Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:39
(04/10/2000 - 10/10/2000)


Editorial:
Greaţă ideologică
de Nicolae Manolescu

În legătură cu editorialul meu din nr. 35, Poezia şi codul penal, dl Octavian Blaga, care editează la Oradea publicaţia al cincilea anotimp, mi-a ...

Contrafort:
Ultima şansă: auto-sancţionarea
de Mircea Mihăieş

Apărători indignaţi, de ceasul al treisprezecelea, mă apostrofează din ce în ce mai vehement: ce am, de fapt, să-i reproşez domnului Constantinesc...

Actualitatea:
Despre violenţă, câte ceva
de Barbu Cioculescu

Este un fapt notoriu că noi românii, mereu încălcaţi, cutropiţi şi năpăstuiţi, am replicat cu moderaţie când ne-a venit bine, opresorilor noşt...

Cronică Literară:
DIN NOU DESPRE CENZURĂ
de Alex. Ştefănescu

Modul de funcţionare a cenzurii În numărul trecut am prezentat o schiţă de istorie a cenzurii, publicată de Adrian Marino, întâi sub fo...

Cronică Literară:
Ulise ca prototip
de Gheorghe Grigurcu

Începuturile literare ale lui Traian Ştef (născut în 1954), ca şi ale altor optzecişti, n-au fost deloc lesnicioase. Dascăl la ţară, la activ cu...

Lecturi la zi:
Jurnalul ca inventar
de C. Rogozanu

Noua carte a lui Alexandru Sever, Inventarul obsesiilor circulare, exploatează din plin ambiguităţile genului diaristic. Deşi nu avem de-a face c...

Lecturi la zi:
Soluţii neortodoxe
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Nefiind specialist în problemele religiei şi nici măcar un credincios, fără a căuta, dar şi fără a ocoli tomurile tratând atât chestiuni teologice, ...

Lecturi la zi:
Proza câmpiei
de Geo Vasile

Marin Preda şi Nicolae Velea sunt citaţi de Constantin Ţoiu în ascendenţa romancierului Nicolae Stan, ce prin recenta sa scriere Apă neagră ar fi "a...

In Memoriam:
COSTACHE OLĂREANU
de ---

Fereastra închisă Există oameni care fac viaţa suportabilă, iar Costache Olăreanu se număra cu siguranţă printre ei. Era "bun ca o fereastră ...


Poezie
de Mihai Ursachi

Cerşire Nu mai cerşesc, voi Parce, nici o toamnă pe care s'o trăiesc vreodată sau acum, ci tot ce mai cerşesc e să mai fie-o ...

Cerşetorul De Cafea:
Clapele literelor
de Emil Brumaru

(Poem pentru Andrei Pleşu) Numai să nu-mi tremure prea tare mîna, să nimeresc clapele literelor, să am răbdare să trăiesc, să transcriu, să.....

Cronica ediţiilor:
O contrafacere grobiană
de Z. Ornea

Am mai scris, în revista noastră, de două ori (ultima oară acum cîteva luni) despre cărţile care dau curs acelui stupid scenariu potrivit căruia Emi...


G. CĂLINESCU ŞI CENZURA
de Ştefan Cazimir

(Urmare din nr. 37) Eminescu şi dragostea III (319): "Eminescu era un tip sexual veneric, adică stăpînit mereu de obsesia funcţiunii er...


O istorie a istoriografiei române
de Ion Ţurcanu

Ştiinţa istorică la români are de multă vreme propria ei istorie. Una care se întinde peste patru sute de ani şi cuprinde sute de mii de scrieri. D...

Păcatele Limbii:
"Machidon"
de Rodica Zafiu

În studiile istorice sau lingvistice asupra "chestiunii aromâneşti", este aproape obligatorie prezenţa unor explicaţii preliminare asupra denumiri...

Interviu:
Cu Irina Mavrodin despre Traducerea ca "nesfîrşită urcare a muntelui"
de Muguraş Constantinescu

La inceputul lunii iulie au avut loc, la Universitatea "Ştefan cel Mare " din Suceava, "Atelierele tinerilor traducători", organizate de Serviciile ...


Nu există reguli speciale pentru bufoni?
de Florin Şlapac

Doar cîte un chelner îmbrăcat în alb, ca un iepure, mai ţopăie de colo-colo în intervalul de dinaintea sosirii clienţilor, cînd scrumierele sînt înc...

Prepeleac:
Un bordei de lut inexpugnabil
de Constantin Ţoiu

Sept. 1976 - Luvru. Şoimul gigant HEMEN. Bronz, şist placat cu aur, pasărea fiind mult mai mare decât regele. Pasărea uriaşă stă pe un pat de arg...

Cronica Dramatică:
Fierari din toate ţările, uniţi-vă!
de Marina Constantinescu

Starea societăţii se reflectă, în fond normal şi din păcate inevitabil, în starea teatrului. Iar sărăcia este probabil pericolul major. Spectrul mi...

Cronica Plastică:
O dublă aniversare
de Pavel Şuşară

S-au împlinit, în luna august, treizeci de ani de la naşterea Taberei de sculptură ,,Măgura", prima de acest fel de la noi şi una dintre primele d...

Cinema:
À la française...
de Viorica Bucur

Importată din Franţa (unde a luat fiinţă în urmă cu un deceniu) şi numărând, deja, la Bucureşti doi ani de existenţă, La fête du cinéma français" a...

Ochean:
Uită-te în oglindă
de Paul Miron

Stăpînul vărsă puţină apă în lighean, se spălă pe faţă şi-şi pieptănă barba. Apoi ordonă ca toţi arhanghelii şi subarhanghelii, cei pensionaţi c...

Cartea Straina:
Vechi dileme, noi răspunsuri
de Andreea Deciu

Ultima carte a filozofului american Hilary Putnam a apărut în primăvara acestui an, editată de Columbia University, provocînd imediat reacţii des...

Pornind de la Valery:
Idei şi păreri
de Livius Ciocarlie

Durata, spune Valéry, este distanţa dintre dorinţă şi împlinirea ei. Astăzi (adică, pe vremea lui) găsim că trenul rapid este prea lent. Dacă nu dă...


BUCUREŞTIUL lui PAUL MORAND
de Ion Pop

În 1935, cînd editura Plon din Paris îi publica volumul consacrat Bucureştiului, Paul Morand nu se afla la prima carte de acest fel. În 1929, îi apă...


Albinele uriaşe ale fanteziei
de Luminiţa Marcu

"Albinele uriaşe ale fanteziei au roit în jurul nostru ani întregi de-a rîndul. Cum vor intra ele însă în stupul realităţii? Asta le priveşte!" Aş...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Memento Cel mai greu e momentul cînd eşti silit să accepţi că existenţa unui om a devenit o viaţă. În cazul unui scriitor, o biobibliografie ...

La microscop:
Lista de transferări parlamentare
de Cristian Teodorescu

Sînt persoane care au ajuns personalităţi politice cu ajutorul partidului în care au intrat. Oameni care stau în Parlament de mai bine de zece ani,...


Lista Autorilor din numarul curent