Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:24
(21/06/2000 - 27/06/2000)


Editorial:
Konrád György şi antipolitica
de Nicolae Manolescu

Fundaţia "A Treia Europă" din Timişoara mi-a oferit prilejul de a-l întîlni pe scriitorul şi politologul maghiar Konrád György. (Prezenţa lui Konrá...

Contrafort:
România post-constantinesciană
de Mircea Mihăieş

În orice ţară, prăbuşirea în serie a băncilor înseamnă începutul sfârşitului - dispariţia iremediabilă a unui sistem şi a unei puteri. Numai la n...

Actualitatea:
Generaţii jertfite
de Mihai Stoian

Memoria este persistenţa trecutului apropiat sau mai îndepărtat. Zicala: "Cine ţine minte totul o duce greu" vrea să spună că povara ţinerii de min...

Cronică Literară:
Ceva care seamănă cu o istorie a literaturii
de Alex. Ştefănescu

Ce carte ar fi scris Eugen Negrici! Lucrarea O istorie a literaturii române a lui Ion Rotaru a ajuns la volumul 5, care nu este şi ultimul. Au...

Cronică Literară:
Misticul rebel
de Gheorghe Grigurcu

Intitulîndu-şi o culegere de versuri Crinul deschis, Nicolae Ionel se pune sub pavăza unui simbol. Prin culoarea sa albă, crinul semnifică purit...

Lecturi la zi:
Vindecarea eului
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Frica de libertate apare în 1941 - anul extremei radicalizări a militarismului german. Pentru bibliografia de peste 20 de volume a lui Erich Fromm,...

Lecturi la zi:
6 autori în oglinzi paralele
de Geo Vasile

O convocare aleatorie de personalităţi face medicul Virgil Sorin (nu altul decât traducătorul studiilor lui Karl Leonhard despre Personalităţi acce...

Lecturi la zi:
Veronika se hotărăşte să trăiască
de Iulia Popovici

Ca să se răzbune, un vrăjitor varsă o substanţă magică în toate fîntînile, mai puţin în cele din care bea regele, astfel încît toată ţara înnebun...


Marian Papahagi şi critica de sistem
de Mircea Anghelescu

În pofida unei diversităţi de preocupări şi de registre, care surprinde şi farmecă de la prima vedere dar ar putea să sugereze şi risipă sau dilet...


Postume
de Florenţa Albu

Marea-n decembrie Străină şi necunoscută vine un vuiet dinspre inima ei nici n-am să dorm în noaptea asta - - îi simt ne...

Cronica ediţiilor:
Imaginea unei vremi încrîncenate
de Z. Ornea

Dl. Ioan Lăcustă a trecut pe lîngă o carte importantă. Citind presa dintre 23 august 1944 şi 30 decembrie 1947, din care a selectat, lunar, pentru r...

Cronica melancoliei:
De ce-i e frică lui H.-R. Patapievici
de Ileana Mălăncioiu

Ceea ce se poate constata cu uşurinţă urmărind presa din ultima vreme este obsesia Securităţii. Dacă multe trimiteri la odioasa instituţie care ne...

Istorie Literară:
"Catastihul amorului" - o traducere localizată
de Ştefan Cazimir

Despre Catastihul amorului şi La gura sobei (roman anonim din 1865, semnalat de D. Bălăeţ şi reeditat de el în 1986), N. Manolescu scrie în Isto...

Păcatele Limbii:
Clişee fotbalistice
de Rodica Zafiu

Limbajul cronicilor fotbalistice - materialul e oferit din plin de subiectul de actualitate al Campionatului European - izbeşte prin ceea ce e înt...

Lecturi:
"Mihnea şi baba"
de Ilie Constantin

"Toate acestea dezgustă şi dau o puternică impresie de stupiditate", exclamă G. Călinescu după copioase lecturi din erotica diminutival-trivială a...

Controverse:
O canonizare fără concept: Ion D. Sîrbu
de Sorina Sorescu

La mai puţin de zece ani de la începutul publicării postumelor lui Ion D. Sîrbu, după ediţii din ce în ce mai selective, din ce în ce mai ilustrat...

Prepeleac:
Sala cu oglinzi (Delatori, demascări...)
de Constantin Ţoiu

Apr. 1964. Cîte şedinţe furtunoase... cîţi delatori,... cîte delaţiuni... demascări în cochilia somptuoasă părăsită în care pulpa gingaşe, simţitoa...

Cronica Dramatică:
Krecinski se însoară
de Marina Constantinescu

Cu două excepţii, am văzut toate spectacolele puse în scenă de Felix Alexa, de la Pe cheiul de Vest de Koltès, în 1991, la "Casandra" (pentru car...

Cronica Plastică:
Un dialog postmodern
de Pavel Şuşară

Cam în aceeaşi perioadă cu aflarea ştirii senzaţionale că în curînd va apărea corespondenţa inedită Eminescu - Veronica Micle, tăinuită cu gri...

Cinema:
Iepan (despre curăţirea privirii)
de Adina Brădeanu

"În această hală au rămas ultimii reprezentanţi ai clasei muncitoare din Europa. Dacă aţi văzut filmu' lu' Şpilberg, ăla cu balaurii... aflaţi că ...

Dans:
Roşu şi Negru - Premieră absolută la Opera Naţională Română
de Liana Tugearu

În ultimii treizeci de ani compozitorii români au scris foarte puţină muzică pentru spectacole de balet. De curând însă o tânără compozitoare, Liv...

Cartea Straina:
Sollers - erou de roman
de Laura Guţanu

Mă uitam la emisiunea lui Bernard Pivot şi eram fascinată de o doamnă în vîrstă, frumoasă, foarte cochetă, extrem de antrenată în discuţie. Lîngă ea...

Cartea Straina:
Demonii vremii noastre
de Andreea Deciu

Penultimul roman al lui Gabriel Garcia Marquez, Despre dragoste şi alţi demoni, publicat iniţial în 1994, repede tradus în engleză şi difuzat astfe...

Pornind de la Valery:
Despre literatura dificilă şi despre opusul ei (II)
de Livius Ciocarlie

"Deci Mallarmé a creat în Franţa noţiunea de autor dificil" (I, 639). A fost începutul modernismului şi, totodată, începutul sfârşitului lui. Pen...

Interviu:
Margriet de Moor: "Temele romanelor mele sînt absenţa, plecarea, tăcerea"
de Rodica Binder

UN FENOMEN LITERAR? Pentru cei obişnuiţi ca gloria unui autor să se cristalizeze încet, de-a lungul anilor, începînd cu un debut strălucit în t...


Poetul, Veneţia şi noi
de Mariana Neţ

Între 18 şi 20 mai a.c., s-a desfăşurat la Veneţia Colocviul Internaţional Mihai Eminescu, organizat de Institutul Român de Cultură şi Cerceta...


Patronînd o iluzie
de Ion Bulei

A fost la Veneţia un colocviu "Mihai Eminescu". Şi în cetatea lui S. Marco ne-am amintit de cei 150 de ani de la naşterea "Luceafărului". A fost ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Metafizic şi existenţial ARIPI, revista şcolii nr. 11 "Mihai Eminescu" din Piteşti, e redactată de copii din clasele VI-VIII sub îndrumarea uno...

La microscop:
Moştenirea lui Corneliu Coposu
de Cristian Teodorescu

Dacă alegătorii ar fi avut puţintică răbdare să vadă că a început şi redresarea economică, n-ar fi depunctat atît de tare PNŢCD-ul la alegerile lo...


Lista Autorilor din numarul curent