Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Articole de: Gheorghe Grigurcu


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 39 / 2001 - Între gol şi plin
O tendinţă apăsată a poeziei noastre actuale este cea a "demitizării". Adică a destrămării convenţiilor, deopotrivă cele ale semnificatului şi semnificantului, a unei depleţiuni de substanţă consac...
Nr. 39 / 2000 - Ulise ca prototip
Începuturile literare ale lui Traian Ştef (născut în 1954), ca şi ale altor optzecişti, n-au fost deloc lesnicioase. Dascăl la ţară, la activ cu o carte de versuri respinsă, neputînd accede la o...
Nr. 39 / 1999 - Un antiideolog (I)
În Discursul anilor^90, Mihai Zamfir se arată a fi unul din cei mai eficienti antiideologi ai nostri. Am comentat, cu cîtva timp în urmă, în cîteva articole, atitudinea unui alt universitar ...
Nr. 39 / 2010 - „Zbaterile, inclusiv pîlpîirile poemului”
Precum alte dăţi, noul volum de versuri al lui Petre Got doreşte a se înscrie, pornind de la titlu, în magia blagiană, atît de învăluitoare pentru o bună parte din producţia lirică transcarpatină ca...
Nr. 39 / 2012 - Un poet basarabean

Aapărut recent, într-o a doua ediţie, volumul de versuri Miresme din stepă al unui poet uitat, Ion Buzdugan (1887-1967), sub îngrijirea devotată a lui C. D. Zeletin, care l-a însoţit cu o prefaţă ş...


Nr. 39 / 2014 - Un cerc fatidic
Indecisă între introvertire şi extrovertire, poezia lui Mircea Stâncel ne oferă un cocteil de imagini în care stranietatea formelor realului îi poate face acceptabilă prezenţa, precum un compromis înt...
Nr. 39 / 2016 - Un bard al Basarabiei

D. Iov: Covor basarabean, ediţie anastatică alcătuită şi îngrijită de Cătălin-Andrei Teodoru, membru al Academiei Bârlădene, 58 gravuri originale de Theodor Kiriakoff- Suruceanu, Ed. Sfera, 20...


Nr. 39 / 2017 - Părinții lui Arghezi
Făcîndu-i o vizită lui Tudor Arghezi, în 1972, poetul Kányádi Sándor, care l-a și tradus în maghiară, a fost întrebat de acesta dacă posedă limba română. Puțin, a sunat răspunsul lui Kányádi, după car...
Nr. 38 / 2008 - Morală şi raţiune
"Aceasta este chestiunea: Europa a rămas fără morală" (Ortega y Gasset) Sub un titlu melancolic, Singurătatea moralei, eseistul de apartenenţă echinoxistă Ştefan Melancu ne prezintă o amplă an...
Nr. 38 / 2007 - Despre "stilul critic"
Proclamînd autonomia esteticului, prin disocierea acestuia de cultural, şi practicînd un discurs "impresionist", ca o manieră adecvată pentru a surprinde natura creaţiei literare, E. Lovinescu deschid...


Inapoi

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara