Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:40
(10/10/2001 - 16/10/2001)


Editorial:
Günter Grass şi cîinii poliţişti
de Nicolae Manolescu

O ştire de săptămîna trecută de la New York: cîinii folosiţi pentru descoperirea eventualilor supravieţuitori de sub dărîmăturile Gemenilor au făcu...

Contrafort:
Nesimţirea tunde electric
de Mircea Mihăieş

După 1990, învăţământul superior a devenit una dintre puţinele afaceri rentabile din România. Ivite asemeni ciupercilor după ploaie, universităţile...

Actualitatea:
Revizuiri şi... revizuiri
de Mircea A. Diaconu

Dacă ar fi să reamintesc nişte truisme, în condiţiile în care discuţiile despre revizuiri fac încă destule "victime", atunci ar trebui să spun, îna...

Lecturi la zi:
Exil cu variante
de Cristina Ionica

Exil cu variante Cornel Ungureanu a început să publice seria de articole, studii, eseuri despre exil în 1990. Primul volum din La vest de Eden ...

Cronică Literară:
Cealaltă faţă a poeziei
de C. Rogozanu

În ultimul timp, te poţi apropia foarte greu de o carte de poezie. Din diverse motive: tiraje confidenţiale, preţul cărţilor, inflaţia de poeţi etc....


Miron-Radu Paraschivescu inedit: Un disident autentic
de Gabriel Dimisianu

În 2 octombrie Miron-Radu Paraschivescu ar fi împlinit 90 de ani. Găsim potrivit prilejul pentru a face cunoscute cititorilor două scrisori ale p...

Diagonale:
Un document fără precedent: Ultima carte
de Monica Lovinescu

Nu pot începe această diagonală fără o mărturisire prealabilă. Nu admir doar truda exemplară a Sandei Golopenţia pentru a reda de-a lungul declaraţi...

Păcatele Limbii:
Între franceză şi engleză
de Rodica Zafiu

În momentul de faţă, influenţa englezei asupra limbii române e atît de puternică şi de vizibilă, încît pune în umbră orice altă sursă de împrumut...


Jurnal de sanatoriu
de Catrinel Popa

"De data asta ştiu unde merg. Nu mai e noaptea de altădată, de odinioară. Acum e un joc, mă voi juca. Pînă azi n-am ştiut să mă joc. Aveam chef,...

Cerşetorul De Cafea:
Cîntec de toamnă
de Emil Brumaru

Vidmei Maia Morgenstern! Blînd clătinat pe marile cîntare în toamna asta fără de folos, Nemaiiubind, cu actele pierdute, ...

Cronica ediţiilor:
Kogălniceanu, orator şi literat
de Z. Ornea

Mihail Kogălniceanu şi-a legat numele de trei momente fundamentale pentru devenirea României moderne: revoluţia din 1848, Unirea de la 1859 şi Refo...


Un roman de Nicolae Breban: Amurgul maeştrilor
de Geo Vasile

Convinşi că cea mai recentă este şi cea mai bună carte a romancierului, ne vom opri la Ziua şi noaptea (Editura ALLFA, 1998, 529 p.), un impecab...


Manual de gînduri care liniştesc/ Manual de gînduri care neliniştesc
de Iustin Panţa

(fragmente) Publicăm un scurt text al regretatului poet şi eseist Iustin Panţa, dispărut recent în condiţii tragice. Textul face parte din Manual...


IN MEMORIAM GELLU NAUM
de ---

Un blazon al libertăţii: Gellu Naum Un telefon al lui Nicolae Manolescu îmi vesteşte, în după-amiaza tîrzie a zilei de 29 septembrie, în care...


Constantin Ţoiu - proza de evocare
de Eugen Negrici

Moartea în pădure (1965), primul roman publicat de Constantin Ţoiu, a jucat multă vreme în viaţa autorului rolul stigmatului unei boli ruşinoase. Au...


Ochiul magic
de Ioana Pârvulescu

Toamna, pe strada Mărţişor Am fost de curînd să vizitez, cu un prieten din străinătate, Casa Memorială de la Mărţişor. O stradă în pantă domo...

Prepeleac:
Somonii
de Constantin Ţoiu

14 noiembrie 1976. Meciul de rugby România-Franţa se termină surprinzător cu mari manifestaţii - scor 15 la 10 pentru noi. Am văzut meciul l...

Cronica Dramatică:
Revoltă sau abandon
de Marina Constantinescu

Teatrul Naţional din Cluj a deschis stagiunea. Nu oricum, ci cu un eveniment mai special. În primul rînd pentru că textul nu este o piesă propriu-z...

Cinema:
Festival în doliu
de Irina Coroiu

Cînd, în urmă cu cinci ani, traversam pentru prima dată Atlanticul şi păşeam în Canada intitulîndu-mi aventura "călătorie în secolul XXI", nu-mi ima...

Festivalul George Enescu:
Ansambluri legendare
de Elena Zottoviceanu

Precedate de legenda pe care o reprezintă pentru orice iubitor de muzică, Opera de Stat din Viena, Filarmonica vieneză au oferit publicului, care ...

Festivalul George Enescu:
La sfârşit, Scala
de Ada Brumaru

Pentru cine trăieşte, cu credinţă, ficţiunea Operă, Teatrul Scala din Milano este un paradis imaginar. Accesul mijlocit la "minunile" spectacolelo...

Intelectualii lumii contra terorismului:
Reacţiile unor mari scriitori
de Rodica Binder

Birourile redacţiei mele se află la etajul al 21-lea din cele 31 cîte numără clădirea ce adăposteşte vreo 1200 de salariaţi şi circa 30 de redacţii ...

Centenar:
Exilată în ţara literaturii
de Adriana Bittel

Destinul scriitoarei ruse Nina Berberova e un subiect de reflecţie asupra veritabilei vocaţii răzbind în cele din urmă la lumina recunoaşterii şi ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Marin Mincu are o problemă Problema lui Marin Mincu este că nu citeşte cu atenţie textele pe care le comentează, grăbindu-se cu opinii polemice...

La microscop:
Credibilitatea Puterii şi presa
de Cristian Teodorescu

Cam toate posturile de televiziune au cîrmit-o după alegeri către partidul de guvernămînt. Cea mai cîştigată din această schimbare a puterii a fost...


Lista Autorilor din numarul curent