Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:3
(24/01/2001 - 30/01/2001)


Editorial:
Alienaţiuni critice
de Nicolae Manolescu

"Anul Eminescu", numit aşa de fostul ministru al Culturii, s-a încheiat la Bucureşti, cu o reuniuine a Academiei Române, luni 15 ianuarie, după c...

Contrafort:
Când seceta era rege
de Mircea Mihăieş

La adăpostul uriaşei diversiuni a secetei mileniului, politicienii îşi văd de-ale lor, împărţind şi primind favoruri de parcă funcţiile în care s...

Actualitatea:
Iarnă cu fard gros
de Val Gheorghiu

Nu frigul i-a astîmpărat pe improvizaţii propagandişti ce făceau spume la gură în Hală, în lumea pestriţă a tarabelor. Unde era şi pegra, şi lumea ...

Cronică Literară:
Iubirea, bibelou de porţelan...
de Alex. Ştefănescu

Umor involuntar Liviu Antonesei, poetul şi eseistul din Iaşi cu formaţie de psiholog, a publicat de curând o carte intitulată Despre dr...

Cronică Literară:
Din jurnalul lui Alceste (VI)
de Gheorghe Grigurcu

* Numai lucrurile de care te desparţi pentru totdeauna îţi dau realmente gustul vieţii. * O caracteristică a reflecţiei postmoderne ar fi...

Lecturi la zi:
Noica on air
de C. Rogozanu

Noica filozofînd la radio în anii '30-'40... Cine va deschide această culegere de conferinţe radiofonice (21 de conferinţe radiofonice) nu va găsi u...

Lecturi la zi:
Tragicomedii cu evazionişti
de Geo Vasile

Credincios vocaţiei sale, Iosif Naghiu ne previne pe coperta a IV-a a volumului de teatru scurt: "n-am scris niciodată pentru a oglindi realitatea, ...

Diagonale:
Un secol neterminat
de Monica Lovinescu

Iată-ne însfârşit în secolul XXI! Ceea ce nu înseamnă însă că precedentul a luat sfârşit. Într-adevăr, suferim de sechelele unei tăceri vinovate. D...


Coloana
de Elena Bulai

În prima zi a acestui Timp, la Tescani a nins; sub albul imaculat stă ascuns verdele copleşitor al verii. După ani de zile - vreo nouă - pentru prim...

Literatură:
Poezii
de Dumitru Mureşan

Medicamente Casa-triunghi din Cepheu. Piramidă, paraşută... Şarpele din ceruri nu îl mănâncă muştele pe care ...

Cerşetorul De Cafea:
Elegie
de Emil Brumaru

Drum greşit, drum greşit, Pentru ce te-am mai păşit? Cu talpa te-am pipăit, Drum ferit, drum peticit. Sufletul mi-a...

Cronica ediţiilor:
O carte despre anii 1955-1960
de Z. Ornea

Dl Pavel Ţugui a fost şeful Secţiei Ştiinţă şi Cultură al C.C. al P.M.R. din 1955 pînă în 1960. Cu unele ştiute excepţii (1958), aceasta a fost o pe...

Comentarii Critice:
"La condition roumaine"
de Antonio Patraş

Romanul Adio, Europa!, care face obiectul rândurilor de faţă, a circulat, în manuscris, şi înainte de 1989, stârnind entuziasmul multora - "o carte ...


Ianuarie
de Gabriela Ursachi

Cu toate că anul 2000, dedicat lui, s-a scurs, firesc şi fără umbră contestatară, luna ianuarie se dedică prin excelenţă lui Eminescu. Dar pe răboju...

Păcatele Limbii:
Curiozităţi onomastice
de Rodica Zafiu

Vorbeam săptămâna trecută de răspîndirea formulei "nea Gheorghe" pentru a desemna "omul de pe stradă", "românul mediu"; această evoluţie poate fi co...

Anchetă:
MATEIU I. CARAGIALE
de ---

Se împlinesc 65 de ani de la moartea lui Mateiu I. Caragiale. Cu această ocazie am adresat mai multor prozatori întrebarea: * Ce a însemnat ...


Brâncuşi şi arta minimală
de Radu Bogdan

Căzându-mi sub ochi cartea lui Ghislain Mollet-Viéville 1), Artă minimală şi conceptuală, ed. Albert Skira, Geneva, 1995, am fost uimit să constat...

Prepeleac:
Mersul protocolar
de Constantin Ţoiu

Şi tatăl şi fiul, asemeni ca valoare, deşi în chip diferit, - lucru mai rar în literatură, - extraseră din mahalaua română, dată la maximum, substa...

Cronica Dramatică:
Luptă şi spectacol
de Marina Constantinescu

Dacă ar fi fost vorba despre o premieră a regizorului Vlad Mugur, ea n-ar fi avut loc niciodată într-o zi de 13. Primul spectacol pe care l-am vă...

Cronica Plastică:
Camil Ressu, la o nouă privire (III)
de Pavel Şuşară

Trebuie, însă, făcute aici cîteva observaţii care, din motive mai mult sau mai puţin protocolare faţă de opera şi de personalitatea lui Camil Ressu...

Cinema:
Mihailopol
de Valerian Sava

Trebuie, însă, făcute aici cîteva observaţii care, din motive mai mult sau mai puţin protocolare faţă de opera şi de personalitatea lui Camil Ress...


Şcoala de la Bistriţa
de Sebastian-Vlad Popa

E vorba despre Gavril Ţărmure zis Ţ-ul. Omul are acasă la el, la Bistriţa, un trombon. Vişniec ar spune că are trombon "în familie" ("aveaţi violo...

Ochean:
Marele război
de Paul Miron

Nu mai ştiu cîtă vreme a lipsit conferenţiarul nostru. S-a întors cu o surpriză reuşită. Cu el ne-a păşit pragul şi Rafael care a preluat prelegere...

Cartea Straina:
Semnul unei disperări
de Andreea Deciu

Ultimul roman al recent dispărutului Malcolm Bradbury este o fantezie istorică ispirată de întîlnirea dintre Denis Diderot şi împărăteasa Ecat...

Pornind de la Valery:
Din nou despre diavoli
de Livius Ciocarlie

La Creangă, dracii o ţin într-un chef în iad. Ai lui Valéry se simt bine printre oameni. De infern se tem, fiindcă e cu totul altfel, de speriat şi ...


Oratore, traditore
de Mariana Neţ

Vorbirea e performativă. Trădează, oboseşte sau ucide. Pe vorbitor şi/sau pe interlocutor. Steinhardt spune, în Jurnalul fericirii, că a intuit...


Poeme de Prinţul Henrik
de Grete Tartler

Nu i-a fost uşor diplomatului francez Henri-Marie-Jean André, conte de Laborde de Monpezat (născut la 11 iunie 1934) când, la 3 septembrie 1966, a t...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Sezon de gripă Sub o tulpină viguroasă de virus (altul decît cel pentru care s-a vaccinat, căci mare e grădina lor), Cronicarul citeşte, ...

La microscop:
Un exemplu care nu se ia
de Cristian Teodorescu

Nu ştiu dacă din abilitate sau din convingere, dar dl Răzvan Theodorescu nu s-a grăbit să-şi terfelească predecesorul, spre deosebire de majoritate...


Lista Autorilor din numarul curent