Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:35
(17/09/2010 - 23/09/2010)


Viaţă şi cărţi:
Muzica înainte de toate
de Nicolae Manolescu

În fiecare vară de cîtiva ani încoace, când mă aflu pentru oarece timp, niciodată cât as vrea, în casa mea de la Câmpulung Muscel, las să meargă Rad...

Poemul săptămânii:
Nu parcaţi
de Ioan Moldovan

Sunt iar la Cluj, în trecere şi-acum, Cum tot în trecere am fost Copil fiind, şcolar, elev, alumn Dar mult mai fericit. Şi prost. E-un miez de va...

tema lunii: Literatura română – centre de influenţ:
Centrele de influenţă – între iluzie şi obsesie
de Carmen Muşat

La cît de fragmentată este viaţa culturală în România de azi, nu stiu dacă existenţa unor „centre de influenţă" are efecte pozitive sau negative asu...

Cronica Pesimistei:
Umbrele poeziei
de Ioana Pârvulescu

Într-una din cele mai sufocante zile ale Bucureştiului de august, am socotit că a venit momentul să-mi amintesc că nu numai pictura, ci si poezia ar...


Recenzii
de ---

Memorii. Vederi din Prepeleac de Constantin Ţoiu Bucuresti, Cartea Românească, 2010, 259 p. Pentru că trebuia să poarte un nume, Constantin ...

Cronică Literară:
Un optzecist din anii nouăzeci
de Cosmin Ciotloş

Lepădându-mi spaimele umilinţa sacul/ de antrenament şi ţigara/ Ca să-mi fie uşor/ Alegându-mi pe fiecare firmă 77 o singură literă/ Ca să-mi fie ma...

Poezii:
Poezii
de Robert Șerban

Pregătirea scot cuvintele din poem cu îndârjirea cu care bunicul scotea cu securea bucăţile de lemn dintr-un par până când îl ascuţea atât ...

Cronica Ideilor:
Muşcătura bursucului
de Sorin Lavric

Pesemne că Mirel Cană s-a întîlnit de două ori cu miracolul: o dată cînd a scăpat nevătămat dintr-un grav accident de masină si a doua oară cînd, îm...

Eseu:
Vianu şi Vianu (I)
de Alexandru Niculescu

Dacă îmi iau permisiunea de a scrie paginile care urmeazá, după seria lungá de recenzii binemeritat laudative ale volumului memorialistic ' Amor int...

Istorie Literară:
Franţuzul, naţionalist valah
de Mihai Zamfir

De un secol si mai bine, din anul 1901, Vlaicu-Vodă se bucură de reputaţia celei mai reuşite drame istorice româneşti în versuri. Această poziţie nu...

Restituiri:
Câteva epistole necunoscute ale lui N. Iorga
de Nicolae Scurtu

Literatura epistolară a lui N. iorga (1871 - 1940) este una dintre cele mai bogate, mai diverse si mai interesante din cultura noastră. Cercetat ...

Prin anticariate:
Haide…
de Simona Vasilache

Se îmbină, în chemarea alla turca, porunca si împreună-pătimirea. Trufia prescripţiei si greutatea sfatului încercat pe propria piele. Nu altă so...

Păcatele Limbii:
Liniuţe
de Rodica Zafiu

În ultimii ani, cuvântul liniuţă a căpătat, în limbajul familiar si argotic, două sensuri noi, necunoscute vorbitorilor de română standard. Primul s...

Semn De Carte:
O ipostază a iluziei
de Gheorghe Grigurcu

Cărturar marcant al componentei (mai) tinere a Scolii clujene, Ştefan Melancu propune un lirism delicat, eterat, precum o pauză a eforturilor intele...

Prepeleac:
Scriitoriceşti
de Constantin Ţoiu

Şi dacă nu ne-om rătăci cumva prin norul liliputan de de săgeţi al polemicelor mărunte? Care, în devălmă-şia tirului, ajung să intre una într-alta, ...

Teatru:
Maestrul
de Marina Constantinescu

Zi si noapte simt contorsiunile vremurilor mele. Simt energia cum îsi schimbă semnul. Si eu nu pot să fac nimic. Neliniştea interioară sporeste, ca ...

Chopin şi Europa lui:
Compozitorul la el acasă
de Dumitru Avakian

Trebuie să ajungi la Varşovia, pentru a înţelege cu adevărat locul pe care îl ocupă Chopin în cadrul patrimoniului spiritual al Poloniei. Este unul ...

Chopin şi Europa lui:
Contemporanul nostru
de Elena Zottoviceanu

Ai crede că privitor la Chopin - despre care există o literatură enormă si a cărui muzică răsună în auzul fiecăruia - nu prea mai ai ce să afli surp...

Cronica Filmului:
Magnificii ticăloşi cu suflete de aur
de Angelo Mitchievici

Există în istoria cinematografiei un anumit tipar al falsului ticălos, al celui care sub masca ursuză şi comportamentul dificil, antipatic, ascunde ...

Avanpremieră editorială:
GEORGE ORWELL - Jurnalul unui culegător de hamei
de Vali Florescu

Volumul cuprinde cele unsprezece jurnale păstrate ale lui George Orwell, oferind o imagine personală a vieţii sale, de la aventura pe care a trăit-o...

Cartea Straina:
E greu să fii ziarist!
de Felicia Antip

După interviul luat lui Gh. Gheorghiu-Dej şi reportajul deranjant difuzat de CBS, lui Donald Schorr i s-a interzis accesul în România până în 1969, ...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Ce este un plagiat? In INTERTEXT, Revistă ştiinţifică, nr. 1 -2, 2009, care apare la Chişinău, sub egida Universităţii Libere Internaţionale şi a...


Lista Autorilor din numarul curent