Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:29
(25/07/2001 - 31/07/2001)


Editorial:
Generaţii "lirice" şi generaţii "critice"
de Nicolae Manolescu

Cea dintîi generaţie din istoria noastră modernă a fost generaţia paşoptistă. Şcoliţi în Franţa Marii Revoluţii, oamenii de la 1848 au fost naivi ş...

Contrafort:
România imobiliară
de Mircea Mihăieş

Copii schilozi şi bolnavi de sida, fetiţe violate de taţi, peşti cu burta în sus, victime ale deversărilor iresponsabile de substanţe toxice, bărbaţ...

Aniversare:
De la "Echinox" la "Echinox"
de Ion Pop

În anul 33 al existenţei sale, revista "Echinox" întâmpină secolul nou şi mileniul cu un program încă o dată întinerit. Trecând, încet, spre "gener...

Lecturi la zi:
Cartografii şi (re)orientări critice
de Roxana Racaru

Cum se poate ca, pornind de la discutarea unui autor de secol nouăsprezece într-un seminar, să faci o explorare de patru sute de pagini în ...

Cronică Literară:
Tablete de prozator
de Luminiţa Marcu

Răvaşe din Kamceatka este încă un volum al cărui conţinut s-a născut săptămînal în paginile României literare, cel anterior, Morsus diaboli, a ap...

Semn De Carte:
Suprarealismul tîrziu
de Gheorghe Grigurcu

Bestia neagră a suprarealismului (idee rimbaldiană!) a fost literatura. Poezia s-a vrut liberă de literatură, ţîşnind zeieşte din subconştient, prin...

JE EST UN AUTRE:
Suferinţele tinerei Jeni
de Ioana Pârvulescu

În 1939 Jeni Acterian termină Facultatea de Filozofie. Cînd le comunică prietenilor intenţia de a merge la Sorbona, ca să-şi ia doctoratul în lo...


Poezie
de Vasile Gârneţ

contemplând o mocirlă şi dacă stai şi contempli îndelung o mocirlă şi dacă realizezi ce ţi se întâmplă (procesul absorbţiei e...

Cerşetorul De Cafea:
Crini răi
de Emil Brumaru

Rodul săptămînii Cade-n palma mîinii Şi mi-l iau, răi, crinii Şi mi-l duc departe, Roua mi-o desparte De cîntec...

Cronica ediţiilor:
Între originalitate şi citare
de Z. Ornea

A scrie o carte despre istoria filosofiei româneşti presupune cunoaşterea integrală nu numai a tuturor operelor din acest despărţămînt dar, odinioar...

Lecturi:
Un destin poetic
de Eugenia Tudor-Anton

Analizând poezia lui Ion Horea, Dumitru Micu, în cartea sa Limbaje lirice contemporane (din 1988) reţinea "fascinaţia ritmului", "producerea de rim...

Păcatele Limbii:
"Căci"
de Rodica Zafiu

Se întîmplă uneori să credem că anumite greşeli înregistrate mai de mult (şi deja inventariate în sintezele didactice asupra dinamicii limbii) au di...


Occidentul e la Est
de Cristian Bădiliţă

Acesta este titlul, fals-provocator, al ultimei cărţi semnate de Al. Paleologu. Zic, fals-provocator, căci, pentru o seamă dintre noi, trăiţi şi pă...


Salon Dora Green
de Barbu Cioculescu

Recolta de filme era anemică în acea toamnă de război, pe întregul bulevard urcător, cu cinematografe centrale, doar un titlu spusese ceva, prin ape...

Prepeleac:
Exerciţii
de Constantin Ţoiu

Sept. 1965. Un petec de hîrtie cam de vreo şapte cm. pe cinci, desprins dintr-o foaie, putredă probabil, şi pe care îl găsesc întîmplător, gata să-l...


CONSTANŢA 2001: Capitala dansului
de Liana Tugearu

Sunt personalităţi care continuă să-şi exercite influenţa în sfera artei pe care au iubit-o şi după ce au trecut de hotarul acestei lumi. Aşa se...

Cinema:
Scrisoare deschisă
de Eugenia Vodă

Dragă domnule Pintilie, La ora cînd vă scriu, tocmai am aflat, dintr-un ziar, că "vi s-a desfăcut contractul" de director al Studioului de C...

Cronica Plastică:
Construcţie versus administraţie (II)
de Pavel Şuşară

Pus în faţa criticii necruţătoare a consilierului municipal şi exilat de pe Cîmpul tineretului încă înainte de a se fi instalat acolo, simpozi...

Ochean:
Cînd dobitoacele vorbesc
de Paul Miron

Magul primi o altă invitaţie de a se înfăţişa lui Balac, trimisă printr-un serafim care îl găsi cu greutate. înhămă măgăriţa şi o porni la drum. Mă...

Cartea Straina:
Ridicole iubiri
de Andreea Deciu

Judecînd după numărul de cărţi care i-au fost traduse în engleză (cel puţin zece pînă în momentul de faţă), Ivan Klima este un scriitor poate la fel...

Pornind de la Valery:
Ce se poate spune despre artist
de Livius Ciocarlie

Recolta de filme era anemică în acea toamnă de război, pe întregul bulevard urcător, cu cinematografe centrale, doar un titlu spusese ceva, prin...


Antonio Tabucchi - Capul pierdut al lui Damasceno Monteiro
de Mihai Minculescu

În plină putere creatoare, Antonio Tabucchi (n. 1943, la Vecchiano - Toscana), universitar lusitolog la Siena, este, după mass-media, italianul mo...

Cronica Traducerilor:
Belle du Seigneur - Frumoasa Domnului
de Mihaela Popescu

Prin traducerea romanului Belle du Seigneur - apărută într-o superbă prezentare grafică -, Irina Mavrodin aduce în spaţiul literar românesc o cart...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Căldură mare * Se pare că în luna lui Cuptor, bucureştenii (mai ales ei) nu mai au pacienţa şi nici sapienţa de a nu amesteca lucrurile. Poeta ...

La microscop:
Restructurarea lui Lucian Pintilie
de Cristian Teodorescu

Nu mi-a venit să cred că eruditul Răzvan Theodorescu scoate la concurs postul de director al Studioului de Film al Ministerului Culturii, postul lui...


Lista Autorilor din numarul curent