Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:20
(24/05/2000 - 30/05/2000)


Editorial:
"...Sînt un om terminat"
de Nicolae Manolescu

La 16 mai s-au împlinit 20 de ani de la moartea, în circumstanţe neelucidate pe de-a-ntregul, a lui Marin Preda. Ca majoritatea evenimentelor cultu...

Contrafort:
O răsturnare á la roumaine
de Mircea Mihăieş

De la Nichita Stănescu, despre care se ştie că era, la modul amuzat-ironic, superstiţios, ne-au rămas o sumedenie de vorbe memorabile. O propoziţie...

Actualitatea:
La vida es sueńo
de Costache Olăreanu

Titlul celebrei piese de teatru a lui Calderon de la Barca a servit multor literaţi şi eseişti ca pretext pentru încercările lor de interpretare ...

Scrisori portugheze:
Globalizare (final)
de Mihai Zamfir

Dar mondializarea nu a adus doar fericire, iar spectacolul schiţat pînă acum prezintă şi numeroase umbre. De ce să ne mirăm? Omenirea nu şi-a schim...

Cronică Literară:
Descentralizarea vieţii literare
de Alex. Ştefănescu

Aer proaspăt De mult n-a mai debutat în poezie cineva atât de evident talentat şi de neasemănător cu alţii ca Simona Tache. Cartea ei, ...

Cronică Literară:
"Spaţiul dintre viaţă şi artă"
de Gheorghe Grigurcu

Voind să explice faptul că literatura subiectivă (memorialistica, jurnalul) şi-ar fi făcut la noi "o apariţie tîrzie", E. Lovinescu se referea l...

Lecturi la zi:
Mic regal poetic
de C. Rogozanu

Audienţă captivă de Sebastian Reichmann este o excelentă antologie alcătuită de poetul şi prozatorul Constantin Abăluţă, cuprinzînd cele trei vo...

Lecturi la zi:
Despre insularitate ca spaţiu central
de Roxana Racaru

Centrul de Istorie a Imaginarului şi Colegiul Noua Europă ne-au obişnuit de multă vreme cu manifestări extrem de interesante, colocvii la care, î...

Alfabetul Domnilor:
Ce citesc bărbaţii
de Ioana Pârvulescu

Pentru bărbaţii din cărţi, cartea este ca femeia: simplu accesoriu cu care să se laude sau dragoste adevărată. Unora le place să-şi sporească la r...

Primim:
O pagină pripită
de Cristian Bădiliţă

În jurnalul meu, Tentaţia mizantropiei, apărut anul acesta la Polirom, redau pe scurt, la pagina 57, o discuţie purtată acum trei ani, în apartam...


Poezie
de Theodor Damian

Femeia cal joacă mai multe roluri Femeia cal joacă mai multe roluri acum se produce undeva între Central Park şi 5th Avenu...

Cronica ediţiilor:
Meditînd la trecutul României
de Z. Ornea

Cu o activitate savantă în capitala Franţei, unde a avut parte şi de un premiu academic, dl. Neagu Djuvara îşi schimbă, brusc, mijloacele şi obiect...

Păcatele Limbii:
"Pe sticlă", la televizor
de Rodica Zafiu

Jargonul producătorilor şi cel al consumatorilor de programe de televiziune au mai fost studiate (în special prin inventarierea formaţiilor lexicale...

Restituiri:
Ion Barbu într-un document revelator
de Solomon Marcus

Scrisoarea alăturată, găsită în arhiva Stoilow, este semnificativă pentru starea de spirit a poetului-matematician în perioada imediat următoa...

Inedit:
Mircea Eliade - Scrisori către Georges Dumezil
de Florin Ţurcanu

Scrisorile publicate mai jos fac parte dintr-un grup de 12 epistole adresate de Mircea Eliade lui Georges Dumezil şi păstrate în arhiva savantulul...


SIGMA
de Alexandru Ecovoiu

"Mentorul era evreu?" m-a întrebat Hardtmut, după ce - aşa cum face tot mai des - a citit, fără să-i dau voie, pagina pe care o aveam în maşina de ...

Cronica Dramatică:
Pe balerină o întreţine Contele
de Marina Constantinescu

De două luni de zile teatrul românesc este cutremurat de conflicte de tot felul, majore cum este cel de la Nottara. Dezamăgirea, tristeţea şi neput...

Cronica Plastică:
O bingotă: Alexandra Nechita
de Pavel Şuşară

Recenta expoziţie pe care Alexandra Nechita a deschis-o la Bucureşti - şi mai apoi la Cluj -, ambalată în nesfîrşite extazieri oficiale şi în suspi...

Cinema:
Doamne, nouă redă-ne...
de Irina Coroiu

La cea de-a patra ediţie, Festivalul Filmului European - organizat de către Delegaţia Comisiei Europene din România în colaborare cu Uniunea Cinea...

Prepeleac:
Note, contranote
de Constantin Ţoiu

Cîte zile mai calc pe pămîntul nesigur al Californiei bîntuit de cutremure, ştiu că păşesc pe un teritoriu uzurpat. Ceea ce nu înseamnă că statul ...

Ochean:
Chemarea lui Avraam
de Paul Miron

Îngrijorat de destinul neamului ales de el, Cel de Sus cugetă la o nouă împărţire a vieţii acestuia. S-a oprit la Ur şi a descoperit pe fiul lui T...

Cartea Straina:
Păcatele postmodernismului
de Andreea Deciu

Zilele de glorie ale postmodernismului par să fi apus aproape de tot. În ciuda reputaţiei de care se bucură Jacques Derrida în Europa şi peste ocean...


Danemarca într-un om
de Grete Tartler

H.C. Andersen ne e cunoscut tuturor din poveştile copilăriei - însă cine şi-ar fi închipuit că în fantastul romantic se ascunde un temperament de re...


Hans Christian Andersen - Bazarul unui poet
de Grete Tartler

GRECIA Aproape de chei se afla o dugheană de scândură, cu pământ pe jos şi grinzi ţinând un tavan care acoperea jumătate, doar, din oda...


Felix Karlinger - 80
de Ion Taloş

Felix Karlinger, care s-a născut la München, la 17 martie 1920, se înscrie în suita celor mai de seamă romanişti germani - Fr. Diez, Hugo Schuch...

Pornind de la Valery:
Jumătăţile de adevăr
de Livius Ciocarlie

În poezia lui Baudelaire nu mai există legendă, istorie, politică, filozofie, spune Valéry (cf. I, 609). E adevărat. Prin asta, deşi concepţia l...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Curele paralele Judith Mészáros e o excentrică în sensul etimologic al cuvîntului: o personalitate neînseriabilă, trăind poezia cu o fe...

La microscop:
Afacerea Costea şi imaginea preşedinţiei
de Cristian Teodorescu

Dezvăluirile tot mai numeroase despre amploarea afacerii Costea, cu incontestabile implicaţii politice în rîndurile puterii de pînă în 1996 fac din ...


Lista Autorilor din numarul curent