Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:50
(17/12/2003 - 23/12/2003)


Contrafort:
Gulerele roşii
de Mircea Mihăieş

La finele anului pre-electoral, pesedeii nu fac nici un secret din tactica de campanie adoptată: un amestec de şantaj, ameninţare şi violenţă. După...

Actualitatea:
Capcanele şi magia absolutului
de Gina Sebastian Alcalay

Nu, nu am de gÎnd să recurg la definiţii filozofice ale noţiunilor de absolut şi relativ sau să invoc pe acelea de timp şi spaţiu în teoria lui Alb...

Lecturi la zi:
Prozator bun, caut ambiţii!
de Marius Chivu

În ultimii ani, Cornel Mihai Ungureanu a publicat atât în presa scrisă (Dilema, 22, Vatra, Ramuri), cât şi în revistele electronice: Norii, Respiro,...

Lecturi la zi:
Cronica marii bălmăjeli
de Tudorel Urian

Multă vreme nu am înţeles de ce se recomandă ca anumite jurnale să fie publicate după scurgerea unei perioade de timp (de regulă 10-50 de ani) de la...

Lecturi:
Mihail Sebastian,un alt fel de jurnal
de Adina-Ştefania Ciurea

Cu certitudine unul dintre evenimentele editoriale de prim rang ale anului 2002 îl constituie Jurnalul de epocă al lui Mihail Sebastian în îngrijire...

Lecturi la zi:
Vremea poveştii
de Iulia Popovici

Bogdan Suceavă e în acest moment unul dintre cei mai respectabili scriitori români trăitori pe alte meleaguri – printre altele (deşi nu neapărat def...

Cerşetorul De Cafea:
“În dulap erau hainele lui mama şi el s-a îndrăgostit de ele!”
de Emil Brumaru

Stimate domnule Lucian Raicu, Stau, de ieri, nedumerit, cu Dulapul îndrăgostit în mînă şi nu ştiu ce să încerc: bucurie, tristeţe? Tamara Ni...

Poezii:
Alb de Qumran
de Angela Furtună

în ultima sa zi, Valentin a fost aşa ca şi cum nu mai trăia nemijlocit o idee: toată dimineaţa subliniase cu creionul în registru numele femeilor...

Semn De Carte:
Mai mult decît un exerciţiu al memoriei
de Gheorghe Grigurcu

Gelu Ionescu (o butadă spune că 80 la sută dintre români se numesc Ionescu, iar 80 la sută Popescu!) a fost nu o dată întrebat în străinătate dacă e...

Zoom critic:
Mihail Gălăţanu
de Alex. Ştefănescu

biografie Mihail Gălăţanu s-a născut la 11 septembrie 1963 la Galaţi. Cu toată excepţionala lui înzestrare literară, evidentă încă din copil...

Literatură:
Comentarii critice
de Georgeta Drăghici

Viaţa ca palimpsest Într-o vreme cînd prozatorii nu prea mai au gust pentru roman, cînd romanul însuşi se caută, fără a-şi găsi o identitate...

Cronica ediţiilor:
Istorie patetică
de Cornelia Ştefănescu

Editura „Muzeul Literaturii Române” a publicat în 2002, romanul Buga de Alexandru Lascarov-Moldovanu. Editarea s-a realizat după manuscrisul datat a...

Istorie Literară:
Amintiri fără memorie
de Al. Săndulescu

Nu s-ar putea zice că rafturile bibliotecilor noastre sunt pline de instrumente de lucru, dicţionare, enciclopedii, cataloage, bibliografii. Acestea...

Prepeleac:
Franciscanii
de Constantin Ţoiu

Singurul sfânt religios creştin din lume care a intuit Unitatea Creaţiei terestre, globalitatea vieţii vii de pe pământ incluzând în ea toate nec...

Păcatele Limbii:
„Socoată“
de Rodica Zafiu

Derivarea regresivă (despre care s-a scris mult în ultimele decenii, cel mai constant cercetător al fenomenului fiind profesorul Th. Hristea) e prod...

Literatură:
Dan Perşa - Ştefan
de ---

-Fiule, îi spuse stolnicul Constandin lui Ştefan, să nu fii aidoma torentului, viiturii ce rupe în cale şi smulge rădăcinile toate, lăsând pământul ...

Ochiul Magic:
„Europa liberă“ nu mai este
de Nicolae Manolescu

Ştirea a căzut ca un trăznet în a treia zi a Tîrgului de Carte „Gaudeamus”, adică vineri 27 noiembrie. Am aflat-o cu cîteva clipe înainte de a prez...

Cronica Pesimistei:
Termen de garanţie
de Ioana Pârvulescu

Cartea cea mai amuzantă pe care am citit-o în acest secol din care au trecut numai trei ani s-a întîmplat să fie un mic roman apărut în ianuarie 200...

Cronica Dramatică:
Ce zic bobii?
de Marina Constantinescu

Zic să mergeţi la Teatrul Nottara şi să vedeţi un spectacol pe cinste. Un spectacol pe un text aş spune mai degrabă mediocru, întors acum ca o haină...

Cronica Plastică:
Artişti în epură
de Pavel Şuşară

Mircea Bochiş Ca structură psihologică, Bochiş este un romantic tîrziu care beneficiază deopotrivă de subtilităţile simbolismului şi de risi...

Avanpremieră editorială:
John Steinbeck: Scurta domnie a lui Pépin al IV-lea
de Radu Paraschivescu

John Steinbeck (1902-1968) face parte din categoria romancierilor celebri, dar – paradoxal – insuficient exploraţi. Traducerile româneşti de pî...

Meridiane:
Ştiinţă voioasă pe o temă dată
de Alexandru Matei

Profesorul universitar – pentru a vorbi în general – este un medium informativ şi formativ exercitat asupra unor grupuri de tineri receptori. Numai ...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Adolescenţii scriu precum ar respira. Lirica lor nu neapărat sărăcăcioasă (aşa cum singur spuneţi evaluându-vă realist produsele proprii de pe la 16...

Cronica TV:
A doua venire a domnului Emil Constantinescu
de Dumitru Hurubă

Când l-a văzut la B1 tv pe Domnul Emil Constantinescu prezentându-şi noua formaţiune politică, alcătuită exclusiv din oameni tineri şi viguroşi, du...

La microscop:
“Despre cărţi, numai de bine” cu N.C. Munteanu
de Cristian Teodorescu

Jurnaliştii independenţi din Timişoara au făcut un marş de solidaritate cu un coleg de-al lor, Ino Ardelean, care a fost bătut mafiotic pe stradă,...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

A murit Pavel Câmpeanu În revista 22 (nr. 716), două interviuri. Dl Livius Ciocârlie ia apărarea elitelor, nu şi pe a elitiştilo...


Lista Autorilor din numarul curent