionate.
În orice caz, toate aceste tărăgănări evidente creează impresia (aş dorio sincer subiectivă) că la anume sugestii din sfera istorico-literară cartea ar trebui să mai întârzie, să apară în orice caz după alţi autori.
Pe cine să conving că nu intenţionez să „concurez” pe nimeni (episodul de anul trecut categoric nu se mai repetă, de altfel am fost total străin de el!).
Poate nu este lipsit de interes să ştiţi că Centrala Editurilor îmi acordă, prin „cineva” o atenţie specială – când studiul introductiv2 la vol[umul] ediţia Macedonski a apărut în dimensiunile ştiute, pe care tot ea l-a aprobat, altfel nu... apărea, «cineva» s-a sesizat că este... prea mare, de unde admonestarea editurii, etc. „autocritică”, observaţii.
Aceste metode, care au o limită, vi le semnalez şi d[umnea]v[oastră]. Dacă ele nu vor lua sfârşit, mă voi adresa, cu dovezi, la cei mai înalţi factori.
Fac, deci, apel la spiritul d[umnea]v[oastră] colegial de a lămuri, într-un fel, ritmul apariţiei Operei lui A[lexandru]M[acedonski].
Până atunci, îngăduiţi-mi să vă ofer o mică ediţie3, tot Macedonski. Aceasta a bătut toate recordurile, în editură a sta, ce-i drept, doi ani. Deci n-am motive să mă plâng. Sunt în plin progres.
Cu multe mulţumiri,
Adrian Marino

*
CAHIERS ROUMAINS
D’ÉTUDES LITTÉRAIRES
Cluj-Napoca, 17 noiembrie [19]76
[Strada] Ràkoczi, nr. 72
[Telefon] – 1.19.15

Stimate d[omnu]le Marcea,
Revista noastră intenţionează să publice în n[umă]r[ul] 2 sau 3/[19]77, pe care le pregătim de pe acum, un articol despre 1907, cu implicaţii literare româneşti, cum este şi firesc.
Ştiu că d[umnea]v[oastră] aţi scris un astfel de studiu. Vreţi să ni-l puneţi la dispoziţia4 noastră, în copie dactilo sau în cupură, cât mai repede posibil?
De asemenea, vă informez că studiul d[umnea]v[oastră] despre istoria literară românească5 apare în n[umă]r[ul] 4/[19]76, acum în tipografie, în fruntea sumarului.
Cu deosebite mulţumiri,
Adrian Marino

*
Cluj-Napoca, 3 septşembrieţ [19]77
[Strada] Ràkoczi, nr. 72
[Telefon] – 1.19.15

Stimate d[omnu]le Marcea,
Sper că aţi văzut Cahiers, nr. 4/ [19]76, cu articolul d[umnea]v[oastră], de asemenea cred că aţi primit şi extrasele. Ar fi o surpriză agreabilă pentru mine, căci acest „serviciu” – o, vai! – merge cam defectuos.
Pregătim un număr Le comique et le tragique şi v-aş propune să ne recenzaţi una sau două din cărţile asupra lui Caragiale sau numai despre comicul lui. Sau poate aveţi înclinaţii... tragice. Vă rog să-mi indicaţi o pistă şi în această direcţie.
Cu multe mulţumiri,
Adrian Marino

*
Cluj-Napoca, 15 oct[ombrie] [19]77

Stimate domnule Marcea,
Vă mulţumesc pentru colaborarea promisă, Comicul lui Caragiale6, 10–12 pagini, tip eseu, de astă dată, cu reliefarea procedeelor sale, într-un cadru pe cât posibil comparat. Termen: 1 decembrie, în două exemplare dactilografiate.
Revista merge bine, sau destul de bine, pentru o redacţie de unul singur, şi cu o editură neadaptată încă la acest tip de operaţii.
În definitiv, este pentru prima dată că o editură scoate o revistă şi încă pentru străinătate. De unde tot felul de complicaţii tehnicoadministrative. Corectorii s-au schimbat. Să vedem ce progrese vor fi. După cutremur, catastrofa a fost şi mai mare (cu numărul 1/1977).
Cât priveşte activitatea mea „prodigioasă”, vă mulţumesc sincer pentru felicitări, dar ea îmi dă pe lângă mari satisfacţii morale şi multe, foarte multe complicaţii „colegiale”.
Recitiţi, vă rog, doar sunteţi în temă, Amicii lui Caragiale.
Cu salutări cordiale, în aşteptarea textului, al dşumneaţvoastră,
Adrian Marino

Note
z Originalele acestor epistole, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.
1. Adrian Marino – Opera lui Alexandru Macedonski. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, 760 pagini.
2. Al. Macedonski – Opere. Vol. I-V. Ediţie şi introducere de Adrian Marino. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966-1969.
3. Al. Macedonski – Versuri. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Adrian Marino. [Bucureşti], Editura Tineretului, [1967], 255 pagini + 1 portret. (Cele mai frumoase poezii, nr. 94)
4. Pompiliu Marcea – La littérature roumaine et la révolte paysanne de 1907 în Cahiers roumains d’études littéraires, nr. 3, 1977, p. 49–62.
5. Pompiliu Marcea – L’histoire littéraire roumaine: étapes de la synthèse în Cahiers roumains d’études littéraires, nr. 4, 1976, p. 4–16.
6. Pompiliu Marcea – Le comique de I.L. Caragiale în Cahiers roumains d’études littéraires, nr. 4, 1978, p. 19–26.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara