Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Articole de: Gina Sebastian Alcalay

Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 51 / 2001 - Angoase
,,Ange plein de gaîté connaissez-vous l'angoisse,/ La honte, les remords, les sanglots, les ennuis/ Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits,/ Qui compriment le coeur comme un papier qu'on fro...
Nr. 47 / 2001 - Cele două morale şi politica
Aproape întreaga noastră existenţă socială pare a pendula în mod nefericit între antipozi, atît în planul vieţii de toate zilele, cît şi în acela al marilor cicluri ale istoriei şi al curentelor de ...
Nr. 39 / 2001 - Opere şi biografii
O serie de fragmente biografice ce mi-au căzut recent în mînă analizînd traiectoria unor mari creatori care prin geniul lor au lăsat o amprentă de neşters asupra secolelor lor, mi-au lăsat în gură u...
Nr. 37 / 2001 - Elogiul ipocriziei
Cine pretinde că ipocrizia este un viciu, o trăsătură de caracter condamabilă şi demnă de tot dispreţul nu ştie ce spune: nu, nu rîdeţi, în realitate este vorba de o însuşire pozitivă, o virtute ...
Nr. 20 / 2001 - Fundoianu, eseist, filozof şi profet
Cine citeşte prozele lui B. Fundoianu apărute la Editura Hasefer sub îngrijirea lui Leon Volovici - semnatar, de asemenea, al unei comprehensive prefeţe - precum şi textele sale politice reproduse ...
Nr. 9 / 2001 - Abdicarea inteligenţelor
Mi-am dat seama recitind un articol al meu mai vechi intitulat "Necrolog pentru secolul XX", în care încercam să scot în evidenţă cîteva din trăsăturile lui caracteristice, că n-am insistat îndeaj...
Nr. 5 / 2001 - Eclipsa
Dacă peste 1000 de ani se vor mai scrie cărţi, atunci se va scrie şi despre Holocaustul evreilor, evenimentul tragic care mai mult ca oricare altul a pus la încercare puterea de înţelegere a oamen...


Inapoi