Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Poezii:
Poezie de Ioan Vieru


stingerea

pentru atît de puţin se pleacă în lume

deseori pentru nimic

rareori cineva se mai întoarce

din interferenţa cuvintelor se va vedea

cîte morţi sunt

într-o singură moarte

de la capăt plătim falsa credinţă

a celor de lîngă noi

un ţipăt trece pe lîngă tine

şi-i auzi numai ecoul

din valea unde se munceşte

alţii s-ar cînta numai pe ei înşişi

dacă pămîntul ar uita ploaia

într-o bună zi trupurile nu mai sunt atrase

unele de altele

mai adevăraţi decît trunchiul retezat de furtună

nu vrem să fim

florile scuturate peste zăpadă

sunt o forţă

pentru doi

mîine va fi trasat drumul celor puri

se visează la nemişcarea celui care atacă

şi la iluzia celui care iese din catedrală

pretutindeni se stinge lumina precum cel care şi-a aflat

prea devreme căile

undeva cerul este mult

prea aproape.celălalt sens

mi-a fost întotdeauna teamă

de cei care însămînţează pămîntul

pentru cîştig

tainele din cărţile aduse de undeva

din occident

multora li s-a părut că sunt pentru dezlegare

vocile din jur pe care le aud nebunii

le auzim şi noi

şi astăzi suntem împietriţi împreună

au apărut gladiatorii pe şantierul arheologic

întrebînd de ce viaţa este atît de scurtă

în locurile natale

mereu urmează fericirea comunitară

şi forţa economică

nu ştim cînd se lasă noaptea

în noile cetăţi din orient

fiecare avem atenţia abătută

cred că munca sclavilor este chiar mersul astrelor

numai lacrimi şi maşinăria lumii perfect reglată

în noua versiune a Bibliei figurăm şi noi

nu doar cenuşa

lucrurilor amintite din cînd în cînd

poeţii ar trebui premiaţi nu alţii .bani pentru drum

continuu pe autostradă se văd morţii

din direcţia visului

să nu ajungi acasă niciodată

aud

să nu faci nimic decît să rescrii protestul

după ani şi ani

urma de sînge din rîu ne întîmpină

tot mai repede

vechea istorie o regăsim şi-n cărţi cîndva sacre

ţi se mulţumeşte că ai scăpat

după zidurile de un alb care ucide proprietarii

suntem vii pentru a vedea cum este cosită mecanic iarba

pe domeniile statului

lucrurile se aranjează într-un tîrziu pentru a vorbi

în şoaptă

aceste întinderi sunt măsurate înainte de-a ne trezi

din cutele hainei zorii dispar în semn de recunoştinţă

suntem evreii care traduc cu dificultate

nu ştim ce culoare are piatra

nu mai invocaţi soarele şi vîntul

aducător de bine

cei care trec în pustie dintr-o limbă în alta

merg pe aceeaşi cărare ferită.

distrugeri legale

sfîrşitul nu vine la timp

păsările nu mor în aer

oamenii nu mor pe pămînt

se aude numai furişarea şarpelui sub frunzişul

arborilor protejaţi de lege

sub directă ameninţare am văzut calea îndrăgostiţilor

suntem şcolarii aduşi

pe marginea unei ape

ei au urmat bivolii mai negri decît pămîntul

oare în fiecare dimineaţă aţi auzit paşii

în parcurile de lîngă spitale

din tulpini uscate un foc distruge agoniseala

ajunsă în inimă

s-au îndepărtat de cercul magic al unui lan

toţi care au tăcut atunciîntr-o altă dinamică a lumii cuvintele sunt înlocuiteviolenţa celor celor care nu părăsesc minunatele locuri

ar trebui încercată

cei care au făcut jocurile se ţin de mînă.

KADDISH. La început

nu-i adevărat că o singură voce

acoperă totul

pentru oameni există numai

un control riguros

moartea încă dă nume celor care anunţă primăvara

printre dunele de nisip

moartea tot mai secretă a celui din orient

moartea celor legaţi tot mai mult

unii de alţii

atît de vechiul drum spre sărbătoare

nici nu mai poate fi invocat

doar trupuri goale pentru a urni apusul individual

spre criza economică

e o uriaşă confuzie a timpului foşnind pe hîrtia de scris

nu poţi observa cu indiferenţă

păsările de pe acoperişe

după dictaturi rămîn multe instrumente muzicale

o mînă trece noaptea pe chipul fiecăruia

arta a murit ca un fulger

izvoarele au secat

numele sunt scrum pe buze.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara