Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Prepeleac:
Romanul poliţist de Constantin Ţoiu


Oamenilor, când n-au motive personale de spaimă, le place să fie înspăimântaţi. Sau măcar speriaţi.

Rubrica faptelor diverse, - se ştie, - cu fărădelegile ei, procură, - în mod paradoxal, - divertismentul cel mai "relaxant"...

E una din slăbiciunile firii omeneşti să se amuze, ori să petreacă pe socoteala păcatelor şi necazurilor altuia.

în ultimele decenii însă, lumea s-a complicat aşa de mult, încât până şi subiectele de groază, care erau deliciile romanului,... filmului poliţist,... au început să pălească, faţă de genul nou de literatură pe care îl reprezintă documentul secret de istorie, revelarea unor fapte politice şi militare, tăinuite.

Fiindcă doamna aceasta - destul de cinică şi de crudă, - care se numeşte Istoria, întrece în complicarea intrigii şi în ascunderea,... mascarea criminalului, până la ultima filă, ori secvenţă de film...

în noul tip de literatură, cititorul află în ce măsură este liber sau determinat; în ce măsură a fost minţit, înşelat în cutare sau cutare împrejurare; în ce măsură viaţa sa a fost şi este implicată direct în ţesătura atât de complicată a secolului nostru...

Realitatea face ca aceste cronici moderne, bazate pe fapte şi evenimente istorice, trăite, şi care pot fi uşor recunoscute, să întreacă, de asemenea, ficţiunea literară, romanescul...

E o victorie a concretului, istoric, politic.

La ceea ce oferă literatura documentaristică cititorului lacom de senzaţional, se adaugă concurenţa cinematografului şi a televiziunii, - "clocotul realităţii", în stilul cel mai direct...

Să fi rămas literatura, cu poveştile ei născocite, o domnişoară ofilită, neluată în seamă, în mijlocul agitaţiei şi conflictelor acute ale existenţei?...

Să nu fi înţeles ea că istoria şi destinul nostru modern sunt fatum-ul epocii noastre?...

Romanul, pe care l-am apucat, de pildă, în sensul de cronică imaginară a societăţii şi vieţii omeneşti, a intrat demult într-o criză de neîncredere.

înşişi criticii au ajuns să se întrebe cum poate acest personaj, numit scriitor, să cunoască atâtea caractere, să intre în pielea lor, să ştie ce gândeşte fiecare...

Sondajele făcute printre cititori dovedesc aceeaşi neîncredere. în afara cazurilor în care forţa creaţiei artistice nu atinge acea perfecţiune ce se impune, în felul în care o iubire, pe cale de a fi pierdută, nu reînvie prin reîntinerirea sentimentului aşa-zis dispărut.

Cred că, aşezată în cel mai actual context politic, social, o asemenea literatură poate depăşi, prin tensiunea intrigii, prin dimensiunile umane,... literatura numai documentaristică, atât de la modă astăzi...

Trebuie să ne mai gândim şi la durabilitatea capodoperei, menită să înfrunte secolele, reînnodând legătura, - dincolo de tehnic şi de interese imediate, - cu ce rămâne valoros în întreaga istorie a geniului omenesc...

Să fim gata oricând să atingem acest deziderat major al literaturii.