Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:10
(15/03/2000 - 21/03/2000)


Editorial:
Democraţia lingvistică
de Nicolae Manolescu

S-au înmulţit, în ultima vreme, polemicile pe tema folosirii unor cuvinte şi expresii în presa scrisă şi, mai ales, în mass-media. Polemici este, p...

Contrafort:
Ordalii asortate
de Mircea Mihăieş

Câtă vreme popularitatea Convenţiei se eroda de la sine, aducând coaliţia forţelor democratice la forma unui şvaiţer debil - mai mult găuri decât ...

Actualitatea:
Artă leneşă
de Val Gheorghiu

Cea mai leneşă artă s-a făcut în comunism. Societate eminamente heirupistă, trîmbiţînd munca, dar generînd fetişul ei, "eu mă fac că muncesc, tu...


"Popor, ţine frâiele-n puternica-ţi mână"
de Boris Marian

Versul şchiop, pe care l-am pus în titlu, este un lait-motiv dintr-o odă închinată cândva, RPR şi îmi evocă o lungă perioadă de devalorizare semant...

Cronică Literară:
UN SINONIM PENTRU FRENEZIE: PETRE PANDREA
de Alex. Ştefănescu

600 de pagini de fervoare intelectuală A apărut o carte a cărei lectură captivează şi extenuează: Memoriile mandarinului valah. Ea este un ...

Cronică Literară:
Poezia lui Cezar Ivănescu
de Gheorghe Grigurcu

Regim abuziv prin excelenţă, comunismul urmărea, în chip aparte, mistificarea originilor. Tot ce ţinea de trecut li se părea ideologilor săi suspect...

Lecturi la zi:
Despre cîteva note false
de Georgeta Drăghici

Prozele Alexandrei Târziu din volumul False obiecte preţioase (Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998) nu sînt deosebite stilistic de r...

Lecturi la zi:
Despre actualitate
de Florentina Costache

La o distanţă de un deceniu, problematica piesei care dă titlu volumului ne reaminteşte cum efervescenţa deschiderii României imediat după decembri...

Lecturi la zi:
Arta imprevizibilului
de Nicoleta Ghinea

Existenţa individului marcat de propria-i singurătate constituie tema romanului Penultimul Don Juan de Eugen Curta. Spre deosebire de romanul Din n...

Alfabetul Domnilor:
Riscurile meseriei
de Ioana Pârvulescu

- presa şi cenzura - Gazetarul îşi asumă trei riscuri mari: două care-i implică viaţa şi unul care priveşte destinul său creator. Despre aces...


Întorcând reîntoarcerea dusă
de Liviu Georgescu

trec prin vieţile noastre printre sălcii îmbufnate şi coapsa ta îndoliată în mansardele florii se nasc amintiri şi tot acolo mor...

Cronica ediţiilor:
Vocea inconfundabilă
de Z. Ornea

Vocea inconfundabilă, plăcut timbrată, a d-nei Monica Lovinescu la "Europa Liberă" rămîne, pentru mine, (dar numai pentru mine?) o amintire răscoli...

Memorialistică:
Un boss al presei de altădată
de Barbu Cioculescu

Camil Petrescu, anticalofilul, citind cu nesaţ memoriile colonelului Locusteanu, încrâncenat reacţionar antipaşoptist, le gusta nervul, parfumul ...

Păcatele Limbii:
Psiholingvistică
de Rodica Zafiu

Recent apărutul volum al profesoarei Tatiana Slama-Cazacu, Psiholingvistica - o ştiinţă a comunicării (Bucureşti, All, 1999), are la bază mai veche...


Răsfoind scrisori de la Horia Stamatu
de Alexandru LUNGU

(2 Aprilie 1989) Numeroase şi întinse sunt comentariile despre încercările mele poetice, pe care le regăsesc în scrisorile lui Horia Stama...


"Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza..."
de Mircea Cărtărescu

Prin 1942-43, sub cele mai îndîrjite bombardamente americane, Bucureştiul petrecea la fel ca în anii nebuni rămaşi în urmă cu două decenii. Mîncarea...


De-a fantasmele...
de Catrinel Popa

Coordonatele principale ale liricii regretatei poete Florenţa Albu au fost trasate, critici importanţi i-au consacrat cronici ample, locul său în p...

Cronica Dramatică:
Despre singurătate
de Marina Constantinescu

Uneori, atmosfera unei premiere oficiale devine irespirabilă: prea multă ipocrizie, prea multe energii negative, prea multă atenţie acordată monden...

Cronica Plastică:
Semnificaţia unei aniversări
de Pavel Şuşară

Pentru a consemna cei cincizeci de ani pe care Mircea Bochiş tocmai i-a împlinit, Muzeul de Artă din Baia Mare a organizat o amplă expoziţie car...

Cinema:
Centenar JEAN NEGULESCO
de Irina Coroiu

"Ochiul minţii este cel mai extraordinar proiector din cîte există pe lume". Această reflecţie a maestrului Jean Negulesco, descoperită în paginile...

Muzică:
"Marele Jazz"
de Dumitru Avakian

...este titlul unei apreciate emisiuni de televiziune transmise pe Canalul TVR 1, la ore mici, cum le stă bine - gândesc unii! - manifestărilor cult...

Prepeleac:
Alt parti, de 150 de dolari
de Constantin Ţoiu

Suma cheltuită de amfitrionii de care eram invitaţi, de obicei o calcula tînărul jurnalist american, de la un ziar local, pe care ţin minte că-l ch...

Ochean:
Întîlnirea cu un morar
de Paul Miron

Am luat-o pe drumul de la vale de Eden pe lîngă o apă limpede, un iezer în care peşti aurii se zbenguiau, ferindu-se de broaştele albastre care le ...

Cartea Straina:
Riscul gazetarului
de Andreea Deciu

Dintr-o generozitate a întîmplării, care întotdeauna leagă prin nenumărate fire tainice de semnificaţie episoade aparent distincte din existenţă noa...


Isaac Bashevis-Singer - Familia Moskat
de Anton Celaru

Proza lui Isaac Bashevis-Singer (1904-1991, laureat al Premiului Nobel în 1978) excelează atât în naraţiunea scurtă, printr-o neobişnuită forţă de s...

Cronica Traducerilor:
În numele Fiului...
de Dan Croitoru

Mi-a fost dat să văd în decursul ultimelor decenii ale secolului care se încheie trei interpetări - şi desfid pe oricine le-ar cataloga altcum...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Datul în petec Concomitent, Contemporanul din 2 martie şi noua publicaţie Observator cultural (a cărei apariţie România literară a salutat-o în...

La microscop:
Strategia pe termen scurt a dlui Isărescu
de Cristian Teodorescu

La începutul sătpămînii trecute premierul Isărescu a invitat liderii de presă din România pentru o discuţie despre problemele cabinetului său. Invit...


Lista Autorilor din numarul curent