Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:34
(30/08/2000 - 05/09/2000)


Editorial:
Politizarea bolii lui Eminescu
de Nicolae Manolescu

Un articol al d-lui Theodor Codreanu din Cronica ieşeană (nr. 7), intitulat Noi dovezi despre "suprimarea gazetarului" Eminescu, este consacrat un...

Contrafort:
România la ora vibratocraţiei biruitoare
de Mircea Mihăieş

Lăsând deoparte viaţa politică - murdară, prostească, încăpută pe mâna unor analfabeţi moral -, e destul să deschizi ochii în jur pentru a te apu...

Actualitatea:
Un pas înainte, doi paşi înapoi...
de Mihai Stoian

Falsa modestie este cea mai decentă dintre toate minciunile. Chamfort Doi "escu": Ceauşescu-Iliescu. Duşmani de moarte. Îndeletnicire sime...

Cronică Literară:
Z. Ornea la 70 de ani
de Alex. Ştefănescu

Z. Ornea (născut la 27 august 1930 în comuna Frumuşica din judeţul Botoşani) a studiat Filosofia, la Universitatea din Bucureşti, între 1951-1995....

Cronică Literară:
Glose la Virgil Ierunca (III)
de Gheorghe Grigurcu

Între alte învinuiri ce-l potopesc pe Virgil Ierunca (probă indirectă ele însele ale unei personalităţi puternice, cu atitudini deranjante, că...

Lecturi la zi:
Comedia vorbei de lemn
de Alexandra Olivotto

Politica reprezentării şi reprezentarea politică. Acest joc de cuvinte al Lindei Hutcheon ar putea reprezenta infrastructura postmodernă a piesei lu...

Lecturi la zi:
Poemele cărturarului
de Luminiţa Marcu

Sorin Mărculescu este probabil cel mai cunoscut autor de traduceri din aria hispanică. Este bine cunoscută performanţa transpunerii în română a op...

Lecturi la zi:
Măştile criticii tradiţionaliste
de C. Rogozanu

Cartea lui Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, este provocatoare, dar nu în înţelesul curent al cuvîntulu...

JE EST UN AUTRE:
Dacă s-ar inventa ceva contra morţii...
de Ioana Pârvulescu

Aseară, într-o conversaţie deschisă între cîţiva cunoscuţi s-a manifestat dorinţa unuia, susţinută de alţii, că mai bine ar fi de n-ar mai muri o...


Poezie
de Nicolae Coande

dacă mă hotărăsc lui Marian Drăghici următoarea lume ar putea fi sufletul dacă mă hotărăsc să scap de pielea asta putredă ...

Cerşetorul De Cafea:
Elegie
de Emil Brumaru

Fluturele se muncea, Scopt, să-şi mişte aripa, În răşina aerului. S-a-nchis uşa raiului. Pe pămînt rămîne-vom, Fără şarpe, fără pom, Eu ...

Cronica ediţiilor:
Din nou despre tragedia aromânilor
de Z. Ornea

Am mai scris, în ultimii ani, de două ori despre contenciosul aromânilor care capătă constant dimensiuni tragice, pentru că aceşti fraţi ai noştri ...

Cronica melancoliei:
Concurs de locomotive
de Ileana Mălăncioiu

La retragerea din cursă a preşedintelui, analiştii de la Curte au renunţat la răceala presupusă de această specializare şi ne-au delectat cu art...


DAI ÎN MINE, DAI ÎN OCCIDENT!
de Alex. Ştefănescu

Într-un articol cu titlul Lipsa de fair-play în viaţa literară, apărut nu demult, deplângeam - şi aduceam la cunoştinţa opiniei publice - gestul n...

Păcatele Limbii:
Nume prezidenţiale
de Rodica Zafiu

În dinamica lingvistică a ultimului deceniu se reflectă şi unele dintre principalele tendinţe ale vieţii publice româneşti; în anumite cîmpuri sema...


Un Eminescu între două secole
de Mihai Zamfir

Este extrem de greu să vorbeşti astăzi sine ira et studio despre Eminescu. Nu din cauza enormei bibliografii critice acumulate în ritm impresionan...

Prepeleac:
Exerciţii
de Constantin Ţoiu

Sept. 1959. Husserl. Ideen zu einer reinen Phänomenologie unde phänomenologischen Philosophie. Schiţă a unei fenomenologii pure şi a unei filosofi...

Cartea de teatru:
A scrie. A (se) juca
de Marina Constantinescu

Problema dramaturgiei româneşti contemporane pare să fie aceea că ea mai mult se discută decît se joacă. Dramaturgii din vechea generaţie contin...

Cronica Plastică:
Arta bicefală (II)
de Pavel Şuşară

Într-o evaluare preliminară, de ordin descriptiv, expoziţia lui Camilian Demetrescu îşi sprijină discursul pe trei mari compartimente: sculptu...

Cronica Filmului:
Un gladiator australian
de Eugenia Vodă

Dacă vreţi să vă reamintiţi cu ce stare aţi citit, cîndva, Spartacus sau Quo Vadis, mergeţi să vedeţi Gladiatorul. În cinema-ul mondial, peplu...

Ochean:
Începutul veacurilor
de Paul Miron

Un cocoş lăudăros şi neobrăzat îl trezi violent. Moise trase perdeaua de la fereastră şi soarele fierbinte năvăli în toate colţurile încăperii. O...

Cartea Straina:
Gazetăria de substanţă
de Andreea Deciu

"Eseuri şi critică" - se sub-intitulează colosalul volum semnat John Updike sub patronajul editurii new-yorkeze Alfred A Knopf, cea care a dat t...

Pornind de la Valery:
Avatarurile voinţei de putere
de Livius Ciocarlie

Prin urmare, citind volumele din "Pléiade" am făcut din loc în loc, cu creionul, un mic semn. Parcă despre fraza asta aş putea să scriu ceva. Nu at...

Lecturi:
Lecţia lui George Steiner
de Gina Sebastian Alcalay

George Steiner: un om bîntuit de pasiunea culturii, un revoltat împotriva sălbăticiei şi ignoranţei brutale care invadează tot mai mult lumea în ca...

Eseu:
Don Quijote, frescele şi labirintul
de Mariana Neţ

1. Povestea omului ce nu-şi găseşte locul fiindcă mult prea rar scapă de sine... Subiectul este pînă într-atîta de banal, că încă fascinează....


Alan Brownjohn
de Antoaneta Ralian

Alan Brownjohn este un cunoscut poet englez - fost preşedinte al Asociaţiei Poeţilor Britanici - şi, totodată, prozator, traducător şi jurnalist. Şi...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Enigmele Paradisului de cărţi Cum revistele literare nu au vacanţă, nu are nici Cronicarul care, în această "vară incendiară" (la propriu, nu c...

La microscop:
Falsa problemă a tehnocraţiei
de Cristian Teodorescu

În noianul contraargumentelor faţă de candidaturile la preşedinţie ale lui Theodor Stolojan şi Mugur Isărescu, descopăr exclusivisme care ascund,...


Lista Autorilor din numarul curent