Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:18
(11/05/2005 - 17/05/2005)


Contrafort:
Deşuchierea competitivă
de Mircea Mihăieş

Un cititor al României literare făcea de curând un reproş nu lipsit de îndreptăţire: slaba reacţie a societăţii civile şi a presei româneşti la fen...

Actualitatea:
Kitsch-ul în viaţa de toate zilele
de Gina Sebastian Alcalay

Am vorbit altădată de cîteva aspecte ale kitsch-ului politic. Dar prelungirile lui se găsesc pretutindeni: în artă, în literatura ieftină, în produc...

Cărţi noi:
Combinaţia de eleganţă, graţie şi intransigenţă
de Alex. Ştefănescu

Johnny Răducanu, Ţara lui Johnny, prefaţă de Horia Alexandrescu, Bucureşti, Ed. Vivaldi, 2005 (prezentare pe ultima copertă de Nicolae Manolescu). 1...

Lecturi la zi:
Optzecismul pîrguit
de Tudorel Urian

Constantin Stan este unul dintre numele grele ale prozei astăzi clasicizatei generaţii optzeci. Prezent în Desant '83, cartea manifest a generaţiei ...

Lecturi la zi:
Poetul în două limbi
de Marius Chivu

Andrei Codrescu (pe numele său adevărat Perlmutter) a debutat în 1963, în revista "Steaua", cu pseudonimul Andrei Steiu. Doi ani mai târziu avea gat...

Lecturi la zi:
Amintiri cu de-amănuntul
de Simona Vasilache

Ţinerea de minte a scriitorilor e, de obicei, mai puţin lungă decît chiţibuşară. Calupuri de întîmplări pasabile, fără vreun chichirez anume, cad pe...

Literatură:
Poezie
de Traian T. Coşovei

AEROSTATE PLÂNGÂND poetului Ioan Flora Sub acoperişul din paie şi stuf, nici un foc nu mai adună spaimele unei nopţi de iarnă. ...

Plecând de la cărţi:
Pannonia lui Márai
de Mihai Zamfir

Pannonia lui Márai înseamnă nu doar Ungaria ori Imperiul Austro-Ungar, ci, prin extindere, Europa şi întreaga omenire. Mesajul literar al Pannoni...

Cerşetorul De Cafea:
Improvizaţie pentru Absurdica
de Emil Brumaru

N-am ştiut c-o să mă doară Sufletul atît de tare Fiindc-am scris tot într-o doară Despre sîni gură picioare Ele erau părţi prea sfinte Ca să le...

Semn De Carte:
O revizuire convingătoare
de Gheorghe Grigurcu

Socotit un scriitor emblematic al literelor româneşti postbelice, Marin Preda a fost tratat şi după 1989, într-o manieră univocă, exclusiv encomiast...

Cartea Românească:
Viaţa e în altă parte (I)
de Daniel Cristea-Enache

Aproape trei decenii despart prima ediţie a romanului Lumea în două zile de cea prezentă, a şaptea. Treizeci de ani, alocaţi în părţi egale celor do...

Prepeleac:
Necazurile domnului Sache
de Constantin Ţoiu

Mi-e greu să reproduc întocmai şi din capul locului înjurătura plină de năduf a marelui nostru orator şi om de drept, latinist de forţă, gata să ati...

Păcatele Limbii:
Plus că...
de Rodica Zafiu

Un mijloc modern de simplificare a structurilor gramaticale este cuvîntul plus, folosit cu rol de conjuncţie sau ca element component al unei locuţi...

Istorie Literară:
Un romancier basarabean
de Ion Simuţ

Dintre seniorii actuali ai literaturii basarabene, Aureliu Busuioc (născut în 1928) e din aceeaşi generaţie cu Vasile Vasilache şi Ion Druţă. În lit...

Critică Literară:
În jurul "generaţiei 2000"
de Ion Pop

Se discută tot mai mult, în ultima vreme, pe tema schimbărilor pe care promite să le provoace în spaţiul literar românesc cea mai recentă "promoţie"...

Literatură:
O propunere - Modificări canonice şi generaţii de aur
de Virgil Nemoianu

Acum vreo doi ani avea loc în revista Familia o discuţie despre conceptul de canon şi despre modul în care acesta ar putea fi aplicat la literatura ...

Literatură:
MAFALDA
de Ioana Drăgan

Stie. Ştie totul. Ştie că o să plouă, că o să răsară din nou şi din senin soarele, că, undeva, peste mări şi ţări, o să fie război şi o să moară tin...

Carnet:
Comunismul de 2 Mai
de Val Gheorghiu

Intrebată - provocator amuzat - cum s-a simţit în comunism, poeta Nora Iuga a răspuns - generic amuzat - că a existat 2 Mai. Scurt. Comunismul adică...

Cronica Pesimistei:
Pe două voci...
de Ioana Pârvulescu

In studenţie nu aveam televizor. În mansarda mea exista numai un mic radio-casetofon pe care mi-l cumpărasem singură, din banii câştigaţi de pe vânzar...

Teatru:
Despre stări
de Marina Constantinescu

Acum zece ani, poate, Ştefania Cenean a avut o expoziţie de scenografie, extrem de delicată şi de rafinată, foarte modern concepută, în acelaşi timp...

Cronica Filmului:
B-Est, cât de bine se poate
de Alexandra Olivotto

Rup continuitatea dintre Orlando 1 şi 2 de dragul unui festival cu lungmetraje de bună calitate, şi, în plus, aflat la prima ediţie: B-Est Internati...

Muzică:
Arhipelaguri
de Liviu Dănceanu

In teribilul ei sprint istoria muzicii savante a inspirat pe ultimii metri tot mai mult parfumul teoretizărilor şi a expirat copios sonorităţi a căr...

Puncte de vedere:
Muzeul antimuzeu
de Alexandru Chira

Susţin de o bună bucată de vreme în presa scrisă (şi oral, cu sentimentul premoniţiei, înainte ca obiectul acesteia să ia fiinţă) că aşa-zisul Muzeu...

Cronica Traducerilor:
Un roman postum de Leonid Andreev
de Elena Loghinovschi

O să mă abat de la tipicul cronicilor la cărţi străine, în care este discutat, de regulă, mai ales, autorul tradus, pentru ca doar la sfîrşit (în ce...

Meridiane:
Snoo Wilson - Isprăvile lui Melmont
de Carmen Brăgaru

Snoo Wilson s-a născut în Reading, Anglia, şi este unul dintre fondatorii aşa-numitului "Teatru Portabil" (Portable Theatre). A lucrat la început ca...

Meridiane:
Între turciţi şi iezuiţi
de Grete Tartler

E răspândită ideea că influenţele faste ale Iluminismului asupra formării conceptelor de naţiune, de unitate şi independenţă au venit în România doa...

Cronica TV:
Urgia apelor şi a unei simulări
de Dumitru Hurubă

Privesc împreună cu Haralampy la televizor şi, pentru prima dată, nu comentează nimic, de fapt, tăcem amândoi, o tăcere din acelea când fiecare vrea...

Lecturi la zi:
Alisa în ţara literaturii
de Andrei Terian

De vreme ce consubstanţialitatea dintre eul empiric şi eul auctorial constituie trăsătura comună a tuturor jurnalelor, poate că ar trebui să căutăm ...

Ochiul Magic:
Complexul canonic la români
de Cronicar

O foarte interesantă anchetă în serial, intitulată Bursa de valori literare, publică revista 22 în două numere consecutive ale suplimentului Bucureş...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara