Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
Petru Comarnescu şi S. U. A. de Icu Crăciun

Este un lucru bine cunoscut faptul că Petru Comarnescu şi-a pregătit doctoratul în Filosofie în S.U.A., între cele două războaie mondiale, iar că a fost influenţat de modul de a gîndi al democraţiei americane o dovedesc primele articole din "Criterion". De asemenea, se ştie că a scris trei cărţi legate de viaţa socială, politică şi economică a americanilor. Un lucru mai puţin cunoscut, astăzi, este că a prezentat în diferite articole în presa vremii personalităţi americane cărora le-a trimis, bineînţeles, cărţile sale, cu autograf. Astfel, în "Viaţa literară" (sîmbătă, 11 ianuarie, 1936), a publicat articolul "Cel mai influent om al Americii, Felix Frankfurter", pentru ca în "Revista Fundaţiilor Regale" (1940, pp. 192-197) să scrie "Două energii excepţionale: Felix Frankfurter şi R.M. Hutchins". Ultima sa carte despre S. U. A., "Chipurile şi priveliştile Americii" (1940), trebuia să ajungă pe birourile acestor oameni de seamă, inclusiv pe cel al preşedintelui S.U.A. din acea perioadă, Franklin Delano Roosvelt, dar, din cauza războiului, aceasta nu s-a mai întîmplat.*

La Muzeul de Artă Comparată din Sîngeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud, graţie regretatului sociolog Iosif Ioan Balu, se află paginile 1 cu autografele olografe ale lui Petru Comarnescu către americanii amintiţi; cartea de vizită a autorului arată că acesta locuia în Bucureşti, strada Lahovari, nr. 10. Iată cum se adresa acestora:
Preşedintelui Roosvelt îi scria: "His Excellency, President Franklin Delano Roosvelt, as a respectfull taken of high admiration, this book of a Roumanian who studied for his Ph.D. in U.S.A. and who presents here the ideas and the realizations of the New-Deal in order to be better understood by his countrymen./ June10th, 1940". ("Excelenţei Sale, Preşedintelui Franklin Delano Roosvelt, ca un semn de înaltă admiraţie, această carte din partea unui român care şi-a făcut studiile pentru doctoratul în Filosofie în S.U.A. şi care înfăţişează aici ideile şi realizările Noului Plen pentru a fi înţelese mai bine de către compatrioţii săi./ 10 iunie, 1940".

Profesorului Felix Frankfurter i se adresa astfel: "To Professor and Justice Felix Frankfurter, as a sincere taken of high and respectfull appreciation for his educational methods and for his creative personality. This book, written by a Romanian who got his Ph.D. in U.S.A. some years ago, mentions your activity and personality at the pp. 360-362 and 411. It is my third book on America published since 1933. It tries to stress upon all the creative ideas, facts and attitudes of your civilization, in order to give a synoptic view of U.S.A. and to offer to my countrymen a deeper knowledge of your social evolution, of your social types and leaders. I enclose, too, an older article of mine about your personality and activity. With my best wishes + with a deep admiration./ 7.VI. 940". ("Profesorului şi Dreptului Felix Frankfurter, ca un sincer semn de înalt respect şi apreciere pentru metodele sale educaţionale şi pentru personalitatea sa creativă. Această carte, scrisă de un român care şi-a luat doctoratul în Filosofie în S.U.A. cu cîţiva ani în urmă, menţionează activitatea şi personalitatea dumneavoastră la paginile 360-362 şi 411. Este cea de-a treia mea carte despre America, publicată din 1933 încoace. Ea încearcă să arate ideile, factorii şi atitudinile creative ale civilizaţiei dumneavoastre pentru a da o privire sinoptică a S.U.A. şi pentru a oferi concetăţenilor mei o cunoaştere mai profundă a evoluţiei sociale şi a conducătorilor. De asemenea, am introdus un articol de-al meu despre personalitatea şi activitatea dumneavoastră. Cu cele mai bune urări şi cu o admiraţie profundă, Petru Comarnescu./ 7. VI. 940, BUCAREST, ROMANIA. 10, STR. GRAL LAHOVARY".

Autograful scris pentru R. M. Hutchins este similar celui pentru Felix Frankfurter, cu menţiunea că activitatea acestuia este pomenită la paginile 129 şi 411.
Pentru profesorul R.T. Flewelling a scris următorul autograf: "To Professor R.T. Flewelling, as a greatfull and sincere token of high appreciation for his educational methods and for his creative personality. This third book of mine about U.S.A. brings up to date the actions and the observations of the other books in order to give a complete synoptic view of the American life, of the types of your society and of the social evolution under the Roosvelt regime. The atmosphere of U.S.C. and of the School of Philosophy is again evoked on the pp. 189 ff. Again, I published my observations and analysis concerning the American Professor, Student, Minister, Sportman, etc. (pp. 357-365-377-399) as well as my appreciation about you (p.190). With my best wishes P. Comarnesco/ 8.VI.940". ("Profesorului R.T. Flewelling, ca un recunoscător şi sincer semn de înaltă preţuire pentru metodele sale de educaţie şi pentru personalitatea sa creatoare. Această a treia carte a mea despre S.U.A. aduce la zi faptele şi observaţiile celorlalte cărţi ale mele cu scopul de a da o privire sinoptică deplină a vieţii americane, a tipurilor societăţii dumneavoastre şi a evoluţiei sociale sub regimul Roosvelt. Atmosfera universităţilor nord-americane şi a Facultăţii de Filosofie este evocată la pagina 189 şi următoarele. Am publicat din nou observaţiile şi analizele mele privind pe profesorul, studentul, conducătorul şi sportivul american etc. (pp. 357-365-377-399), precum şi judecata mea despre dumneavoastră (p. 190). Cu cele mai bune urări, P. Comarnesco/ 8. VI. 940").

______________
* În 10 iunie 1943, Petru Comarnescu lucra la Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia Generală a Teatrelor, Operelor şi Spectacolelor (str. Brezoianu, nr. 27), dovadă scrisoarea adresată unui înalt funcţionar din acest minister, cu următorul conţinut: "Stimate Domnule Rusu, Conform înţelegerii cu d. Director Octavian Neamţu, vă alătur două Reviste a Fundaţiilor Regale, din care urmează să dispui d-ta să se multiplice la Gestetner poeziile "Balada Cruciaţilor" de G. Putneanu şi "Sergentul Ion" de Iulian Vesper - sunt notate cu roşu în dreptul lor - pentru a le preda actorilor care vor pleca în turneele de propagandă organizate pentru 20 iunie-20 iulie a.c. Deci sper ca Marţi crt. când revin în Bucureşti să găsesc la d-ta câte 20 exemplare din fiecare poezie sus arătată. În ziua de 16 d. Ministru Al. Marcu a dispus ca d. director al contabilităţii dvs. D. Tatu să predea Direcţiei Gle a Teatrelor 50% din cota cuvenită pentru subvenţionarea turneelor. Cu cele mai bune salutări şi mulţumiri, P. Comarnescu". (originalul se află la Arhiva Muzeului de Artă Comparată din Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud).

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara