Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Articole de: Nicolae Scurtu

Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 50 / 2013 - Însemnări despre memorialistul Nicolae Ţimiraş
Biografia şi opera memorialistului Nicolae Ţimiraş (1912–1996), strănepot al irepetabilului naratolog Ion Creangă, sunt insuficient cunoscute şi, uneori, denaturate de cercetători grăbiţi şi fără le...
Nr. 48 / 2013 - Două scrisori ale lui Constantin Noica
Filosoful, traducătorul şi memorialistul Constantin Noica (1909–1987) a fost, în acelaşi timp, şi un pasionat epistolograf de la care s-a păstrat un impresionant număr de epistole trimise confraţilo...
Nr. 46 / 2013 - O epistolă necunoscută a lui Al. Piru
Biografia istoricului şi criticului literar Al. Piru (1917–1993) cuprinde câteva momente, încă neelucidate, pe care ironistul cordial nu a dorit să le expliciteze şi, evident, nici să le nuanţeze. U...
Nr. 44 / 2013 - Însemnări despre erudiţia Maicii Iosefina Giosanu
Există oameni predestinaţi să răspundă provocărilor şi, mai ales, misiunilor ce li se încredinţează, cu o promptitudine şi o pasiune greu de imaginat azi, când tentaţiile de orice natură sunt atât de ...
Nr. 42 / 2013 - Gheorghe Bulgăr şi contemporanii săi
Un cărturar, dintre cei mai însemnaţi, pe care ni i-a dat Transilvania, e, desigur, şi Gheorghe Bulgăr (1920–2002), lingvist, filolog, istoric literar, traducător şi memorialist. Dascăl din stirpe...
Nr. 40 / 2013 - Ştefan Baciu şi revista „Viaţa literară“
Itinerariul biografic şi creator al poetului, jurnalistului, traducătorului şi memorialistului Ştefan Baciu (1918–1993) a fost cercetat, cu o desăvârşită rigoare, de istoricul şi criticul literar Fl...
Nr. 38 / 2013 - Noi contribuţii la biografia poetului Ion Moldoveanu
Unul dintre poeţii însemnaţi ai Transilvaniei interbelice este, desigur, şi Ion Moldoveanu (1913–1939), autorul unei plachete de versuri, Zbor peste ape1, care a suscitat interesul şi aprecierile, u...
Nr. 36 / 2013 - Nichifor Crainic şi unii dintre contemporanii săi
Posteritatea poetului, prozatorului, eseistului, jurnalistului şi memorialistului Nichifor Crainic (1889–1972), după patru decenii, nu izbuteşte să reafirme, să confirme şi să impună valoarea ideati...
Nr. 34 / 2013 - Contribuţii noi la biografia lui Mircea Iorgulescu
Biografia istoricului şi criticului literar Mircea Iorgulescu (1943–2011) suscită interesul cercetătorilor din generaţiile cele mai tinere, spre a-i putea stabili, cu rigoare, itinerariul creator ş...
Nr. 32 / 2013 - Traian Chelariu şi contemporanii săi
Biografia şi, desigur, bibliografia poetului, prozatorului, dramaturgului şi memorialistului Traian Chelariu (1906–1966) nu sunt cunoscute în detaliu de cercetători, exegeţi şi nici de istorici litera...


Inapoi

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara