Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Muzică:
Printre picături de Liviu Dănceanu

Există în Italia de astăzi un soi de self-made-mens care compun, cântă, dirijează, evaluează critic, organizează concerte, festivaluri, sponsorizează etc. inflamând individualismul, solipsismul, disipând energiile, atomizând viaţa muzicală, toate acestea datorită absenţei unei structuri oficiale care să înlesnească promovarea muzicii noi. Aşa se face că cine ajunge să ocupe o anume poziţie administrativă, o apără cu orice preţ, sprijinindu-i doar pe cei care la rândul lor pot să-i ofere la schimb servicii sau favoruri, ceilalţi fiind puşi, fără scrupule, la index". Aceste mărturisiri, ca de altfel şi următoarele, aparţin compozitorului şi dirijorului Pieralberto Cattaneo, născut în 1953 la Bergamo, strălucit discipol al lui Vittorio Fellegara, Franco Donatoni, Witold Lutoslawsky, Franco Ferrara, fondator al asociaţiei "Musica Aperta" ( unul dintre nucleele germinante, actinice ale muzicii contemporane italiene), laureat al concursului "Malipiero" şi deţinătorul marelui premiu al municipalităţii din Avignon. "A trebuit să schimb uneori creionul şi guma cu bagheta ori celularul, alteori să virez brusc de la meditaţie şi planare spirituală la acţiune şi operaţiuni bancare, aşa încât am sacrificat câte puţin din fiecare: când compun mă gândesc la dirijat, când dirijez scornesc proiecte manageriale. Cel mai rău însă îmi pare că am ajuns să scriu printre picături. Cu cât ploaia e mai deasă cu atât satisfacţiile sunt mai consistente; atunci când însă plouă rar, mă simt într-un fel frustrat. Pe de altă parte, faptul că sunt obligat să trăiesc sonor într-un spaţiu pluridimensional s-ar putea să fie un avantaj, pentru că fiecare dimensiune le susţine şi le alimentează pe celelalte". Pieralberto Cattaneo este întru totul solidar valorilor din teritoriul de obârşie. "În special în străinătate programez cu predilecţie compozitori bergamasci: Pietro Antonio Locatelli, Simone Mayr, Gaetano Donizetti, Alfredo Piatti, fiecare însemnând ceva din spiritul locului, o picătură din muzica nordului italic". Cattaneo este şi un fin cunoscător al componisticii româneşti, pe care o acreditează deopotrivă în ipostaza de dirijor şi de organizator de reuniuni muzicale. "Când reuşeşte să fuzioneze cu inteligenţă şi har anticul ( popular sau bizantin) cu modernul ( dar nu cel avangardist-globalizant), în maniera cea mai liberă şi inventivă în care poate fiinţa această alchimie sonoră, atunci muzica românească este apreciată fără rezerve". De curând muzicianul italian a fost oaspetele festivalului bucureştean. "Un festival interesant, chiar dacă nu prea variat. Restituirile au fost în general curate, aplicate, ceea ce este foarte important. Se simte însă nevoia unor întâlniri între compozitori şi interpreţi cu o largă participare internaţională, a unor seminarii, mese rotunde ce ar putea fi productive în ordinea schimburilor, a marketingului muzical". În festival Pieralberto Cattaneo a fost prezent, pe lângă postura de dirijor şi în calitate de compozitor, opusul sau In nomine ( Archaei) constituindu-se ca o replică a celor trei studii pentru violoncel In nomine ( Dominae) prin recursul la o "manta acompaniatoare, nu în sens tradiţional, ci, mai curând, ca o reflectare sui generis a tramei solistice. Rezultatul? O specie de monodie cu mai multe dimensiuni". Cum însăşi muzica nouă pare a se lăfăi pe mai multe dimensiuni, care de care mai agresivă ori mai incertă. "Ar trebui să fim pesimişti, căci tendinţa generală către viaţa lejeră, către agrement şi facil nu este favorabilă artei autentice. Dar datoria noastră, a artiştilor, este să rezistăm, să continuăm să lucrăm cu seriozitate, să lansăm în mare sticle cu mesaje. Întotdeauna se va găsi cineva să le culeagă. Oamenii au toate defectele, dar sunt, în orice caz, mai puţin stupizi decât îi credem în momentele noastre de pesimism".

Parteneri Romania literara




                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara