Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Articole de: Gheorghe Grigurcu


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 1 / 2009 - Un duel cu aerul
Fără putinţă de tăgadă, cea mai virulentă negaţie a lui Titu Maiorescu în postumitate a fost operată de "realismul socialist", care s-a dezlănţuit furibund împotriva "idealismului", "cosmopolitismului...
Nr. 1 / 2003 - Intelectualul în istorie
Pe fondul de apatie al momentului critic actual (zicem apatie deoarece cîte un gest inconformist al tinerilor confraţi nu se integrează adesea într-o concepţie pe măsură, asociind, bizar, reflexele i...
Nr. 1 / 2002 - "Supărarea" d-lui Alexandru George
Nu ne putem decît bucura că dl Alexandru George vădeşte în continuare o conştiinţă fermă, chiar cabrată, în raport cu anomaliile epocii totalitare pe care unii încep a le uita - se conturează ch...
Nr. 1 / 2001 - Din jurnalul lui Alceste (IV)
* Spontaneitatea ideilor provine dintr-o senzaţie de gol, de absenţă a formei în care se ivesc. Din care pricină ni se năzare că germenele lor e chiar Neantul: "Există zile cu idei. În acele zil...
Nr. 1 / 2000 - EROTICON (II)
În plan erotic, femeia e mai curînd clasică, bărbatul mai curînd romantic. * Neuitata remarcă a lui Cesare Pavese, conform căreia femeile sînt un popor vrăjmaş, asemenea poporului german...
Nr. 1 / 1999 - Rădulescu-Motru a avut dreptate
Cartea lui C. Rădulescu-Motru, intitulată Enitcul românesc, a apărut în 1942, asadar în toiul ultimului război mondial. Ea răspunde nu doar unor mai vechi preocupări ale filosofului, ci si unui impu...
Nr. 1 / 2012 - Marele Radu Petrescu

Cu prilejul unora dintre vizitele pe care le-am făcut la puţin încăpă- toarea sa locuinţă din strada Pitar Moş, Radu Petrescu mi-a povestit cum, odinioară, îşi dă- dea seama de zilele în care Mih...


Nr. 1 / 2013 - Poezie
De ziua ta Şi uite-aşa vei prăznui ziua aceasta impur şi impar o vei umple cu friguri cum vara de muşte o bucată de carne apoi de aduceri aminte ca de-un rînced insuportabil miros apoi...
Nr. 1 / 2015 - Stihia Miron Kiropol
Scrisul lui Miron Kiropol are un aspect de stihie. Nu o dată poeziile i se succed zi după zi, nepurtînd alt titlu decît consemnarea lor calendaristică, într-o nezăgăzuită revărsare, într-un torent car...
Nr. 1 / 2016 - Traduceri în limba germană

Mircea M. Pop, Pagini literare germane, Colecţia Opera Omnia, Tipo Moldova, 490 p.

Ce traduceri din literatura română apar în spaţiul limbii germane? Care e calitatea acestor tradu...
Inapoi

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara