Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Articole de: Gheorghe Grigurcu


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 51 / 2005 - Între slăbiciune şi forţă
Scria Proust: ,Il en est de la vieillesse comme de la mort. Quelques-uns les affrontent avec indifférence, non parce qu^ils ont moins d^imagination." Dl Livius Ciocârlie consacră o carte bătrîneţii ...
Nr. 50 / 2005 - Simbolismul rustic
Valeriu Bârgău aparţine, evident, filonului rural al poeziei noastre. Filon foarte bogat, care a cunoscut o neîncetată evoluţie, de la barzii nostalgici şi revendicativi, care aduceau şi un decor et...
Nr. 49 / 2005 - Din literatura de sertar
După 1989 putem constata că a apărut ori cel puţin a căpătat un sens aparte conceptul literaturii de sertar. Desigur, au existat şi înaintea acestui moment de cotitură scrieri cu caracter discret, s...
Nr. 48 / 2005 - Un postimpresionist
Să pornim de la impresionismul lovinescian, în faţa căruia pedantele capete se clatină acum cu mare mefienţă: ,Cum nu reprezintă valori absolute, ci valori relative, scria mentorul Sburătorului, lit...
Nr. 47 / 2005 - Adevărul unui "fals exerciţiu"
Intitulîndu-şi un volum Fals exerciţiu de memorie, dl. Constantin Mateescu săvîrşeşte un ,exerciţiu" cît se poate de... autentic. Rememorările d-sale, copioase, sistematice, dar fără pedanterie, păs...
Nr. 46 / 2005 - Un exemplu de obiectivitate
Se află în circulaţie două sintagme doar iluzoriu simetrice: poezia de critic şi critica de poet. în realitate, ele poartă sarcini axiologice eterogene. Pe cînd cea dintîi (atunci cînd e aplicată co...
Nr. 45 / 2005 - Un matein între mateini
Am în faţă un volum de aproape patru sute de pagini, închinat receptării operei lui Mateiu Caragiale, purtînd semnătura lui Barbu Cioculescu. E, indiscutabil, o piatră dintre cele mai impozante din ...
Nr. 44 / 2005 - Constantin Ţoiu, memorialist
Nu e nici o surpriză. Aşa-numitele Memorii din cînd în cînd ale lui Constantin Ţoiu confirmă inteligenţa suplă, subtilitatea parcă nesăţioasă de sine, scrisul irezistibil, calofil cu aspect de natur...
Nr. 43 / 2005 - Un nou balcanic
Ceea ce ne atrage imediat atenţia în versurile lui Marian Drăghici este tehnica lor rafinată. ,Conţinuturile" plasmatice par a izvorî din procedeele acesteia, cu nota de prospeţime pe care scriitura...
Nr. 42 / 2005 - Condei acid - II
După cum e natural, o extinsă parte a Jurnalului de care ne ocupăm aci e închinată scriitorimii. Faptul că dl. Pericle Martinescu n-a făcut parte din vreo nomenclatură, că nu s-a implicat în aranjam...


Inapoi

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara