Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:7
(21/02/2001 - 27/02/2001)


Editorial:
Profesorul şi CNSAS
de Nicolae Manolescu

Întîmplarea este cunoscută şi a făcut să curgă multă cerneală. O reiau pentru învăţămintele care pot fi trase din ea. Şi, de ce nu, pentru ca as...

Contrafort:
Soia şi ciocanul
de Mircea Mihăieş

Dominaţia nefastă a lui Ion Iliescu asupra României a început prin câteva spectaculoase "rechemări": de la Bîrlădeanu şi Brucan, la diverşi genera...

Actualitatea:
Sensul istoriei
de Gheorghe CeauŞescu

Orice istorie este istorie contemporană, a spus undeva Croce. Cu alte cuvinte, trecutul este privit în oricare din etapele sale prin prisma preocup...

Scrisori portugheze:
FORUM
de Mihai Zamfir

Oamenii se distrează şi ei cum pot. Dar cînd se distrează făcînd politică, rezultatele pot fi surprinzătoare. De ani de zile, are loc în luna...


Ultima carte
de Nicolae Balotă

Este în volumul Mitică şi Hyperion al lui Laurenţiu Ulici, care prin tragicul sfârşit al autorului a devenit o culegere a ultimelor sale texte criti...


Februarie
de Gabriela Ursachi

"Cine pierde cîştigă". Aceasta pare a fi strategia salvatoare aplicată de Anton Holban personajelor sale a căror viaţă/ moarte nu dovedeşte nimic. N...

Cronică Literară:
Din jurnalul lui Alceste (VIII)
de Gheorghe Grigurcu

* Privindu-te în oglindă, realizezi cea mai elementară metaforă a fiinţei tale. * Ambiţia e în sine o formă a revoltei. * A p...

Lecturi la zi:
Un Kafka al psihanalizei
de Dorin-Liviu Bîtfoi

John S. Kafka este profesor de psihiatrie şi ştiinţe comportamentale la George Washington University School of Medicine şi psihanalist formator şi s...

Lecturi la zi:
Fiul după Mailer
de Marius Chivu

Absolvent al Universităţii Harvard, puşcaş marin în timpul celui de-al doilea război mondial, jurnalist, eseist, romancier, critic şi regizor de fi...

Lecturi la zi:
Scrisori persane
de Mircea Anghelescu

Un pasaj din interesantele memorii ale Mioarei Cremene, recent apărute sub forma unor dialoguri cu Mariana Sipoş (La ce e bun Parisul, Ed. Univers...

Diagonale:
"Drumul celor puţini"
de Monica Lovinescu

În timpul ultimului război, Simone Weil, lansându-se într-o lectură participativă a evenimentelor, îşi propusese să studieze istoria aşa cum ar fi p...

Păcatele Limbii:
"A knockăi", "a bipăi", "a clicăi"...
de Rodica Zafiu

Am mai scris, cu cîtva timp în urmă (în România literară nr. 36, 1998), despre distribuţia stilistică a sufixelor care sînt folosite în româna actu...


Poezii
de Constantin Abăluţă

Aleph 1. De ce-i nevoie de ferestre în casa unui orb? Doar ca să respiri aerul străzii să scoţi mîna în propria grădină? E trist cînd geamul...

Cerşetorul De Cafea:
Videoclip cu Maia Morgenstern
de Emil Brumaru

(Regia: Radu Stanca) În prima zi, duioasă, zise: "De vrei să te iubesc frumos, Adu-mi deseară, în culise, Un fluture cu coama roz." Ci eu...

Cronica ediţiilor:
Oameni politici în discursuri
de Z. Ornea

Dl Ioan Adam, care şi-a cucerit merite prin editarea în ediţie critică a ultimelor volume din opera lui Duiliu Zamfirescu (mie personaj nesimpatic),...

La o noua lectura:
PETRE STOICA
de Alex. Ştefănescu

Aparent, o cronică a vieţii de fiecare zi Poezia lui Petre Stoica este o cronică a vieţii de fiecare zi. Mai exact, pretinde că este o cronic...

Inedit:
Pagini de Jurnal
de Florin Mugur

2 august 1974 M. P. (discuţie despre Delirul): "Toţi eroii de romane sînt nişte inşi excepţionali. Nu-ţi vine uşor să crezi că Julien Sorel şt...


Caragiale într-o corespondenţă inedită
de Ştefan Cazimir

Îngăduiţi-mi înainte de toate să vă adresez dumneavoastră, cetăţeni ai republicii de la Ploieşti, un cald salut din partea capitaliştilor şi să ...

Prepeleac:
Chinul facerii
de Constantin Ţoiu

25 mai 1969. Puiul de vultur care nu poate înhăţa carnea decît din viteză. Îi arăţi în palmă o bucată de carne. El nu va schiţa nici o mişcare...

Cronica Dramatică:
"Timpul" lui Eminescu
de Marina Constantinescu

Aproape tot românul se simte în stare şi mai ales dator să vorbească despre Eminescu. Şi nu oricum, ci în sintagmele binecunoscute şi popularizate p...

Dans:
Civilizaţia efemeridelor
de Liana Tugearu

Centrul Multi Art Dans, înfiinţat anul trecut ca o fundaţie care doreşte să creeze condiţii pentru dezvoltarea coregrafiei contemporane din România,...

Cinema:
Ca un ceasornic elveţian
de Viorica Bucur

Totul funcţionează cu precizia unui mecanism bine pus la punct - evident, de ceasornic elveţian! - şi conform unui tipic - poate monoton prin repe...

Cronica Plastică:
Revenirea lui George Apostu
de Pavel Şuşară

In finalul unei cronici publicate cu mai bine de un an în urmă, cronică scrisă pe marginea unei pseudoexpoziţii George Apostu, spuneam, cu multă a...

Ochean:
Marea schimbare
de Paul Miron

Uriel simţi mai întîi purtarea neobişnuită a florilor. Nu numai că tremurau îmbătate de propria lor mireasmă mai puternică decît oricînd, dar îşi...

Cartea Straina:
Redescoperirea poeziei
de Andreea Deciu

Marjorie Perloff se numără între tot mai puţinii susţinători ai poeziei din timpurile noastre. Dar prin entuziasmul cu care apără importanţa poezie...

Pornind de la Valery:
Adevărul incomod
de Livius Ciocarlie

"Intelectualii? - Cei care atribuie valori la ceea ce nu are" (I, 331). Pare scandalos. Nu este. Intelectualii sunt aceia care, gândind, o fac încr...

Interviu:
Graham Swift - Inteligenţe în mişcare
de Lidia Vianu

Născut în 1949, la Londra, Graham Swift a scris până acum şase romane (The Sweet-Shop Owner, Shuttlecock, Waterland, Out of This World, Ever Afte...


Asasinarea unui popor
de Andrei Pippidi

Morgenthau?, care Morgenthau? Au fost doi, tatăl şi fiul, purtând amândoi acelaşi prenume. Cel mai tânăr a fost ministru de Finanţe al Statelor Un...


Don Rafael Lapesa, un erou contemporan
de Marius Sala

La 8 februarie, don Rafael Lapesa ar fi împlinit 93 de ani. O dată cu el dispare ultimul mare reprezentant al şcolii filologice care a dat pe Ramón ...

Corespondenta din Stockholm:
Împotriva intoleranţei
de Gabriela Melinescu

Conferinţa din acest an "Lupta împotriva intoleranţei" a avut-o ca punct de pornire pe aceea de la începutul anului trecut despre Exterminare (Holo...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

"Să edificăm istoria propriei noastre identităţi" Are dreptate d-na Marta Petreu că expresia din titlul articolului nostru pare să aparţină, ma...

La microscop:
Unde semnează scriitorul
de Cristian Teodorescu

Nu demult Z. Ornea semnala într-un protest apărut în Dilema că Editura Minerva a fost privatizată la sfeteriseală. Mai de curînd, profesorul Mircea...


Lista Autorilor din numarul curent