Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Lecturi la zi:
O ediţie nouă a Cărţii despre Tao de Dorin-Liviu Bîtfoi


Încerc, ori de câte ori aflu despre traducerea în premieră a vreunui autor fundamen-tal, o anume curiozitate febrilă. Când autorul în cauză are şansa unor traduceri alternative, sentimentul devine deja unul de confort. în anii '90 îmi plăcea mai mult primul gen de emoţie - acum cred însă că prefer tipul amintit de confort intelectual.
"Confortabilă", iată, a devenit şi Cartea despre Tao şi virtuţile sale a lui Lao Zi, tradusă la noi într-o versiune de Dinu Luca şi într-alta de Şerban Toader. De curând a apărut la Editura Meteora Press şi cea de-a doua ediţie a traducerii celui din urmă.
Fără a şti nimic despre existenţa vreunui taoist în România, putem presupune însă lejer că filosofia chineză s-a bucurat de un real succes în rândurile cititorilor. în '91 m-am arătat şi eu, ca atâţia alţii, interesat de cursurile de la Universitate ale Florentinei Vişan (ori de cele ale lui Radu Bercea, de filosofie indiană). Afişul era ţinut, desigur, de Confucius şi de Lao Zi, dar şi de multe alte nume de referinţă pentru acest spaţiu cultural.
între timp s-au format câţiva traducători tineri, dintre cei mai perseverenţi şi mai competenţi. Printre foarte puţinii încă activi se numără şi Şerban Toader, cercetător ştiinţific la Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al-George" din Bucureşti, departamentul Extremul Orient, specializarea sinologie.
Această nouă ediţie a traducerii sale apare la şapte ani după prima. Atunci, ca şi acum, Ş. T. are în vedere, pentru dificila interpretare a textului lui Lao Zi, o sumă de opţiuni metodice şi filosofice bine definite. Astfel, nedovedind de la bun început vreo înclinaţie pentru lectura strict literală a textului ori chiar pentru "simplul joc al unei aplecări speculative", traducătorul preferă situarea în spaţiul taoist religios. Totodată, el propune nu o abordare dogmatică, cât una naturalistă, luân-du-şi ca model o concepţie anterioară taoismului, şi anume religia agrară, bazată pe teoria ciclurilor sezoniere. în fine, continuând vechea tradiţie a cărturarilor chinezi, Şerban Toader acordă o pondere foarte mare comentariilor, care în mod asumat sunt scrise în acelaşi registru cu textul original. Menirea acestor comentarii este aşadar nu atât cea a unei prea vădite detaşări critice, cât aceea a îmbogăţirii Cărţii.
Deşi satisfăcut şi astăzi de nivelul traducerii sale din 1994, Şerban Toader remarcă totuşi în prefaţă, cu oarece uimire în ton, că într-un plan strict subiectiv mentalitatea şi filosofia chineză i se par mai de neînţeles ca oricând - dar cu atât mai minunate. Trebuie spus că în toţi aceşti ani el a călătorit şi a avut ocazia unei experienţe personale a Orientului (chiar dacă, aşa cum se mărturiseşte, oamenii întâlniţi nu mai sunt chiar nişte contemporani ai lui Lao). La capătul, provizoriu, cred, al acestor peregrinări, avem poate de-a face deja cu un taoist - cu unul încă nedeclarat, care îşi afirmă crezul după cum urmează: "Spontaneitate, adaptare continuă. Oportunism natural, fără exces. Noi înainte de eu, a fi şi a cunoaşte înainte de a avea şi a controla."

Lao Zi, Cartea despre Tao şi virtuţile sale, traducere din limba chineză veche, introducere, comentariu şi note de Şerban Toader, ediţia a II-a, Editura Meteora Press, 2001, 223 p.