Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:22
(06/06/2001 - 12/06/2001)


Editorial:
Simbol sau "formă goală"?
de Nicolae Manolescu

Începînd din 1937, G. Călinescu a publicat în Adevărul literar şi artistic, în foileton, Cursul de poezie, intrat mai apoi în compunerea voluma...

Contrafort:
Pamflet cu primari
de Mircea Mihăieş

O notiţă din �Academia Caţavencu� îmi atrage atenţia asupra unei întâmplări destul de şocante. Primarul Iaşului, dl. Constantin Simirad, ar fi ref...

Actualitatea:
Învingător şi învins
de Gabriel Dimisianu

Mă refer la I.L. Caragiale. Despre el am argumente să susţin că este, în momentul de faţă, şi învingător şi învins. Este desigur învingăto...

Cronică Literară:
Cică nişte cronicari...
de Alex. Ştefănescu

Au trecut mai bine de treizeci de ani de când scriu, într-un fel sau altul, cronici literare. În ziare şi reviste, la radio şi televiziune, am comen...

Cronică Literară:
Alexandru George show (II)
de Gheorghe Grigurcu

Normal, simţului critic cabrat al lui Alexandru George nu-i puteau scăpa inadecvările terminologice care fac carieră şi după 1989. O amplă parte din...


Ernest Wichner
de Nora Iuga

Iunie. Lumină Acum începutul iernii de iunie. Lumina salcîmului fals şi cum se apleacă murmurînd lîngă mai vechi rînduieli. Aşa vrea haza...

Cerşetorul De Cafea:
Scrisoare pentru Ruxandra Cesereanu
de Emil Brumaru

Crini urniţi prin urbe cu tramcarul Îmi aruncă, largi, în suflet darul, Prins în nări, de-a scrie cu stamine Ţepene lumina-n raze pline, G...

Cronica Dramatică:
Memorii răscolitoare
de Z. Ornea

Pînă în decembrie 1989, în deceniile şaptezeci şi optzeci vieţile noastre, grele, erau înseninate de emisiunile �Europei libere�, care ne mai răcor...

Lecturi la zi:
Superbe lucruri moarte
de Cristina Ionica

Superbe lucruri moarte Prin Bruges la morte, carte de 100 de pagini publicată în 1892 de belgianul Georges Rodenbach, romanul simbolist cuno...

Păcatele Limbii:
Referate
de Rodica Zafiu

Una dintre noutăţile ultimilor ani e şi furnizarea prin Internet a unor �referate�, �comentarii� şi �sinteze� de uz didactic. De fapt, primul termen...


Lux, calm şi voluptate
de Ioan Holban

Un subiect precum �piaţa cărţii� comportă cel puţin patru tipuri de teme, corespunzătoare problemelor şi intereselor pe care le au cei patru muş...

Inedit:
MIRCEA ELIADE: Jurnalul portughez
de Mircea Handoca

Facsimilul Jurnalului portughez al lui Mircea Eliade - în integralitatea lui - se află de puţin timp pe masa mea de lucru. Fragmente din însemnările...

Prepeleac:
Caleidoscop
de Constantin Ţoiu

Carnet 1954. Scriitorul: Pradă naivă în mâinile (şters bine cu cerneală... În paranteză (Urâtul, Prostia, Trivialitatea, cu majuscule, asemeni uno...

Comentarii Critice:
Un roman al hipersimţurilor
de Barbu Cioculescu

Dacă, precum opinează specialiştii, în esenţa ei politica este întotdeauna machiavelică, o dată ce-şi are scopul în cucerirea puterii şi, în conse...


Cannes 2001: Obseda(n)ta pianistă...
de Eugenia Vodă

Cu cît trece timpul, filmele unei ediţii se decupează mai limpede decît în aglomeraţia Cannes-ului, şi se recalibrează, uneori, surprinzător. Exist...


Eveniment coregrafic european (III)
de Liana Tugearu

Cele trei reprezentaţii care au încheiat ultima săptămână a Festivalului Internaţional de Dans BucurESTi-VEST, pe scena Teatrului Odeon, au fost d...

Ochean:
În căutarea lui Moise
de Paul Miron

M-am apropiat ezitînd de catedră. Eram foarte încurcat, un sentiment de jenă mă stingherea. Jenă, fiindcă aveam impresia că nu sînt bine pregătit. ...

Cartea Straina:
Spaţiul de mijloc
de Andreea Deciu

Continuă de cîţiva ani, cu argumente solide, ofensiva filozofilor aşa-numiţi tradiţionali, împotriva postmodernismului şi diverselor sale manifes...

Pornind de la Valery:
Van Gogh şi Versace
de Livius Ciocarlie

Adevărul este inform. În orice materie, a te limita la 'adevăr', a te întemeia pe observaţia pură, are ca efect paradoxal de a conduce la o inconsis...

Scrisori portugheze:
Zi naţională
de Mihai Zamfir

Există oare vreo altă ţară în care ziua naţională să fi fost aleasă după data morţii celui mai mare poet al ei? Din acest punct de vedere, Portugal...


Nora lui Dostoievski în România: O tristă odisee
de Leonte Ivanov

Un articol publicat de cotidianul Viaţa (aprilie 1943, director: Liviu Rebreanu) oferea, sub semnătura lui Gheorghe Ganea, amănunte despre tragicul...


Subiecte româneşti în presa culturală germană
de Rodica Binder

În intervalul ultimelor săptămîni, în presa germană au apărut mai multe articole despre scriitorii români sau originari din România. �Neue Zurche...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Prostologhikon Cît de instructivă şi amuzantă era rubrica din Jurnalul literar călinescian de acum peste şase decenii care avea titlul de ma...

La microscop:
Cultura şi munca micilor "lăutari"
de Cristian Teodorescu

S-a pornit în ultima vreme un fel ofensivă împotriva liceelor de muzică. Potrivit unor ziarişti, care îşi iau probabil informaţiile după ureche ...


Lista Autorilor din numarul curent