Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:43
(02/11/2007 - 08/11/2007)


Actualitatea:
A cui este literatura română ?
de Reporter

Miercuri, 24 octombrie 2007, la Clubul Prometheus din Piaţa Naţiunile Unite, s-a desfăşurat o nouă ediţie a Întâlnirilor României literare. Tema fuses...

Contrafort:
Agenţii secreţi ai divinităţii
de Mircea Mihăieş

Nu vă luaţi după confuzia, iritarea, agresivitatea şi chiar nesimţirea unora din înaltele feţe bisericeşti. La vârful Bisericii Ortodoxe Române lucrur...

Cronica Pesimistei:
Pierduţi în trafic
de Ioana Pârvulescu

Căutând printre acte, am dat de carnetul meu de şofer, categoria B. Datează, cum scrie la "data obţinerii categoriei", din iulie 1994. După atâţia a...

Cronica Ideilor:
Un chietist destoinic
de Sorin Lavric

Pe Seneca nu-l poţi intui decît atunci cînd eşti dezamăgit de viaţă. Cînd aşadar ai strîns destulă oboseală ca să simţi nevoia unui antract interior, ...

Cronică Literară:
Un final românesc
de Cosmin Ciotloş

Remarcat, la noi, prin ricoşeu din mediul germano-helvet în care publică, prozatorul Cătălin Dorian Florescu surprinde cu fiecare apariţie editorială,...

Poezii:
Litanii la diferenţele magice
de Constanţa Buzea

când sunt cu tine dar când sunt cu tine îngerii cărţilor sunt şi ei împreună perechi fără nimic împrejur priveliştea e înlăuntru şi textul şi star...

Scrisoare din Paris:
O luminoasă simplitate
de Lucian Raicu

Citez:"Totdeauna am recuzat această expresie - de "filozof creştin" - utilizată fie pentru a te descalifica, fie pentru a te recupera. Am făcut-o din ...

Cerşetorul De Cafea:
Iepuri geloşi din cărţi cu vechi tartaj...
de Emil Brumaru

Iepuri geloşi din cărţi cu vechi tartaj Vor sînii goi în vîrf să ţi-i împuşte. La graniţele tale fac tapaj Pifani suavi cu sufletul în pluş de S...

Reacţii imediate:
Poveste cu Andersen
de Alex. Ştefănescu

A apărut prima ediţie integrală a poveştilor şi povestirilor lui H. C. Andersen traduse direct din limba daneză în limba română. Traducerea, admirabil...

Cartea Românească:
Despre obiectivitate (II)
de Daniel Cristea-Enache

Pentru a nu rămâne o vorbă frumoasă şi găunoasă, obiectivitatea în critică trebuie testată şi probată. Probată prin sublinierea calmă a meritelor alto...

Semn De Carte:
Nicolae Manolescu faţă cu poeţii romantici
de Gheorghe Grigurcu

Întîi de toate, exegeza lui Nicolae Manolescu închinată poeţilor romantici e un gest de justiţie. Lăsaţi pe seama profesorilor care-i tratau cu nu mai...

Comentarii Critice:
File răzleţe dintr-un carnet
de Ion Simuţ

Act de prezenţă Valorile sunt raţiunea noastră de a exista. Valorile estetice constituie raţiunea de a exista a omului estetic, a acelui om care cr...

Lecturi la zi:
Ocheade mistico-semantice
de Tudorel Urian

Nu sunt multe cazurile de scriitori ale căror cote de piaţă explodează, literalmente, după dispariţia lor fizică. De cele mai multe ori timpul consoli...

Prepeleac:
Litra de cafea boabe
de Constantin Ţoiu

Luni 30 iulie a.c., am citit într-un ziar o ştire ce m-a pus pe gânduri, lăsân­du-mă puţin şi visător... în Japonia cică, în ultimul timp, cineva d...

Păcatele Limbii:
"Nene"
de Rodica Zafiu

În ambele ediţii ale Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic (DOOM), din 1982 şi 2005, se indică faptul că substantivul masculin nene (popula...

Istorie Literară:
La început a fost Filimon
de Mihai Zamfir

Filimon se iveşte oarecum întîmplător în literatura română. I-a fost de ajuns o singură carte pentru a dobîndi un titlu pe care nimeni după aceea nu i...

Aniversare:
Pe Saint-Denis
de Gabriel Dimisianu

I s-a întâmplat subsemnatului şi mai apoi Adrianei Bittel, i se întâmplă acum lui Alex Ştefănescu. Este vorba despre ceva care tinde să devină un ritu...

Aniversare:
Alexagenarul
de Adriana Bittel

Îl cunosc de peste patru decenii dintre care vreo două am fost colegi: întîi de grupă, la facultate şi, din 1990, de redacţie. Cînd împarţi cu cineva ...

Aniversare:
În livada criticului
de Cosmin Ciotloş

Mi-a plăcut, licean fiind, cronica sa despre debutul zgomotos al lui Marius Ianuş. Nu ştiu nici acum dacă povestea cu românul hâtru care câştigă bani ...

Literatură:
Gde Buharest
de Constantin Stan

"Ce plictiseală!" îşi spuse Ivan Mihailovici Saproşkinov. Stătea la biroul lui cu ferestre ce dădeau în Piaţă şi, ca de obicei, privea fără nici un g...

Arte:
George Banu - Portretul tatălui în chip de colecţionar
de Anca Măniuţiu

Atracţia adevărului Expunînd colecţia tatălui său, Jan Lawers înfăptuieşte un uimitor gest poetic, cu consecinţe inedite în universul scenei. Or, o...

Cronica Filmului:
Continentul Lynch
de Angelo Mitchievici

Ca şi Quentin Tarantino, Lynch este un regizor greu de situat în cinematografia actuală, o parte dintre filmele sale, precum The Elephant Man (Omul el...

Cronica Plastică:
Un disident universal
de Pavel Şuşară

Deşi experienţele modernităţii şi, în particular, avangardele începutului de secol XX au dovedit cu prisosinţă că artistul plastic poate fi un teoreti...

:
Pablo De Santis - Caligraful lui Voltaire
de Tudora Şandru-Mehedinţi

Poate cel mai interesant şi de succes reprezentant al tinerii generaţii de scriitori argentinieni, laureat a importante premii, tradus în numeroase li...

:
James Joyce şi feminitatea triestină
de Simona-Grazia Dima

În octombrie 1904, cînd sosea, cu trenul, la Trieste, însoţit de Nora Barnacle, James Joyce începea, fără să ştie, un lung exil, bogat în consecinţe a...

Post restant:
Debut - Aida HANCER
de Constanţa Buzea

idei fericite cred în poemul meu pentru care întotdeauna am pus deoparte bani şi pentru lumină am pus şi n-a fost destul şi pentru pâine adun zil...

Lecturi:
Ultimul memorandist
de Teodor Vârgolici

Prin monografia lui Iordan Datcu despre Ioan Şerb, poet, folclorist, editor, însoţită de prefaţa lui Eugen Simion, apărută la Editura Universal Dalsi,...

La microscop:
Dobrin
de Cristian Teodorescu

Atîtea persoane merituoase s-au rugat zilele trecute pentru Dobrin, încît dacă Cel de Sus ascultă de plebiscitul celor de jos ar trebui să-l primească...

Aniversare:
Ceva care seamănă cu tinereţea
de Simona Vasilache

În tinereţea fiecărui critic literar stă cu chirie cronicarul de gazetă, impetuos, nerăbdător şi plictisit. De răsfoitul la normă, la chintal, la du...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

O istorie a eşecurilor literare Cu articole dense şi plăcute la lectură, cu o grafică modernă şi cu o galerie valoroasă de fotografii, revista As...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara