Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Document:
Scrisori de la Geo Bogza către Roger Câmpeanu de ---


Geo Bogza a fost, cum se ştie, vreme de ani buni, colaborator permanent al Contemporanului şi, apoi, al României literare aflate sub conducerea lui G. Ivaşcu. Omul prin care tabletele, prozele ori poeziile sale ajungeau în paginile revistelor era Roger Câmpeanu, secretarul lor general. Aşa s-a născut prietenia dintre cei doi, a cărei expresie epistolară o avem în numărul de faţă. Doamna Sanda Câmpeanu, soţia regretatului nostru coleg de redacţie, ne-a încredinţat această mină de scrisori, risipite în timp. Toate, de o mare frumuseţe literară. Împreună cu cîteva din celebrele desene - plopi - prin care Geo Bogza îşi "ilustra" adesea concisele lui texte.


Dragul meu tovarăş Roger,

Aştept două copii, colaţionate, dacă se poate pe hîrtie mai puţin igrasioasă. Transcriindu-l, am surprins un "a" în loc de "ale" şi un "îi" în loc de "le". Scrutează-l şi d-ta în privinţa aceasta.

Mă gîndesc tot mai mult, şi încep să vă rog chiar, ca timp de patru numere să publicăm în pagina întîi mari reproduceri din Luchian, chiar dacă au mai fost publicate vreodată.

A tout seigneur, tout bonneur!
Geo Bogza
29 ian. 1968


*
* *

Dragul meu tovarăş Roger,

Au fost pe aici, spre uimirea tuturor şi bucuria oaselor mele, trei zile una mai frumoasă decît alta. Cu nopţi aproape ca-n Metaforă. Îţi voi fi profund recunoscător dacă voi veghea asupra ei.

Al d-tale ,
Geo Bogza
sîmbătă seara 2 nov. '68


*
* *

O, soare, care ai răsărit în această dimineaţă de miercuri, luminează cu razele tale paginile Contemporanului spre care trece, prin faţa casei mele, prietenul meu ROGER CâMPEANU!

Geo Bogza
28.X.1970

*
* *

Dragul meu tovarăş Roger,

Iată-ne şi la 1 August! Doamne ajută!

Deşi cred că pînă miercuri s-ar putea întoarce bătut la maşină, propun să nu-l mai trimiţi, dar să veghezi d-ta asupra lui, cu străşnicie. În nr. trecut, nu ştiu cum s-a întîmplat, dar în loc de grav a ieşit greu: un mai greu... simţ de răspundere. E cam bizar, dar nu e o catastrofă. Acum îl ai din timp, supune-l te rog unor repetate revizii.

Vremea e departe de a fi grozavă şi asta mă întristează îndeajuns. Oare de acum înainte vom avea mai mult noroc sau va fi tot ca anul trecut cînd, întors în Bucureşti, doctorii m-au trimis la ultraviolete, de parcă n-ar fi fost septembrie, ci februarie?

Te îmbrăţişez, şi pe Nuţi - dacă îmi dă voie.

Geo Bogza
Sîmbătă 26.7.'69


*
* *

Dragul meu tovarăş Roger,

Pentru nr. din 6 Martie - iată aşa dar direct despre Groza.

E vineri, ora 14, sunt la Poştă şi Contemporanul de azi nu a sosit încă.

Poate mîine

Poate niciodată?

Te îmbrăţişez,
Geo Bogza
27.II. '70

*
* *

Dragă R.C.

Aceasta e versiunea definitivă a poemului de rezervă, păstrat în fundul sertarului sau al buzunarului, pentru caz de nevoie. Pentru ca să nu se întîmple vreo încurcătură, te rog ca pe precedenta să o distrugi sau, dacă nu te înduri, să scrii pe ea, după legile perfectei birocraţii, ANULAT.

Cu prietenie,
G.B.
Predeal 25.II.1970


*
* *

Dragul meu tovarăş Roger,

Cu ajutorul lui Dumnezeu, şi cu aceste două texte, întîi Recenzia, apoi Poemul, vom ajunge la 9 aprilie.

Te rog să mi le trimiţi bătute la maşină. Îţi reamintesc că poemul nu are o cadenţă withmaniană, ci că fiecare rînd se frînge la dreapta - la extremitatea dreaptă - atît cît este nevoie.

Ar fi foarte bine dacă, în ce priveşte poemul, mi-ai putea trimite şi o perie curată (mai bine două) să văd şi eu cum vine şi titlul şi textul.

Şi nu uita plimbarea. Pe mine, din păcate, mă dor toate oasele şi în mod deosebit un picior. Afară ninge şi, în acelaşi timp, cîntă piţigoii.

Al d-tale Geo Bogza
miercuri 24.III.'71


*
* *


Consiliul Superior al MĂRII NEGRE

DECRET

Pentru merite deosebite în preţuirea marilor frumuseţi ale patriei se conferă ordinul

GOLFUL TUZLA

în gradul de comandor,

căpitanului de fregată


Roger Câmpeanu

1971

Echinoxul de toamnă Amiral

Preşedinte

Geo Bogza


*

* *

Dragul meu tovarăş Roger,

Asta e! - cum a spus Armstrong cînd a pus prima oară piciorul pe lună.

Te-aş ruga să fii bun şi să-mi confirmi primirea telegrafic, spre a nu mă duce la telefon, săptămîna ce vine.

Vrei să fii bun şi să-mi scrii două rînduri - recomandate - pînă cînd mai eşti la redacţie, cînd pleci în concediu?

