Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Articole de: Gheorghe Grigurcu


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 49 / 2010 - Nevoia unei consubstanţieri

Recomandîndu-se drept o „vietate-înfricoş ată stînd pitită într-un crîng” şi chiar „un hipopotam al mainimicului”, Ioan Moldovan se situează la antipodul grandilocvenţei, nu o dată transcrise pe po...


Nr. 48 / 2010 - Poezie

Sunt zile umplute cu nopţi

Sunt zile umplute cu nopţi pîn-la refuz
(posibilul e lipit de tîmplă cum un plasture)
sunt dimineţi mototolite cum un ghemotoc de hî...


Nr. 47 / 2010 - O vitalitate debordantă

Întîlnim sub pana lui Adrian Alui Gheorghe un fenomen de relaxare a formulei poetice. Autorul acesta de-o vitalitate debordantă, de-o „angajare” temperamentală în sensul unor energii cărora nu le-a...


Nr. 45 / 2010 - Scriitorii în anecdote

Ce ar putea intra şi ce n-ar putea intra în domeniul vast al istoriei? S-ar putea vorbi aici de criterii ferme ale selecţiei? Există doar o istorie gravă sau şi una destinsă, amuzantă? Iată chestiu...


Nr. 43 / 2010 - Sub comunism, cum se cuvine

De la o vreme, o serie de autori tineri ori mai puţin tineri cultivă o atitudine de benevolenţă faţă de regimul comunist. Se străduiesc a-l curăţ a, a-l lustrui cu un zel cu atît mai straniu cu cît...


Nr. 41 / 2010 - „Intoarcerea” unui poet
Critic cunoscut, personalitate de primplan a revistei Vatra (cam aşa cum e în prezent Al. Cistelecan), Dan Culcer s-a alăturat diasporei în 1987. I-am auzit cu bucurie glasul la Europa Liberă,...
Nr. 39 / 2010 - „Zbaterile, inclusiv pîlpîirile poemului”
Precum alte dăţi, noul volum de versuri al lui Petre Got doreşte a se înscrie, pornind de la titlu, în magia blagiană, atît de învăluitoare pentru o bună parte din producţia lirică transcarpatină ca...
Nr. 38 / 2010 - Amintire homerică
Răbdător războiul Troiei cum o vită-n jug ne dă prilejul atîtor glose referiri aluzii sporeşte într-atît bibliografia simţurilor încît uneori joacă rolul unui afrodiziac dar ce închide-n sinea sa...
Nr. 37 / 2010 - Cum au sfîrşit dictatorii
Istoria e presărată cu o seamă de momente sîngeroase ce au pus capăt vieţii unor căpetenii de state: Ludovic al XVI-lea [i Maria An-toaneta, Franz Ferdinand, Nicolae al Il-lea împreună cu întreaga-i...
Nr. 35 / 2010 - O ipostază a iluziei
Cărturar marcant al componentei (mai) tinere a Scolii clujene, Ştefan Melancu propune un lirism delicat, eterat, precum o pauză a eforturilor intelectualului si într-un fel o compensare a lor. Ab...


Inapoi

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara