Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:46
(22/11/2000 - 28/11/2000)


Editorial:
Despre istoriile literare
de Nicolae Manolescu

Un singur lucru, dar care mie mi se pare esenţial, n-a fost observat în legătură cu Istoria critică din care am publicat primul volum şi anume sen...

Contrafort:
Linşaţi-l pe Dinescu!
de Mircea Mihăieş

Despre Piatra-Neamţ am auzit, ani în şir, doar cuvinte laudative. Promoţii întregi de actori au găsit în urbea moldavă o oază culturală şi un exil a...

Actualitatea:
Pragul de jos
de Barbu Cioculescu

Alegeri fără speranţă - ultimatum european de încheiere a Reformei în o sută de zile - o iarnă anunţată de rară cruzime, iată ce oferă fiecare cenuş...

Cronică Literară:
Câtă cultură, atâta sinceritate
de Alex. Ştefănescu

Un posibil best-seller Cunoscuta poetă Nora Iuga a publicat recent un roman, Sexagenara şi tânărul, care trezeşte interesul de la început, prin...

Cronică Literară:
Un Gogol dezideologizat
de Gheorghe Grigurcu

Două feluri de falsificări s-au aplicat, sub regimul comunist, clasicilor literaturii, inclusiv celor ruşi, atît de mult traduşi şi mediatizaţi la î...

Lecturi la zi:
Litteris et virtuti
de Ioana Pârvulescu

Heidegger socotea că la baza instituţiilor de învăţămînt europene stă principiul lui Leibniz, nihil est sine ratione, nimic nu e fără (un) temei. Pe...

Lecturi la zi:
Culise şi ironii
de Roxana Racaru

Noul volum al poetului gălăţean (bucureştean prin adopţie), Grişa Gherghei se înscrie în tendinţa de reorientare spre anecdotic şi naraţiune a memb...

Lecturi la zi:
Mingea de păr
de Iulia Alexa

Personajul Paul Daian, cel pe care cititorii îl cunosc de la Tîrgurile Internaţionale de Carte de la Bucureşti, omul cu trompeta, nu seamănă cu poe...

JE EST UN AUTRE:
Sentimentul bine temperat
de Ioana Pârvulescu

Despre dragoste nu se pomeneşte nimic în zecile de caiete ale jurnalului pe care Maiorescu l-a scris din adolescenţă şi pînă la moarte. Cum se gînde...


Între timp podul
de Alexandru Dohi

(trecerea prin cap) Da noi suntem chiar telefonul Cu o tăcere irascibilă cum o fervoare de băutor Din ce în ce mai bun la...

Cerşetorul De Cafea:
Cîntec de cădere voioasă
de Emil Brumaru

Strîngîndu-mă-n menghini dulci De sîni mari şi coapse largi, Iarăşi lîng-un pom mă duci, Soarele-n joacă îl spargi. Şi-i ...

Cronica ediţiilor:
Dezvăluirile lui Constantin Beldie
de Z. Ornea

Au apărut, în sfîrşit, memoriile lui Const. Beldie. Din păcate, nu în forma lor integrală. Lipseşte cel de al doilea volum sau numai capitole import...


O tragedie de acum 60 de ani
de Mihai Stoian

Are K.G.B.-ul vreun amestec? Pînă la un punct nodal s-a pomenit - exclusiv - de rolul legionarilor în întreaga tragedie a uciderii lui Nico...

Păcatele Limbii:
Lexicografice şi bisericeşti
de Rodica Zafiu

Terminologia bisericească e lacunar şi uneori chiar incorect prezentată în multe dintre dicţionarele noastre moderne; acest lucru e poate chiar mai...

Interviu:
PETRU POPESCU - "Sînt multe momente cînd tresare în mine România şi nu încerc să le reprim"
de Remus Valeriu Giorgioni şi Constantin Buiciuc

"Cine vede Bucureştiul înţelege Europa în taina ei, duce oraşul cu el în camera fotografică, englez monosilabic sau neamţ roşcovan pentru care dr...


Constantin Mateescu - Jurnal - 1984
de Eugen Negrici

Un scriitor discret Constantin Mateescu nu s-a numărat niciodată printre favoriţii criticii de întîmpinare pe vremea în care aceasta repr...

Prepeleac:
Sigma de rupere
de Constantin Ţoiu

Rezistenta materialelor. Forţa interioară elementară este o forţă de legătură care acţionează într-un anumit punct al corpului şi care este legată...

Teatru:
Frunze de toamnă
de Marina Constantinescu

În toamna aceasta, festivalurile de teatru se ţin lanţ: în octombrie, ca de obicei, două întîlniri - Timişoara şi Arad, cu alte cuvinte Festiv...

Dans:
Creaţia coregrafică, astăzi
de Liana Tugearu

În luna octombrie a acestui an, manifestările artistice legate de arta dansului din România au atins o intensitate şi densitate nemaiîntâlnite...

Cronica Plastică:
O expoziţie Georgeta Năpăruş
de Pavel Şuşară

Prin grija urmaşilor şi, în special, a lui Ion Grigorescu, la Muzeul Literaturii Române s-a deschis prima expoziţie postumă a Georgetei Năpăruş. D...

Ochean:
O nouă vîrtute
de Paul Miron

Toată comunitatea de sus se aruncase cu nemaiîntîlnită energie în învăţarea noilor reguli şi, îndeosebi, în exerciţii de comportament pentru secole...

Cartea Straina:
Poetul/omul Paul Celan
de Andreea Deciu

În eleganta şi de-acum bine încetăţenita sa tradiţie cosmopolită, editura ieşeană Polirom a publicat de curînd, împreună cu Hartung-Gorre şi Editi...

Pornind de la Valery:
Scepticism
de Livius Ciocarlie

"Cel care vrea să-şi impună ideile este nesigur de valoarea lor" (II, 872). Nu cred deloc. Din păcate, cel care vrea să-şi impună ideile e sigur, e...


Pe culmile traducerii
de Stela Brătescu Barcelona

În ultimii ani se vorbeşte mai mult ca oricînd despre integrarea europeană a culturii române şi se fac eforturi lăudabile în acest sens. Din păcat...


Cazul Păunescu
de Constantin Roman

Vechea universitate St. Andrews din Scoţia, o instituţie multiseculară şi respectabilă, a fost gazdă timp de o săptămînă, între 1 şi 7 octombrie 2...

Cronica Traducerilor:
Situaţia evreului Portnoy în anul aselenizării
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Complexul lui Portnoy a apărut (cu scandal) în 1969. Dar şochează şi azi, asmuţind cele mai vii nelinişti asupra cititorilor mai (şi chiar mai puţin...


Alte premii literare franceze: FÉMINA
de Adriana Bittel

Camille Laurens, "Dans ces bras-là" (Ed. POL) În sfîrşit un nume care n-a fost o surpriză: Camille Laurens e o scriitoare cunoscută, ce...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Lettre de toamnă Ştim din experienţă ce dificil a devenit să aduci în paginile publicaţiilor româneşti cei mai buni autori străini contempora...

La microscop:
Cutremurul bucătăriilor de partid
de Cristian Teodorescu

Numeroşi comentatori au avertizat partidele din actuala coaliţie că atacurile tot mai înverşunate pe care le dau unele împotriva altora vor ajuta op...


Lista Autorilor din numarul curent