Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Poezii:
Poezii de Cassian Maria Spiridon

Imn

mîinile mîngîietoare mîinile sărmanele
strivitoarele mîini
ucigătoarele
dezmierdătoarele peste obraze şi frunţi

mîinile cu degete pe clape şi arcuşuri
cu degete care îţi intră
în ochi în urechi

mîini care caută
uşi la care să bată
şi ferestre să deschidă
spre cer

mîini care scriu condamnări
şi mîini care cîntă simfonii
mîini cu palme bătătorite
învăţate să-ndrume animale să sape fîntîni şi drumuri la stele

mîini patinînd pe screen task cu falange trans-lucide
degete apăsînd pe trăgaci pe butoanele roşii

mîini iubitoare şi mîinile sus ridicate
armate de mîini la comandă

şi mîini materne ca un voal
de lumină
un halou peste mîna de prunc

  *
*  *

curge o apă neagră sub munte
cu valuri rostuite de pietre
între atîtea
arată o nouă încercare

în amonte înălţimea îmbrăcată-n verde
o piramidă peste piramidă din stînca dezgolită
se ridică precum zidurile aztece

doar păsările ştiu
întreaga veste
sunt ascultătoare

nu înspăimînt pe nimeni
cu muta mea tăcere

te scufunzi în apa întunecată
aici ouăle albe sclipesc
cu săgeţi înspumate

  *
*  *

cu osîndire şi nevoinţă trudim urmăm calea
karma libertăţii din toate naşterile posibile
ne asigură moartea

fără învoire viaţa
peste ochi coboară obolul

crengi magice ne împresoară
scuturată de întunecata zare
cade chiciura/ acoperă pieptul cu adînca ei tristeţe

gîndesc la versuri otrăvite
ce pasc noapte de noapte
din universul cenuşiu al inimii

  *
*  *

în toată lumea copiii plîng la fel
şi în moschei palate temple sau biserici
în case mari în corturi
pe uliţele satului
pe bulevardele încastrate de blocuri riguros aliniate
în iesle împărăteşti oriunde
aceleaşi lacrimi pe obraze curg şi plînsetul la fel se aude
copiii orişiunde plîng de foame de-ntristare de durere
cînd singuri sunt lăsaţi
sau părăsiţi sunt de părinţii
plecaţi la ceruri sau în alte zări
uitaţi prin case de copii
sau pedepsiţi neîndurător

ei plîng şi-şi plîng amarul că-s născuţi
în lumea în care
acelaşi plîns îl au copiii toţi


Spre schit

între măslini
şi ape ce cotropesc stînci în risipire
c-o umedă vale dominată de frunzele în gri ale livezilor
pe pante/ în rigoare
la pas cu fiul întru Domnul călătorim

sunt ziduri în ruină
şi chiparoşi
verzi lumînări pînă la cer
cu îndrăzneală
Te caută pe Tine

din loc în loc punctate de olane roşii
au adăpost monahii
o linişte aproape materială
te cuprinde
c-un braţ molatic de maică îngăduitoare
sub soarele-n risipă

şi vine pe prundiş
din nou răcoarea primăverii
rostogolită din crestele albite/ încă
spre-un alt ţinut ne-ndeamnă anotimpul
cu turlele ce tot în depărtare strălucesc
urcăm şi coborîm tărîm după tărîm d
intr-o lumină-n alta
de Maica Păstoriţa îndrumaţi
urcăm
e Athos/ Muntele Tabor cu rugu-i de flacără ce nu te arde

  *
*   *

o ţară de stînci în mişcare
răscolită de ape şi ploi
piatră în flăcări/ noroaiele roşii
verde viu şi verde măsliniu domină panta
viitura plimbă copacii
îi strămută cu tot pămîntul adunat în
rădăcini

încremenit pe Athos muntele Maicii Preacurate
timpul nu ne mai măsoară
unghiile nu mai cresc nici firele din barbă

munţi logodiţi cu genunea se opresc aici
se opintesc cu tălpile lor uriaşe
în mare
din stînca fragilă/ sărutată de valuri
ai Doamne acoperămîntul sub care ne aduni

călugării psalmodiază întru Precista
în timp ce zorii luminează
din înaltul cupolei
cu o lumină lină/ a Duhului ce împresoară fiu şi tată


Nici Dumnezeu

am străbătut serpetine încăpătoare
canioane adînci cu pietre suprapuse
multietajate ridicate la cer
precum piramidele
cu o pădure deasă
şi iarbă pîrjolită de soare

printre munţii cei negri marea îşi arată obrazul
şi nu se aude nici o chemare
de acolo de unde sufletul
cu înţelepciunea necesară aşteaptă

prin stîncăria balcanică încăpăţănate anvelope se aştern
fac din cercul lor
o linie fără sfîrşituri
în tot acest interval
nici Dumnezeu nu apasă pe taste

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara