Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:15
(19/04/2000 - 25/04/2000)


Editorial:
Fascism şi comunism
de Nicolae Manolescu

"Faptul că fascismul şi comunismul nu suferă un discredit comparabil se explică, înainte de orice, prin caracterul fiecăreia dintre cele două ideol...

Contrafort:
Pastorul Gauck: Unsprezece ipostaze
de Mircea Mihăieş

Un binecunoscut personaj public, intelectual admirabil, liberal conservator, anti-comunist autentic m-a întrebat într-o zi: "De ce prietenul dumit...

Actualitatea:
Demitizarea politicului
de Dorin-Liviu Bîtfoi

După 1989, simpatiile de partid s-au născut o dată cu conştiinţa posibilităţii alegerii între mai multe astfel de grupări. Tocmai această libe...

Cronică Literară:
O epopee critică eroi-comică
de Alex. Ştefănescu

Savant şi artist Tânărul critic literar Cornel Ungureanu s-a transformat pe neobservate în "bătrânul dascăl" din Scrisoarea I a lui Emine...

Cronică Literară:
O struţo-cămilă ideologică (I)
de Gheorghe Grigurcu

Memoriile unui exponent marcant al unui regim totalitar, fie comunist, fie nazist, prezintă, neîndoielnic, un interes documentar ca şi unul psih...

Lecturi la zi:
Memorialistică basarabeană
de Ion Ţurcanu

Pe parcursul unei impresionante activităţi de cercetare, care însumează vreo 65 de ani şi cîteva sute de titluri de scrieri, harnicul preot cărtur...

Lecturi la zi:
Despărţirea de Matiora
de Luminiţa Marcu

După copertă, cartea lui Valentin Rasputin promite să fie o poveste de dragoste cu toate atributele sentimentalismului patetic slav: un autor rus (s...

Lecturi la zi:
Simulacru şi putere
de Catrinel Popa

"Unii (cărora le aparţineam şi eu), aproape că se tem de cuvântul patrie, de parcă el i-ar da înapoi cu 30 de ani pe scara progresului. Pe alţii...

Alfabetul Domnilor:
Paşaport de scriitor
de Ioana Pârvulescu

E oare artistul un bărbat ? Să fie întrebată de asta "femeia"! Thomas Mann, Tonio Kröger La întrebarea "E oare artistul un bărbat?" pe...


Poezie
de Floarea Ţuţuianu

Ou de arhanghel Faţa stă la masă cu chipul şi sfinţesc tăcerea Ochiul se retrage în sine. Vrea doar pâine şi apă Mâna mea stângă pe mâna mea dr...

Cronica ediţiilor:
Un jurnal al lui Cioran?
de Z. Ornea

Prietena de o viaţă a lui Emil Cioran, Simon Boué, a găsit, după moartea cugetătorului, 34 de caiete cu însemnări de tot felul. Fiecare din aceste...

Evocări:
30 DE ANI CU MIHAI BOTEZ
de Solomon Marcus

Ca profesor la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, l-am putut urmări pe Mihai Botez în evoluţia sa de câteva decenii, de la et...

Păcatele Limbii:
Rudenii şi vecinătăţi
de Rodica Zafiu

Folosirile glumeţe ale termenilor de rudenie sînt destul de răspîndite în limbajul familiar şi argotic, în care apar construcţii de tipul nepotul...

Interviu:
Pavel Chihaia - Dacă aş fi ascultat de comunişti, nu mai eram eu, eram un altul"
de Ileana Corbea

Ileana Corbea: În interviurile pe care le-aţi acordat, în confesiunile pe care le-aţi încredinţat tiparului, lăsaţi să plutească un aer de uşo...


Numele trandafirului
de Ştefan Cazimir

O istorie a trandafirului, observa Angelo de Gubernatis, ar pretinde, ea singură, o carte. Autorul menţionat s-a mulţumit să-i consacre un capitol,...


APRILIE
de Gabriela Ursachi

În "O lecţie de 5 aprilie 1949" din "Cronicile optimistului", G. Călinescu dă ca autentică o întîmplare cel puţin bizară. Ieşind de la curs, p...

Cartea de muzică:
Un exerciţiu de cunoaştere
de Elena Zottoviceanu

Muzicologia românească - prejudecată sau comoditate - s-a preocupat destul de puţin de instrumentele de lucru - lexicoane, dicţionare, enciclopedi...

Plastică:
Răspuns cu scrisoarea inclusă
de Pavel Şuşară

Aflat într-un irepresibil elan reparatoriu, pictorul Ştefan Sevastre - binecunoscut sacerdot al artei concrete în spaţiul cultural românesc - a tr...

Cronica Filmului:
Bătălia cu morile de fum
de Eugenia Vodă

Ca atîtea alte filme americane, şi The Insider abordează un "caz real", o "afacere" adevărată; i-am putea spune afacerea Ţigareta: în 1994, procuror...

Dans:
Avangarda secolului XXI
de Liana Tugearu

Alături de alte legături culturale şi manifestări artistice, în ultimii trei ani, Consiliul Britanic a organizat în România o serie de spectacole de...

Prepeleac:
San Francisco
de Constantin Ţoiu

La 12 august 1986, prietenul meu siberian Sava Filipovici, un poet de doi metri, umblînd împreună prin Ircuţk, îmi arătase cimitirul vechi al ...

Ochean:
Legămîntul
de Paul Miron

Într-o zi a şaptea, Cel-de-Sus îşi alesese pentru odihna de după-masă jilţul de mărgean în care sta şi cugeta. Pe neaşteptate cerul se întunecă. ...

Cartea Straina:
Ce limbă vorbeau Adam şi Eva? (I)
de Andreea Deciu

Astăzi, în plină gîlceavă babeliană, în toiul izbucnirii naţionalismelor de tot felul sau a precauţiilor de corectitudine politică, pare fie neb...

Interviu:
Henri Cartier-Bresson - "Pentru mine intuiţia e capitală"
de Despina Petecel Theodoru

O întâmplare fericită a făcut ca, în primăvara anului 1999, să mă aflu la Paris pentru o săptămână, în vederea realizării câtorva dialoguri pe teme ...


Să-l citim pe Sorescu în italiană...
de Doina Condrea Derer

Pentru numeroşii lui studenţi românişti din Napoli şi Roma (mulţi dintre aceştia din urmă de la facultatea de Ştiinţe politice), Gheorghe Caragean...


Să-l citim pe Sorescu ...şi în irlandeză
de Alex. Ştefănescu

Marin Sorescu a fost tradus pentru prima oară în irlandeză, prin strădania româncei Anamaria Maior şi a irlandezului Aodh Ó Canainn. Este vorba ...


O după-amiază cu Jean Negulescu
de Luli August Sturdza

Am norocul să-l găsesc şi să mă invite să-i văd colecţia de artă. E Duminică şi conduc spre adresa dictată prin telefon încercând să adun laolaltă t...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Vineri în suspensie O veste rea: VINERI, suplimentul de post(tranziţie) al revistei DILEMA e nevoit, din motive financiare, să-şi întrerupă a...

La microscop:
Zona crepusculară a politicii
de Cristian Teodorescu

În ultima vreme, aşa-numita "scenă politică" găzduieşte întîmplări tot mai bizare. Semnale, alianţe, absorbţii şi înscrieri individuale care ar pu...


Lista Autorilor din numarul curent