Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Întregiri la bibliografia lui Const. Ciopraga de Nicolae Scurtu

Bibliografia profesorului universitar, istoricului și criticului literar, precum și a poetului, prozatorului, traducătorului și memorialistului Const. Ciopraga (1916–2009) continuă să se augmenteze cu un impresionant număr de epistole, pe care le-a scris și trimis prietenilor, confraților și discipolilor săi.
În ipostaza de dascăl de emoții estetice la cea dintâi Universitate a României, Const. Ciopraga a format și a modelat numeroși tineri care i-au audiat cursurile și i-au citit cărțile de istorie și critică literară.
Unii dintre acești tineri, pasionați de lectură și de creație propriu-zisă, au fost îndrumați și debutați în presa literară și în volume și, apoi, receptați, cu obiectivitate, de magistrul Const. Ciopraga, care, întotdeauna, s-a bucurat de prețuirea intelectuală a celor pe care i-a descoperit și impus în viața literară.
Epistolele trimise, în timp, discipolilor săi, deloc convenționale, surprind printro anume finețe intelectuală, printr-o înțelegere exactă a unor solicitări și, mai ales, printr-un mod special de a empatiza cu mai tinerii săi colegi.
Relevante, în sensul acesta, sunt și epistolele trimise prozatorului și jurnalistului Eugen Lumezianu (1937–1990), prozatoarei, jurnalistei și traducătoarei Doina Cernica (n. 1949), precum și poetei, prozatoarei și eseistei Lucia Olaru-Nenati (n. 1949), în care opiniile și fulgurațiile critice ale lui Const. Ciopraga au menirea de a susține și, uneori, de a tempera anumite atitudini justificative.
Aici, în paginile prestigioasei reviste România literară, am restituit, în ultimii ani, cu rigoare și real interes, un apreciabil număr de epistole aparținând istoricului și criticului literar Const. Ciopraga, deoarece acestea se constituie în fragmente de viață, bijuterii stilistice și piese documentare de o certă valoare.

* Iași, 28 septșembrieț 1968
Stimate tovarășe Lumezianu,
N-am putut fi mai prompt. Vă trimit opiniile1 mele, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea personală, cât și pentru revistă.
Lui Al. Protopopescu2 toate gândurile mele de bine.
Salutări cordiale,
Const. Ciopraga

*
Iași, 19 martie 1989
Dragă domnule Lumezianu,
Răspunsul meu vă parvine cu întârziere, deoarece toate eforturile, între timp, mi-au fost reclamate de definitivarea unui volum despre Eminescu.
Cum nu se găsește nici tuș, nici cerneală neagră, am utilizat un creion; pagina3 pe care v-o trimit, n-a ieșit cum doream, dar mai bine așa decât deloc.
Dorindu-vă frumoase realizări, vă rog să primiți, dragă domnule Lumezianu, salutările mele cordiale.
Constantin Ciopraga
șDomnului profesor Eugen Lumezianu, Liceul „Mihai Eminescu“, Strada Traian, nr. 19, Constanța, Cod 8700; Expeditor Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iași, Cod 6600ț.

*
Iași, 19 octșombrieț 2001
Stimată doamnă Doina Cernica,
Cu o întârziere pe care o regret, dincolo de voința mea, vă mulțumesc din inimă pentru textul atât de frumos gândit – despre Privitorul tăcut4.
Ați făcut observații de certă finețe și, mai ales, ați citat acele pasaje care meritau o oprire în loc. Se vede imediat că ați scris nu numai cu mintea, dar și cu inima!
Tirajul prim, de numai trei sute de exemplare, s-a epuizat în câteva zile – și nu știu când vor fi în librării celelalte, până la o mie, cum sună contractul.
Apar foarte multe cărți, însă, mai toate, în tiraje „confidențiale“, încât o carte editată la Cluj sau la Craiova nu ajunge la Iași.
Vă rog să primiți, stimată doamnă Doina Cernica, împreună cu talentata Niadi5, cele mai bune urări de mari realizări. Mulțumiri călduroase.
Constantin Ciopraga
șDoamnei Doina Cernica, Bulevardul George Enescu, nr. 31, Bloc I 49, Scara B, Apartamentul 25, Suceava, Cod 5800; Expeditor Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iași, 6 600ț.

*
Iași, 21 noiembrșieț 2004
Stimată doamnă Doina Cernica,
De neiertat, întârzierea cu care confirm primirea delicatelor dumneavoastră mesaje! Să invoc lipsa timpului!
Am încheiat, acum două zile un volum care mi-a cerut mari eforturi. A și intrat la tipar, la „Junimea“; va apare, probabil, la sfârșitul lunii decembrie.
Sunt dator să răspund la cel puțin cincisprezece persoane, și încep cu dumneavoastră.
Vă adresez mulțumiri cordiale pentru Crai nou, dar mai ales pentru Fetița și broasca țestoasă6. Fericită, ideea de a grupa concisele povești în jurul Fetiței; impresionează discursul solemn, la nivelul primei copilării; ingenuitatea și prospețimea vârstei miracolelor duc cu gândul la Lizuca lui Sadoveanu din Dumbrava minunată, la Prințișorul lui Exupéry, la Andersen.
Admir în paginile cărții dumneavoastră cuceritoarea căldură umană, patetismul bine strunit, gingășia psihologică. Excelente sunt și ilustrațiile color. Vă felicit din inimă! Pentru Niady, calde urări de afirmare și de noroc. Dumneavoastră și soțului cele mai bune sentimente.
Al dumneavoastră,
Constantin Ciopraga

P.S.
Primesc de la Câmpina Revista nouă, acum la al șaptelea număr, editată de fostul meu student Constantin Trandafir. Printre semnatari, un Viorel Cernica.
șDoamnei Doina Cernica, Bulevardul G. Enescu, nr. 31, Bloc I 49, Scara B, Apartament 25, Etaj 9, Suceava, Cod 720053; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iași, Cod 700039ț.

*
Iași, 18 aprșilieț 2006
Stimată doamnă Lucia Olaru Nenati,
Impresionat de necazurile7 dumneavoastră, în Botoșanii de care sunteți legată afectiv, cred că trebuie să vă consacrați în continuare activității literare și culturale, acestea având, în subtext, efecte benefice asupra moralului în suferință.
Convorbirile cu doamna Svetlana Paleologu-Matta și realizările despre vizitele peste Ocean probează că ridicarea deasupra cotidianului și seninătatea sunt posibile.
Cele șapte sonete pe care mi leaț i trimis sunt, la rândul lor, modalități de transcendere. Le voi încredința, după Paști, revistei Cronica.
Cu cele mai bune urări de Înviere și bucurii în familie.
Constantin Ciopraga

Note:
Originalele acestor epistole, inedite, se află în bibliotecile doamnelor Elena Lumezianu (Constanța), Lucia Olaru-Nenati (Botoșani) și Nicolae Scurtu (București).
1 Const. Ciopraga (1916–2009), Relația știință-personalitate e cu totul elastică în Tomis, 3, nr. 12, decembrie 1968, p. 20.
2 Al. Protopopescu (1942–1994), critic literar și poet. A fost redactor la revista „Tomis” (1967–1974). Este autorul cărții – Romanul psihologic românesc (1978).
3 Const. Ciopraga răspunde solicitării lui Eugen Lumezianu de a trimite câteva opinii despre Mihai Eminescu în anul centenarului, în manuscris, spre a fi incluse într-un omagiu pe care dobrogenii l-au adus poetului nepereche.
4 Doina Cernica, Un aristocrat al spiritului în „Crai nou”, 12, nr. 2999, sâmbătă, 29 septembrie 2001, p. 5 șCartea cu memorii: Const. Ciopraga – „Caietele privitorului tăcut”ț.
5 Niadi Cernica (n. 28 iulie 1873, Câmpulung Moldovenesc), prozatoare și eseistă. Autoarea cărților: Indiile greșite (1996), În timpul fratelui (1998) și Cartea sorților (1999).
6 Doina Cernica, Fetița și broasca țestoasă. La petite fille et la tortue. Povești. Ediție bilingvă. Traducere de Valérie Maillard și Marius Roman. Timișoara, Editura Augusta, 2003, 100 pagini.
7 Poeta și eseista Lucia Olaru-Nenati a fost înlăturată din forurile de conducere a vieții literare și culturale din județul Botoșani de câțiva confrați nedemni și temporar influenți.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara