Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

In Memoriam:
Stan Velea de Nicolae Mareş

Dacă viaţa celor morţi se află în amintirea celor vii, atunci viaţa scriitorului, polonistului şi comparatistului Stan Velea rămâne neştearsă în amintirea mea, vreau să cred că şi a sute de mii de cititori români, care i-au citit lucrările şi traducerile, toate ridicându-se la peste 1 milion de exemplare. A fost viaţa unui intelectual desăvârşit, modest şi harnic cum tot mai rar poate fi întâlnit, care a slujit cu dragoste şi devotament cultura românească, poloneză şi universală până în ultimele sale clipe. Cu numai câteva săptămâni în urmă m-am despărţit de el, plecând de la ultima noastră întâlnire, cu ultima sa transpunere în limba română sub braţ. Sunt două volume superb editate din creaţia romancierului Henryk Sienkiewicz Cavalerii Teutoni.
în acest iulie fierbine, se împlinesc 50 de ani de la data repartizării lui Stan Velea, tânăr absolvent al polonisticii din Bucureşti, îndrumată de profesorul şi comparatistul Ion C. Chiţimia, pe post de cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară "George Călinescu" din Bucureşti. A fost o repartizare fericită, un loc în care va pune în valoare literatura polonă, cât şi raporturile bilaterale. Aici avea să facă o carieră strălucită.
În context sud-est şi central european, Stan Velea nu trebuie văzut doar ca un specialist de marcă al fenomenelor literare de pe Odra şi Vistula, din Evul Mediu timpuriu până la zi, dar şi pentru universalismul românesc, dovadă grăitoare fiind studiile sale de referinţă din domeniul istoriei literare, al comparatisticii, cât şi prin traducerile şi monografiile publicate, aducând în plus, an de an, în circuitul românesc valori europene incontestabile. Nu ştiu de câte generaţii va fi nevoie pentru a sări peste ştacheta pe care a ridicat-o autorul monumentalei Istorii a literaturii polone (în trei volume), premiată de Academia Română în 1995. Trebuie spus apăsat că puţine culturi pe mapamond beneficiază de o sinteză de asemenea anvergură, elaborată într-o structură croceană, pe plai românesc. Mai mult, acest compendiu nu îşi găseşte o lucrare similară nici chiar în Polonia.
Acestei cărţi monument, ce poate fi comparată doar cu Istoria literaturii române a mentorului său de la Institutul George Călinescu, i se adaugă suita de micromonografii despre mari literaţi polonezi: Wladyslaw Reymont, Adam Mickiewicz sau Henryk Sienkiewicz, venind în contemporaneitate cu Ipostazele europene ale romanului contemporan. Romanul polonez (1984). Ca totul să aibă substanţă şi cuprinderea cea mai largă, Velea adaogă acestora numeroasele traduceri din marii scriitori clasici şi contemporani polonezi: KrasiOski, Sienkiewicz, Prus, Reymont, Zeromski, Iwaszkiewicz, MiÓosz, Mrozek, Mysliwski etc. şi ce nume. Cu un raft de volume traduse cu dăruire şi har, Stan Velea a umplut un mare gol în receptarea literaturii polone în limba română.
în Interferenţele literare româno-polone (1989) Stan Velea a pus corect în valoare tot ceea ce s-a realizat în planul receptării operelor literare româneşti în Polonia, după cum, la îngemănarea celor două milenii ne-a adus exegeza privind Receptarea literaturii polone în România. Lucrări care pe alte spaţii au antrenat catedre sau colective largi de cercetători. El le-a făcut singur. Monografiile despre marii clasici polonezi: Mickiewicz, Sienkiewicz sau Reymont sunt alte mărturii ale pasiunii şi acribiei sale.
Calitatea analizei şi instrumentarul bogat cu care operează dintr-o ipostază de critic şi analist echidistant o remarcăm şi în cele 31 de medalioane consacrate Universaliştilor şi comparatiştilor români contemporani. Astfel, de la Tudor Vianu şi Zoe Dumitrescu-Buşulenga până la Dan Grigorescu şi Ion Ianoşi sau Marian Popa, surprindem manifestarea unei pleaiade întregi de profe­sionişti care şi-au consacrat activitatea cunoaşterii litera­turilor străine în România, pleiadă în care un loc de frunte îl ocupă şi autorul volumului, Stan Velea. Cutremurat de pierderea sa, nu pot spune decât ca Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar opera lui să dăinuie şi să inspire cât mai mulţi urmaşi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara