Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:9
(07/03/2001 - 13/03/2001)


Editorial:
Wilde şi Morand
de Nicolae Manolescu

Două aniversări reţin atenţia în ultimele săptămîni. A fost, mai întîi, centenarul morţii lui Oscar Wilde (1854-1900). Apoi, un sfert de veac de ...

Contrafort:
"Cipăndeil"-ii au psihicul labil
de Mircea Mihăieş

Una dintre cele mai involuntar-comice întrebări pe care le-am auzit în ultima vreme e cea adresată de-o reporteriţă unui escroc tocmai arestat pen...

Actualitatea:
Abdicarea inteligenţelor
de Gina Sebastian Alcalay

Mi-am dat seama recitind un articol al meu mai vechi intitulat "Necrolog pentru secolul XX", în care încercam să scot în evidenţă cîteva din trăsă...

Cronică Literară:
UN PROFESIONIST AL SCRISULUI
de Alex. Ştefănescu

Drama imposibilităţii de a comunica Stelian Ţurlea este un autor talentat şi activ, un adevărat profesionist al scrisului. El a publicat până...

Cronică Literară:
Din jurnalul lui Alceste (X)
de Gheorghe Grigurcu

* Teoreticienii literari care dispreţuiesc literatura ar putea fi asemănaţi cu acei medici despre care vorbeşte, în jurnalul său, Leonardo da Vin...

Lecturi la zi:
Hrabal, Baltisberger, bestialul doctor Quartz şi a treia Europă
de Catrinel Popa

La prima vedere, povestirile scriitorului ceh Bohumil Hrabal par născocite dintr-o irepresibilă tentaţie a evaziunii, din dorinţa (egoistă?) a aut...

Lecturi la zi:
Cum se scrie o carte bună
de C. Rogozanu

Umberto Eco ar putea inaugura o nouă "ştiinţă" despre cum se scriu cărţi bune care să se vîndă şi care să fie şi respectate în acelaşi timp. Cum s...

Lecturi la zi:
Un precursor al Şcolii Ardelene
de Ion Buzaşi

Gherontie Cotore este menţionat în unele istorii literare ca "un precursor al Şcolii Ardelene". Se cunosc despre el puţine date biografice. Nicolae...

JE EST UN AUTRE:
Vînătoare de scriitori
de Ioana Pârvulescu

În confruntarea cu istoria, scriitorii nu sînt nişte învingători. Dacă mentalitatea comună îi învesteşte cu o poziţie privilegiată (un fel de caval...

Literatură:
Eternitatea e o amintire
de Alexandru Dohi

Vedeam tuturor de mâncare graţie afară ningea ameninţător şi romantic era o perfectă transpunere a lui mahler pentru surzi ...

Cerşetorul De Cafea:
Sonetul vechiului cotoi
de Emil Brumaru

Crin înţărcat mi-e dragostea de-acuma? Chiar dacă-ţi pipăi şoldul, sînul, ceafa, În gură nu-mi mai plescăie lin apa, Pe creieri...

Cronica ediţiilor:
La reluarea ediţiei Ion Pillat
de Z. Ornea

E bine, e necesar să ne omagiem marii clasici, nedîndu-i uitării. Ion Pillat, care a fost, negreşit, unul dintre marii poeţi interbelici, de la a...

Comentarii Critice:
Antonio Patraş - Literatură şi exil
de Antonio Patraş

Mircea Anghelescu s-a născut la 12 martie 1941 în Bucureşti. A publicat următoarele cărţi: Catalogul corespondenţei lui Barbu Delavrancea, 19...


Poezia magistrului Mihai Ursachi
de Ioan Holban

Mihai Ursachi e un fel de "legendă", unde se adună într-un "ce" misterios, poezia şi viaţa sa. Semnificativ mai cu seamă pentru relaţiile cu putere...

Eseu:
Compiuterul şi omul
de Tatiana Slama-Cazacu

Compiuterul 1) (C ) a devenit un obiect banal, în viaţa actuală, dar încă nu s-au rezolvat toate problemele implicate în funcţionarea şi în utiliza...

Istorie culturală:
Vechi cimitire evreieşti din România
de Radu Bogdan

În primele luni ale anului trecut a apărut la editura Hasefer volumul cu tendinţă exhaustivă al istoricului medievist profesor doctor Silviu Sanie,...

Prepeleac:
Porumbeii din Gabroveni (fişă)
de Constantin Ţoiu

1972. Avea mănuşi de piele, negre, jupuite, pe care şi le uita peste tot pe unde se nimerea şi care păreau că-l anunţă ca nişte mesageri. Felul lui ...

Cronica Dramatică:
Puşca de vînătoare
de Marina Constantinescu

Găsesc că este o perioadă tensionată pe care societatea o traversează. Unii doresc să facă ceva, şi bine, alţii se scarpină cu mîna dreaptă la urech...

Cinema:
Feţele globalizării
de Valerian Sava

Nu se putea ca "globalizarea" - la ordinea zilei în tot felul de ecuaţii opozante pe diverse meridiane, de aceea am s-o scriu cînd între ghilimele,...

Cronica Plastică:
Un patrimoniu de scăfîrlii
de Pavel Şuşară

În ciuda grelelor suspiciuni că Galeriile Catacomba n-a fi decît o anexă ceva mai ofensivă a Patriarhiei Române şi că Sorin Dumitrescu, la rîn...

Păcatele Limbii:
Divagaţii (pornind de la litera Z)
de Rodica Zafiu

Aşa cum arătam săptămâna trecută, apariţia unor noi volume din marele dicţionar academic e un adevărat motiv de bucurie. Dicţionarul limbii român...

Ochean:
Vorba lungă nu ajunge
de Paul Miron

Agresorii repetau cu făţărnicie sfinţitele cuvinte ale Celui de Sus, aceasta numai cînd îi vedea şi îi auzea lumea. Între ei, rîdeau cu gura deschi...

Cartea Straina:
O autobiografie reticentă
de Andreea Deciu

"Sînt dimineţi în care, proaspăt trezit din visele în care nu sînt nici bătrîn, nici tînăr, ci doar eu, binecunoscutul mie , mă privesc în ogl...

Pornind de la Valery:
Necaz fără haz
de Livius Ciocarlie

"Îmi spun că acest om este poate ostracizat, că mă expun mult în preajma lui" (II, 32). Nu-mi dau seama de ce am însemnat această frază din Le...


Scrisoarea lui Vasili Grossman către N. S. Hruşciov: Eliberaţi-mi cartea!
de Laurenţiu Checicheş

Eveniment editorial: de curând a apărut în librării, sub auspiciile Fundaţiei Culturale Române şi ale Editurii Univers, romanul Viaţă şi Destin ...


K.P. Kavafis: Poeme neterminate
de Elena Lazăr

"Cu şase luni înainte de "a spune adio Alexandriei pe care o pierdea", Kavafis mărturisea prietenilor săi din Atena: 'Mai am de scris încă douăzec...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

"Un document al obsesiei româneşti" Editura JURNALUL LITERAR a început publicarea, în volum, a Caetelor de dor, revista scoasă în exil de Vir...

La microscop:
Nota de plată a lui C.V. Tudor
de Cristian Teodorescu

Trebuie ca la un moment dat Corneliu Vadim Tudor să plătească pentru murdăriile pe care le-a vîndut în România Mare. Niciodată nu m-am îndoit ...


Lista Autorilor din numarul curent