Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:18
(10/05/2000 - 16/05/2000)


Editorial:
Evanghelia după Saramago
de Nicolae Manolescu

Profitînd de traducerea, în curs, la Editura Univers a romanelor lui José Saramago şi de cîteva versiuni franţuzeşti (toate, din anii '80-'90, căc...

Contrafort:
România: un ecorşeu (1)
de Mircea Mihăieş

Zâzaniile necontenite şi fără obiect, injuriile grobiene şi incontinenţa verbală agresivă - mediatizate din plin de o presă şi o televiziune ce-şi...

Actualitatea:
"Destrucţia elitelor"
de Alexandru Niculescu

Cu cîtva timp în urmă, la invitaţia Casei Româneşti (Maison Roumaine) din Paris, Ana Blandiana a vorbit, într-o frumoasă conferinţă, despre Destr...

Scrisori portugheze:
Globalizare (II)
de Mihai Zamfir

Vulgata socialo-comunistă descrie situaţia actuală a omenirii după o schemă de simplitate infantilă: cîtă vreme a existat "lagărul socialist", iar m...

Cronică Literară:
Expeditor: N. STEINHARDT
de Alex. Ştefănescu

Seninătatea unui neliniştit Virgil Ierunca a pus la dispoziţia Editurii Humanitas 250 de scrisori primite în perioada 1967-1983 de la N...

Cronică Literară:
O struţo-cămilă ideologică (IV)
de Gheorghe Grigurcu

Dar ce-a făcut Mihai Beniuc în calitatea sa de prim secretar şi apoi de preşedinte al Uniunii Scriitorilor? Întîi de toate, o drastică epurare a "e...

Lecturi la zi:
Monolog în Computerland
de Octavian Soviany

În volumul său de debut, Tratat la psihiatrie, Gelu Vlaşin cultivă poemul "psiho", evocând "trecerile" printr-un cotidian derizoriu, plasat su...

Lecturi la zi:
Aventuri la apa Teleormanului
de Geo Vasile

Adrian Grigore, 43 de ani, născut în Humele-Argeş, şi-a petrecut copilăria în valea Teleormanului. Liceul l-a făcut la Ocna Sibiului. Licenţiat al...

Lecturi la zi:
Sub oblăduirea lui Hermes
de C. Rogozanu

Paşii lui Hermes se intitulează noua carte a lui Marius Ghica, autor foarte legat de Craiova, de Editura Scrisul Românesc, de operele lui Derrida s...

Diagonale:
La stânga stângii
de Monica Lovinescu

În eseul său asupra "supravieţuirii utopiei socialiste" intitulat "Marea Paradă", Jean-François Revel scrutează strădania unei anumite stângi ...

Păcatele Limbii:
Mafiotic
de Rodica Zafiu

Vorbind săptămîna trecută despre cele cîteva cuvinte în -iot care menţin activ sufixul în română (şi între care cel mai important e fanariot), ca şi...


Poezie
de Dora Pavel

Femeia clandestină Ultima oară te-am zărit într-un bar. mi-era atît de ruşine sprijineai catul uşii batante aveai coatele bătucite de tejghea. a...

Cronica ediţiilor:
Viaţa unui chirurg
de Z. Ornea

După 1990 specia pe care teoria literară o numeşte literatură subiectivă a avut cîştig de cauză la noi. Probabil interdicţiile cenzurii din de...


In memoriam Ov.S. Crohmălniceanu
de Ioana Pârvulescu

Dacă e adevărat că ultimele clipe ale vieţii, legate deja de veşnicie, sînt încăpătoare cît viaţa însăşi şi că omul are timp să-şi depene, ca la cin...


Destinul unui prozator
de Eugen Negrici

Putem afirma astăzi, fără teama de a comite un denunţ involuntar, că problematica prozei lui Mircea Ciobanu derivă din morala creştină şi poar...


Psevdo-kinigheticos
de Ştefan Cazimir

Capitolul cel mai neplăcut pentru cititor "Ceauşescu: Vă place vînătoarea, tovarăşe Gorbaciov? Gorbaciov: Nu înţeleg întrebarea dumneavo...


Două povestiri
de Mira Feticu

O mică ipocrită Se-ntîlnise cu bătrînul domn în fiecare zi, aproape două săptămîni, şi acum, în faţa oglinzii, în timp ce se îmbrăca "p...

Cronica Plastică:
Ieşirea din fantasmagorie
de Pavel Şuşară

Încei zece ani care s-au scurs de la prăbuşirea structurilor şi a instituţiilor comuniste din România, nimic nu a cunoscut o manifestare mai dezl...

Dans:
Un gen la modă
de Liana Tugearu

Teatrul ACT se dovedeşte a fi ce şi-a propus să fie: un spaţiu neconvenţional deschis unor spectacole neconvenţionale. Între alte producţii artist...

Muzică:
BACH al nostru cel de toate zilele
de Dumitru Avakian

Prin dimensiunea ei spirituală, prin cea umană observată în cel mai omenesc sens al cuvântului, prin dimensiunea artistică - imensă şi diversă, re...

Cinema:
D. I. S., Maestrul de cinema
de Irina-Margareta Nistor

În noaptea de 17 spre 18 aprilie, 1985, acum 15 ani, la aproape 90 de ani, care coincideau cu cei ai artei filmului, D. I. Suchianu ne-a părăsit î...

Prepeleac:
Coasta Pacificului
de Constantin Ţoiu

De la San Francisco la Los Angeles orice turist dornic să vadă totul ia de obicei autobuzul de cursă lungă numit Ogarul cenuşiu... Deşi drumul cu...

Ochean:
Turnul care desparte
de Paul Miron

Trei zile nu s-a întîmplat nimic. A patra zi, la amiază, Ofir, fiind de rînd la bucătărie, pregăti un orez cu lapte dorit de tovarăşii săi şi-...

Cartea Straina:
Alcoolul ca substanţă metafizică
de Andreea Deciu

Pentru cititorii de azi, care vor fi auzit măcar, dacă nu parcurs pe cont propriu, de volutele stilistice ameţitoare ale lui Joyce sau Faulkner, ...


Ioan Paul al II-lea - Reflecţii asupra culturii
de Nicolae Mareş

În istoria Vaticanului, Papa Ioan Paul al II-lea se numără printre puţinii Suverani Pontifi, dacă nu este chiar singurul, căruia i-a fost dat să c...

Corespondenta din Stockholm:
Expoziţia "solitarilor"
de Gabriela Melinescu

La Waldemarsudde, palatul prinţului Eugen (pictor legendar şi mecena al multor intelectuali), s-a deschis pentru două luni expoziţia "solitarilor"...

Corespondenţă:
Nervi de primăvară
de Delia Dună

Terasa de la Gallimard. Pe masa din fier forjat, două cafele în ceşti desperechiate. "Tu care trăieşti printre flamanzi, trebuie să cunoşti plăce...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Mai şi încă A doua zi de Paşti, orăşenii au ieşit dintre betoane, mochete şi jalnice nevroze "la iarbă verde", cu soacre, copii, miel, purcel...

In Memoriam:
Părintelui meu literar, Crohmălniceanu
de Cristian Teodorescu

În anii când deveniserăm relativ apropiaţi, cam de prin '85 încoace, mi-a vorbit, de multe ori în serile când îl vizitam acasă, despre lumea lit...


Lista Autorilor din numarul curent