Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Poezii:
Poezie de Mariana Filimon

Fîrî mare
Prin gânduri trece un nor nisipos
învăţ să trăiesc fără mare
zările se deschid într-o ramă albastră
cu luciul de lacrimă
fără să-mi fie milă de mine
ci doar de fisura din zid
cum e să trăieşti fără mare
zac în patul străin
şi aflu că oasele mele adoră
o piatră suavă
prin care pulsează lumina
la fel ca o inimă


Eşafod
Sub cearcăne
încă o pereche de ochi
încă o pereche de lacrimi

Când cumpăna zilei o trec
umbra-mi se întoarce
înlăuntru

Acolo iluzia limitei
şterge
ca pe un suflu
dinadins regăsit

Măştile trec
prin oraşul haotic
un clovn şi un rege
paiaţe şi vulpi

Deghizate sunt straiele verii
tu cine eşti
îmbrăcat doar în piele de om


Variantî
Acum când vara dă în clocot
sunt prea aproape
sau prea departe de trup

mă privesc în tăcere
mă înfăşor într-un fel de ocrotitoare
înfiorare

aş vrea să-i cunosc taina
dar mă strecor printre nimicuri
imponderabile

bărbatul de alături
mă priveşte îndelung
până pătrunde noaptea în el
Zodia gemenilor
Stele pe o jumătate de cer
vii
bucăţi de carne aprinsă

Noaptea în două s-a frânt
ziua încă-i departe
ce tărâm să alegi
văile curg nemiloase

Singurul punct de odihnă
e un răbdător labirint
de ceară sau magmă tăcută

Mica mea spaimă
alege să moară frumos

Necunoscut e copilul
cu ochii ca marea
ce nu mai ajunge la mine

Imn
Margine tu
lumină de zi şi de noapte
când nu mai pot îndura
frăgezimea ta se destramă


Concert
îngerii decantează culoarea
pe clape
pal-auriu
un galben ce nu se poate rosti
decât în ferestrele toamnei
o toamnă a egretelor roz
tresărind peste ape

atâta suflare de patimi golite

steaua sufletului
se alcătuieşte din sunete


Sfetnic
Stau pe terasa însingurată
felinarele nasc pete ruginii
şi umbre

abstractul desen
nu e departe de un fel de rostire
în care se derulează amiezi
dimineţi risipite
amurguri
cu ascuţişuri îndreptate spre ţărm

timpul citeşte acelaşi
confuz calendar
ca pe o carte ivită din neguri
gândind despre lucruri şi fapte
adică tot ce nu se poate gândi
Paradigme
Pe masa de scris
pâlpâie pulberi din uitate înscrisuri
aceeaşi substanţă a regăsirii

cu degete de sticlă
atingi marginea calmă
a unei seri de demult

uiţi

te clatini de atât
adevăr nerostit

îţi părăseşti adăpostul
cu încărunţitele speranţe
construieşti dealuri
fosforescente talazuri

luna verde acoperă cerul


Goluri
Celui ce trece
frate îi spui
şi nu ştii de ce

somnul casei vine din adâncuri
prăpăstioase

în ferestre înserarea scrutează
nori păguboşi
adevăruri lipsite de consistenţă
te separă de lume

ca într-o oglindă secată
priveşti în golul de sentimente

ceaşca şi cartea
uşor se destramă
nu le mai poţi mângâia


Luminî de toamnî
în cicatricele ploii
nu desluşesc decât semne
din veri anonime rămase
ca într-o linie a vieţii
căreia nu-i dau crezare

îmi spui că digul se clatină
spre marea de jad
îmi spui că valul se adaugă trecerii

inventezi pentru mine
ochiul de sticlă al spaimei

sângele meu în aşteptare rămâne
venele mele nesfârşit se deschid
o pată albastră
în lumina sfârşitului
Recital
în spectacolul interior
fac exerciţii cu numere
oarbe ele măsoară puterea
unei iluzii
paşi pe pământul subţire al umbrelor

mereu ţi se pare că toamna
îţi va aduce norocul
ca pe un dar îngeresc

pe acoperişe
luna desculţă seduce un arbore

în frunza ce picură
descifrezi semnul unei intimităţi

noaptea îţi împrumută
trupul şi numele


Porţi ănchise
Mă înclin în faţa plajei pustii
ploi aurite i-au tivit tâmplele

pescăruşii ning promisiuni
niciodată adevărate

semne răstălmăcite vin din adânc
îmi fac bine

lacomă îmi smulg răsuflarea

teamă îmi e doar de puţinul
ce mă ascunde
porţilor ei

cu un surâs veninos
mă adulmecă marea


Detalii
Zori luminaţi doar de lacrimă vin
cu aceleaşi vechi rânduieli
cum ar fi pâinea şi apa
tristeţea de fiecare zi
cartea
împăcarea cu sine

o suită pe care o înduri
zâmbitor
cuprins uneori de o sete amară

lângă tine arbori se aprind
şi se sting
în aceeaşi nemărginire

o buburuză braţul ţi-atinge
în treacăt
dâra ei roşie
e cea mai frumoasă întâmplare

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara