Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:44
(08/11/2000 - 14/11/2000)


Editorial:
Estetică şi politică
de Nicolae Manolescu

De cîteva zile îmi recitesc (sau, mai bine zis, le răsfoiesc) cronicile literare pe care le-am publicat vreme de treizeci şi doi de ani, săptămînă d...

Contrafort:
Un dăunător de toamnă: indicele demografic
de Mircea Mihăieş

Alegerile din noiembrie vor sta, probabil, sub semnul iresponsabilităţii şi al lipsei de memorie. Cei care, în decembrie 1989, au îndoliat ţara, car...

Actualitatea:
LUPTA CU AMNEZIA
de Alex. Ştefănescu

Numărul celor care au făcut închisoare din motive politice în România comunistă se ridică la 2.000.000. Dintre ei, 200.000 au murit în timpul deten...

Lecturi:
Un mare roman ignorat
de Gabriel Dimisianu

Acţiunea revizuitoare întreprinsă de critică este văzută îndeobşte ca una care detronează, care dislocă prestigii discutabile, reformând ierarhia d...

Cronică Literară:
Radu Petrescu despre G. Bacovia (II)
de Gheorghe Grigurcu

Examinarea creaţiei lui Bacovia are loc pe volume, căutînd a scoate în relief particularităţile fiecăruia, convergente în compunerea tabloului g...

Lecturi la zi:
Între literatură şi psihopatologie
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Este un fapt cu totul uluitor că două teme clinice atât de îngemănate precum sadismul şi masochismul îşi datorează ambele numele unor scriitori. ...

Lecturi la zi:
Un poet bucureştean
de Bogdan Iancu

Titlul volumului (cu format de caiet), Claudia-San sau Poemul Celular, apărut anul acesta în colecţia Poeţii Oraşului Bucureşti la Editura Coresi p...

JE EST UN AUTRE:
Un bărbat modern
de Ioana Pârvulescu

Unui bărbat modern i se pretinde să fie inteligent, să ajungă celebru, să fie de folos obştii, dar nu şi să fie plăcut. Observaţia îi aparţine Agath...


rayuela
de Valeriu Mirce Popa

rayuela*) sau 27 de poeme găsite într-un tomberon 1. şi totuşi înăuntrul trupului său oricine poate preschimba plumbul ...

Cerşetorul De Cafea:
Vizită nervoasă
de Emil Brumaru

Videoclip cu Alex Ştefănescu Voi sosi cu tramvaiul electric, Voi avea un ceasornic cu lanţ, Atîrnînd din jiletcă, pe burtă, Şi...

Cronica ediţiilor:
Cenzura şi vocaţia
de Z. Ornea

Dl. Adriano Marino obişnuieşte să se odihnească activ. În pauzele dintre elaborarea lucrărilor d-sale de anvergură, savante, se dedică, asemeni un...

Dreptul la replica:
Calea de mijloc
de Grid Modorcea

În iarna anului 1996, când am realizat documentarul artistic Brâncuşi - Cioplitorul de suflete, am filmat în biserica Sfântul Nicolae din Hobiţa ...

Păcatele Limbii:
Despre un CD...
de Rodica Zafiu

Anunţam săptămîna trecută că voi reveni asupra posibilităţilor de a folosi compact-discul Eminescu 2000 - Opera completă în cercetările lingvistice ...

Inedit:
ANATOL VIERU
de ---

Cele trei texte de mai jos, scrise de soţul meu, datează din anii '90 - imposibil a le data mai precis - şi, după ştiinţa mea, nu au mai fost publ...


LUPTA CU AMNEZIA
de Cicerone Ioniţoiu

(UN DICŢIONAR AL VICTIMELOR TERORII COMUNISTE) - extrase - Titlul complet al dicţionarului realizat de Cicerone Ioniţoiu este Victimele tero...

Interpretări:
Sadoveanu şi Eminescu
de Radu Cernătescu

În subteranele conotative ale spaţiului eminescian, o speologie spirituală exersată de Sadoveanu cu instrumentarul unor familiare simboluri ar...


Poezie
de Gabriela Grigoriu

Peisaj poate cu zimbri Amintirea. Mereu amintirea ne purta ca pe o povară Pe serpentine, turistic săpate, prin ani buni şi răi. ...

Prepeleac:
Folclorice
de Constantin Ţoiu

O cîntare de rămas bun îi făcuse mai de mult, în cîteva numere ale revistei, preşedintelui încă în exerciţiu, şi redutabilul nostru confrate iscăli...

Cronica Dramatică:
O incursiune în infern
de Marina Constantinescu

Alexander Hausvater s-a impus în lumea teatrală din România imediat după '90 cu spectacolul ...au pus cătuşe florilor realizat cu trupa teatrului "O...

Cronica Plastică:
România-Elveţia şi retur
de Pavel Şuşară

Elveţia - România, un schimb cultural, aşa se numeşte proiectul expoziţional pe care două grupuri de artişti, unul elveţian şi celălalt românesc, ...

Cinema:
Senzor
de Irina Coroiu

Acest articol se vrea un elogiu aplicat la adresa primului festival de film româno-maghiar SENZOR, iniţiat de directorul Budapest Filmstúdió, Kánto...

Ochean:
Misiunea lui Gabriel
de Paul Miron

Imediat după cină, începu a doua şedinţă. Mi-am reluat locul şi am meditat cît am putut, cînd o căldură binefăcătoare îmi învălui braţele, picioru...

Cartea Straina:
O lume încăpătoare
de Andreea Deciu

După calculele lui Milan Kundera în fiecare secundă apar, undeva pe suprafaţa globului, aproximativ două sau chiar trei noi personaje literare...

Pornind de la Valery:
Autobiografice
de Livius Ciocarlie

Se spune despre scriitorii în viaţa cărora nu s-a întâmplat nimic spectaculos: n-au avut biografie. Te poţi întreba: totuşi, cam cu ce se umple exis...


Nancy Huston - Nordul pierdut
de Constanţa Ciocârlie

Orientare Se vor împlini douăzeci şi cinci de ani în toamna asta, de când trăiesc în Franţa. Am sosit în 1973 iar acum, când scriu, suntem în...


Două cărţi despre Grotowski
de Olga Zaicik

În nr. 7/2000 al mensualului polonez Dialog, avînd ca temă dramaturgia de teatru, film, radio şi televiziune, Marta Juszczuk publică un articol in...

Tîrgul Internaţional de Carte de la Frankfurt:
Ritualuri şi embleme
de Rodica Binder

O ediţie ieşită din comun, cea a recent încheiatului Salon de carte de la Frankfurt pe Main? Şi da şi nu... Există în natura acestei manifes...


Premiul Goncourt 2000: Ingrid Caven de Jean-Jacques Schuhl
de Adriana Bittel

Jean-Jacques Schuhl e aproape necunoscut marelui public francez şi francofon de azi, deşi s-a bucurat de un anumit succes în anii '70, cînd a publi...


Ernest Wichner
de Nora Iuga

Ernest Wichner s-a născut în 1952, în comuna Zăbrani (Guttenbrunn), Banat. Studii de Filologie germană la Timişoara. În 1975 emigrează în Berlinu...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Pagini bourii Cronicarul, om normal, e curios şi îi place să se distreze. De aceea a dat 24.500 de lei pe revista lu'Dinescu, PLAI CU BOI, anuu...

La microscop:
Negustoria universitară
de Cristian Teodorescu

Am tot ocolit să scriu despre scandalul diplomelor deoarece trăgeam nădejde ca, la un moment dat, lucrurile să fie limpezite de o manieră universita...


Lista Autorilor din numarul curent