Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

 
Oneşti - 2006 de ---

În zilele de 6-8 octombrie a.c., a avut loc la Oneşti a XXXVIII-a ediţie a "Zilelor Culturii Călinesciene". Organizator: Fundaţia Naţională "G. Călinescu" în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Centrul de Cultură "Rosetti Tescanu - George Enescu", Primăria Municipiului Oneşti.

Urmându-se tradiţia, manifestările de la Oneşti au debutat cu vizitarea expoziţiei permanente "Univers călinescian", de la sediul Fundaţiei Naţionale "G. Călinescu", după care, tot la Fundaţie, au avut loc prezentări de reviste şi edituri, lansări de cărţi şi acordări de autografe. Au fost prezentate, cu numerele lor recente, revistele România literară, "Observator cultural", "Ateneu", "Jurnalul literar", "Vatra" şi, cu noile apariţii, editurile "Maşina de scris", "Aristarc", "Magic Print".

în după-amiaza zilei de 6 octombrie, în Aula Bibliotecii "Radu Rosetti", a avut loc festivitatea de deschidere a "Zilelor Culturii Călinesciene", ediţia a XXXVIII-a. Cuvântul inaugural a fost rostit de poetul Constantin Th. Ciobanu, fondatorul "Zilelor", omul datorită căruia ele există, an de an, de aproape patru decenii. în numele Uniunii Scriitorilor şi al preşedintelui Nicolae Manolescu a vorbit poetul şi prozatorul Gabriel Chifu, secretar al U.S. Au mai fost prezentate saluturi din partea Primăriei Municipiului Oneşti, a Centrului de Cultură "Rosetti Tescanu - George Enescu", a Centrului Rotary Oneşti.

Alt moment înscris în tradiţie a fost acela al "prelecţiunilor", susţinute în acest an de profesorii Constantin Ciopraga şi Mihai Zamfir. în prelecţiunea sa, profesorul Constantin Ciopraga s-a ocupat de problema generaţiilor literare, anticipând subiectul colocviului care urma să aibă loc a doua zi. Profesorul Mihai Zamfir s-a referit şi el la chestiunea generaţiilor, dar şi-a centrat expunerea pe tema destinului literaturilor mici, cum este deocamdată a noastră.

Ultima parte a festivităţii de deschidere a fost consacrată decernării premiilor "Zilelor Culturii Călinesciene". Juriul, prezidat de profesorul Mihai Zamfir, a hotărât să-i premieze, în acest an, pe profesorul Constantin Ciopraga şi pe critical literar Gabriel Dimisianu. A cântărit în opţiunea juriului şi argumentul că laureaţii, vechi participanţi la "Zilele Culturii Călinesciene", au împlinit în 2006 vârste rotunde. Constantin Ciopraga: 90, Gabriel Dimisianu: 70. Cuvinte de apreciere a personalităţii premiaţilor au rostit Alexandru Dobrescu (pentru Constantin Ciopraga) şi Alex Ştefănescu (pentru Gabriel Dimisianu).

Colocviul de literatură contemporană, desfăşurat a doua zi tot în Aula Bibliotecii Municipale, a avut tema "Generaţii şi promoţii postbelice în dialog". Constantin Ciopraga, Mihai Zamfir, Alexandru Dobrescu, Gabriel Dimisianu, Petre Cimpoieşu, Elena Bulai, Ioan Es Pop, Nicoleta Sălcudeanu, Emilia Boghiu, Ana Certera, Florina Pârjol, Cosmin Ciotloş, Dan Dumitrescu, Carmen Mihalache, Calistrat Costin, Gabriel Fornica-Livadă, Grigore Ilisei, Lucian Orăşel, Constantin Th. Ciobanu au discutat, uneori polemic, despre existenţa sau non-existenţa generaţiilor, a promoţiilor, despre criteriul generaţionist în critică, despre confruntarea mentalităţilor şi despre înfruntările polemice dintre exponenţii diferitelor serii literare, ca expresie a nevoii de diferenţiere, despre solidarizări şi adversităţi dictate de apartenenţa la o anume generaţie etc., etc. După colocviu, s-a desfăşurat recitalul de poezie "Poetul în cetate", nu chiar în "Cetate" (adică în Parcul G. Călinescu), pentru că ploaia căzută peste noapte nu a îngăduit-o, ci tot în primitoarea Aulă a Bibliotecii Municipale. Şi-au adus contribuţia la recital poeţii Ioan Es Pop, Constantin Th. Ciobanu, Emilian Marcu, Dumitru Pricop, Vasile George Puiu, Dumitru Buzatu, Dumitru Brăneanu, Ana Cetera, Viorica Sorta, Alexandru Dumitru, Dan Sandu.

A treia zi, participanţii la Zilele Călinescu s-au deplasat la Tescani unde, în ambianţa vegheată simbolic de spiritul enescian, au discutat despre relaţia literatură, muzică, plastică şi au ascultat recitalul pianistului Nicolae Dumitru.