E în mine o mare oboseală şi am nevoie să ţinem un contact permanent, să fiu stimulat prin scurte mesaje.

Golful Tuzla - mai spre toamnă

Cu multă prietenie
Geo Bogza
sîmbătă 22 iulie '72


*
* *

Dragul meu tovarăş Roger,

Te rog ca strofa treia din Fil-Fil să fie aşa:

Albatroşi şi pescăruşi
Întîrziind în eter
Cad ucişi în fundul mării
cum fusese dealtfel de la început.

"Cuvintele" lui Roll aduc o prospeţime cu totul neaşteptată şi binevenită. Unele pot părea forţate - la nevoie o selecţie inteligentă le poate înlătura - dar altele sînt de o simplitate emoţionantă şi de o mare poezie. Făceţi totul să-i menţineţi colaborarea.

Cu multă prietenie
Geo Bogza
Duminică
23 iulie '72

P.S. Ca să fiu eu liniştit, vrei să fii atît de bun şi să-mi confirmi, tot telegrafic, şi primirea acestui al doilea mesaj?

*
* *

Dragul meu tovarăş Roger,

Cele două telegrame au fost, prin forma lor, o surpriză pentru mine, mi-au făcut mare plăcere şi mi-au stimulat inima şi creierul, în legătură cu Contemporanul. De am putea stabili, cît mai mulţi şi cît mai des, asemenea raporturi între noi. !

Cred că titlul textului pentru nr. viitor îţi va da prilejul unei alte fermecătoare telegrame. Ca să-l transcriu, la ora patru noaptea, a trebuit să mă spăl de două ori pe mîini. Atît era de cald şi de zăpuşeală.

Al d-tale
Geo Bogza
sîmbătă 29 iulie '72

*
* *

Notă
pentru comandorul Golfului Tuzla

La ieşirea din Săftica, km 24-25, atenţie pe partea stîngă, la dealul acoperit cu rapiţă.

G.B.
12 iunie '73

*
* *

Vrînd probabil să-şi aducă şi ei contribuţia la tot ceea ce s-a petrecut în primăvara aceasta, la tot ceea ce a constituit farmecul ultimilor şapte ani şi a fost întrerupt cu brutalitate, o echipă de electricieni a venit şi a încuiat cofretul. Dar, pentru Roger Câmpeanu, cofretul inimii mele va rămîne pururi deschis. Amin!

Geo Bogza
Luni 15 iulie 1974


*
* *

Dragului meu Roger Câmpeanu,

care, în preajma anului 2000,

va fi sărbătorit pentru

frumoasa vîrstă de 70 de ani.

La mulţi ani!
Geo Bogza
15 NOEMBRIE 1974

*
* *

Munţii Carpaţi urează, cu toţi brazii lor, ca anul 2000 să-l găsească sănătos şi fericit, în locuinţa sa, pe noul locatar din str. Apolodor.

G. B.
14.II.'74

*
* *

De cîte ori trec prin Golful Tuzla, care este al sufletului meu, mă gîndesc la Roger, care, deasemeni, este al sufletului meu.

Geo Bogza
MAREA NEAGRĂ August 1974


*
* *

CA SĂ TE LAUD...

Ca să te laud ajunge un singur vers:

Prin gura ta mă sărută întregul univers

Geo Bogza
Apolodor nr. 13-15
Duminică 14 ianuarie 1977

*
* *

Dragul meu Roger,

Te îmbrăţişez de pe malul Surjovului, unde sper să scriu şi să transcriu, multe texte pentru România literară.

Numărul de după catastrofă a fost onorabil, ceea ce e foarte mult. Te felicit.

Al d-tale
Geo Bogza

sîmbătă 12 martie, a opta zi după cutremur


*
* *

VINERI 20 IANUARIE 1978

Cea mai fierbinte

îmbrăţişare pe

care am dăruit-o

vreodată, pentru ROGER

pe patul lui de la Spitalul

de urgenţă

Geo Bogza

*
* *

Cînd mi-am scos ciorapii a curs din ei nisip şi am fost încă o dată şi - mi-e teamă că - pentru ultima oară profund fericit

G
marţi spre miercuri ora 1,30

Echinoxul de toamnă

*
* *

Prima zăpadă, venită exact de solstiţiu, să purifice priveliştile, să purifice sufletul.

O, de-ar purifica şi viaţa literară!

Geo Bogza
Luni 21 Decembrie 1981

Pentru Roger

ÎNFRĂŢIREA PRIN G.

*
* *

Dragul meu Roger,

Te îmbrăţişez în luna mai.

Mai, mai, dar ce fel de mai?

Mai a dracului, mai urîtă, mai frumoasă, mai devreme acasă?

Să ne spună şi nouă, să ştim cu cine votăm. Că iată ce făcură franţujii...

Al d-tale
Geo Bogza
11 mai... mama măsii 1981

*
* *

Dragul meu Roger,

Copacii sub chiciură sînt o minune.

Nu ştiu dacă ai timp şi ochi şi suflet să-i vezi.

Eu ţi le doresc, cu prisosinţă.

Te îmbrăţişez
Geo Bogza
3.II.1982

*
* *

roger cîmpeanu
str apolodor nr 13
bucureşti

dragul meu roger nesfîrşită este dragostea cu care te îmbrăţişez, cum nesfîrşită este priveliştea mării şi îţi atrag atenţia că nu te afli decît la jumătatea vieţii stop eu îmi iau angajamentul să te însoţesc cît mai mult cu putinţă la mulţi ani semnul mirării

geo bogza