Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Document:
Stenograma şedinţei Secretariatului C.C. al P.C.R. din ziua de 5 aprilie 1976 de ---


Stenograma care urmează face parte din Istoria Comunismului din România. Documente Nicolae Ceauşescu, volumul III, în curs de apariţie la Editura Polirom, secţia Cancelarie (dosar 27/1976, p. 10,15-18,173-175,177), alcătuit de Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu şi Armand Goşu, care ne-au încredinţat-o spre publicare. Revista noastră a mai publicat şi alte asemenea stenograme din primele două volume.

Au participat tovarăşii: Nicolae Ceauşescu, Emil Bobu, Ilie Verdeţ, Cornel Burtică, Iosif Uglar, Ştefan Andrei.Au fost invitaţi tovarăşii: Gheorghe Stoica, Paul Niculescu, Ion Păţan, Petre Lupu, Angelo Miculescu, Gheorghe Pană, Florea Dumitrescu, Mihai Dalea, Radu Păun, Aldea Militaru, Marin Constantin, Lucian Drăguţ, Ştefan Kiss, Goliat Ion.
Şedinţa a fost condusă de tov. Nicolae Ceauşescu şi a început la orele 16.10.
– Propuneri cu privire la numărul personalului uniunilor, societăţilor şi asociaţiilor, subvenţiile acordate acestora şi spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea.
– Propuneri referitoare la numărul de personal din aparatul central al academiilor de ştiinţe.

Tov. Nicolae Ceauşescu:
Într-adevăr, de ce trebuie noi să plătim preşedinţii uniunilor? Ei nu mai sînt scriitori.
Tov. Gheorghe Stoica:
Preşedintele are 3.000.
Tov. Cornel Burtică:
Aceea era indemnizaţie.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Ar trebui să discutăm şi cu uniunile acestea, după exemplul compozitorilor, să primească o indemnizaţie fără să fie salariat, sau dacă vrea să fie salariat să nu mai aibă dreptul să scrie. Dacă îi dau 6000 lei să facă numai munca aceasta. Şi la fel vicepreşedintele. Aceasta şi pentru scriitori şi pentru artiştii plastici. Să discutăm, să vedem.
Tov. Florea Dumitrescu:
La propuneri nu se mai propune să dăm nici o retribuţie. Se propun numai indemnizaţii.
Tov. Ilie Verdeţ:
Am vorbit cu cei care coordonează aceste sectoare. Tov. Pop, tov. Andrei, ei nu vor să reducă. Aici este vorba numai de conducere, dar şi pentru aparat am lăsat fondurile.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Aici trebuie să vedem la toate societăţile acestea. Nu este nici o problemă. Poate cîte un secretar retribuit. Eu zic să păstrăm pentru aceste trei uniuni, însă să discutăm cu ei, să aibă o indemnizaţie preşedintele; poate şi câte un vicepreşedinte care să aibă tot o indemnizaţie şi cel mult un secretar, chiar să-l aibă permanent, şi eventual, unul cu indemnizaţie.
Tov. Gheorghe Stoica:
Numai cel care lucrează efectiv.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Restul, la ziarişti nu aş fi pentru. În rest, la arhitecţi să nu mai dăm nimic. Să aibă un secretar, şi poate tot aşa, preşedintele să aibă o indemnizaţie mai mică.
Uniunea Ziariştilor a trecut la sindicate.
Tov. Gheorghe Pană:
Le-am dat acolo 4 posturi.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Asociaţia aceasta „România”, cine este acolo?
Tov. Ştefan Andrei:
Secretar general a fost tov. Joja, acum este tov. Cînda [sic!Cândea] şi s-a hotărît la Comitetul Politic Executiv să fie salariat.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Să punem şi un preşedinte.
În principiu să putem da o indemnizaţie.
La Institutul acesta de Relaţii Culturale cu Străinătatea să rămînă un secretar. În celelalte, nu. Aceştia la vînători nu au nevoie de un secretar?
Tov. Ilie Verdeţ:
Dacă nu un secretar să dăm doi directori, două funcţii de director. Am mers pe linia ca să luăm pe toţi din conducere şi eu cred că ar trebui.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Un secretar şi un director să le dăm. Bine, de acord. Automobilul Clubul Român.
Tov. Petre Lupu:
Aici cred că ar fi bine să aibă un vicepreşedinte. Este acum unul care se ocupă de toate.
Tov. Ilie Verdeţ:
Sînt de părere să dăm o funcţie de director.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Trebuie să vedem ce activitate economică au.
Tov. Cornel Burtică:
Plătesc cotizaţii, fac service.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Pentru aceasta poate să aibă un funcţionar. Trebuie să vedem.
Tov. Ilie Verdeţ:
Au foarte multe activităţi şi au venituri de 42 milioane din cotizaţii.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Bine, să rămînă un om.
Tov. Ilie Verdeţ:
Un director.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
La animalele mici nu, la păsările mici, nu.
Tov. Ilie Verdeţ:
Aici s-a stabilit să rămînă la agricultură.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Bine, de acord. Cu nevăzătorii, aceştia nu au salariu?
Tov. Cornel Burtică:
Au multe activităţi şi ştiţi că s-au primit multe scrisori.
Tov. Petre Lupu:
Noi îi sprijinim. Ei sînt ca salariaţi. Au un preşedinte nevăzător şi are lîngă dînsul un văzător.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Şi ce fac?
Tov. Petre Lupu:
Este cea mai activă asociaţie din ţară.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Să se analizeze.
Tov. Petre Lupu:
Au vreo 14.000 membri.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
De ei trebuie să se ocupe Ministerul Muncii, Nu putem lăsa pe asociaţie.
Tov. Petre Lupu:
Trebuie să facem un decret pentru că există o hotărîre veche, din 1952.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Neapărat trebuie să vedem.
Tov. Ilie Verdeţ:
Atunci aici să rămînă aşa.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Să rămînă cîte unul la nevăzători şi vom vedea pe urmă.
Cu filialele acestea ce facem, să rămînă?
Tov. Ilie Verdeţ:
Dacă rămîn ca aici să vedem. Atunci s-a spus că nu luăm o hotărîre pînă nu venim cu organizarea şi acum poate este bine să luăm o hotărîre.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Să vedem şi pe celelalte şi personalul la toate.
Tov. Ilie Verdeţ:
Avem o reducere de 21%. S-a redus de la 2.900, 622 de posturi pe total. Aici am redus, iar la centrale, cu 365. Cu ce vom adăuga, vor fi 5-6 funcţii.
Tov. Cornel Burtică:
Nu ştiu dacă este bine la Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene să reducem.
Tov. Ştefan Andrei:
Avem acolo două secretare cu 2000 lei pe lună şi ne-am luat angajamentul ca să asigurăm secretariatul. Toată conducerea lucrează voluntar, doar cele două secretare sînt plătite.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Bine, de acord.
Artiştii aceştia plastici nu sînt prea mulţi 20 la Uniune? Şi chiar la aceştia la Uniunea Scriitorilor 58, ce fac atîţia oameni?
Tov. Florea Dumitrescu:
Au venituri de 34 milioane.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Şi dacă au ce trebuie să-i mănînce?
Tov. Florea Dumitrescu:
Lucrează efectiv o parte dintre ei şi de aceea.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Eu mă refer la salariaţii din aparat. Ce fac 58 de oameni? 5-6 oameni au făcut o administraţie acolo.
Tov. Aurel Duma:
Au şi un fel de restaurant al scriitorilor.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Restaurantul să funcţioneze ca unitate economică. Societatea aceasta de ştiinţe medicale de ce are nevoie de 10 oameni?
2-3 oameni trebuie să aibă şi aici.
Tov. Ilie Verdeţ:
Am avut discuţii aici.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Crescătorii de albine 24?
Tov. Cornel Burtică:
Au o reţetă foarte dezvoltată.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Surzii şi nevăzătorii de ce au un aparat aşa mare?
Cu Fundaţia Elias avem o hotărîre a Comitetului Politic Executiv.
Tov. Ştefan Bîrlea:
Aţi hotărît să rămînă un contabil şi încă unul.
Tov. Florea Dumitrescu:
S-a redus de la 17 la 2.
Tov. Ilie Verdeţ:
La ştiinţele medicale aţi spus că sînt mulţi. La reviste din acestea au 10.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
10 sînt aici plus la judeţe.
Tov. Ilie Verdeţ:
La filiale au încă 10.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Şi aici 10, nu se poate.
Tov. Petre Lupu: Sînt societăţi pe specialităţi.
Tov. Ilie Verdeţ:
Din 23 centrale am lăsat 5. Din 21 la asociaţii am lăsat 4.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Uniunea societăţilor de ştiinţe medicale au rămas 10 şi la judeţe 5. Sînt în total 25. Asociaţia aceasta a crescătorilor de animale nu trebuie să aibă nici un salariat.
Tov. Petre Lupu:
Aceştia sînt crescători de meserie şi buni îndrumători. Aceştia au activitate economică şi cîştigă din încasări.
Tov. Ilie Verdeţ: Au pe fiecare judeţ cîte 1-2.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
De ce? Să fie benevol. Să le lichidăm.
Nu aceştia ne dau carne. Avem centrale, să lucreze pe lîngă ele. Să se termine cu acestea, să rămînă o asociaţie benevolă, dar nu cu salariaţi şi funcţionari.
Pe această bază provizorie să se stea de vorbă cu cei în cauză, pe urmă să se refacă. Pe această bază să se refacă într-o formă cît mai simplă.
Tov. Aurel Duma:
Mai este o notă cu personalul de conducere al Academiei.
Tov. Nicolae Ceauşescu:
Am văzut aceasta. Să rămînă aşa.
La Academia R.S.R. propuneţi 50, la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice propuneţi 55 şi la Academia de Ştiinţe Medicale 14.
Să rămînă aşa.


Notă

În legătură cu unele măsuri privind uniunile, societăţile şi asociaţiile
În vederea aplicării Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliul Organizării Economico-Sociale, Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor, împreună cu secţiile Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi cu ministerele interesate, au analizat structura organizatorică şi numărul de personal al uniunilor, societăţilor şi asociaţiilor, subvenţiile acordate acestora, precum şi spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea.
Din analiza efectuată rezultă următoarele:

I.Cu privire la numărul de personal.
1. În conducerea eligibilă a organizaţiilor respective sînt prevăzute 29 de posturi cu retribuţie integrală şi 12 posturi care beneficiază de indemnizaţii lunare între 500-3500 lei.
Ca urmare a analizei făcute se propune ca numărul posturilor de conducere eligibilă, retribuite integral, să se reducă de la 29 la 2 posturi, iar al celor cu indemnizaţii, de la 12 la 3 posturi, reducerea totală fiind de 36 posturi, adică de 87,8%.
Posturile ce se propun a fi retribuite integral, respectiv cu indemnizaţii, ţinînd seama de specificul asociaţiilor analizate, sînt următoarele:
La Asociaţia „România” şi la Institutul Român pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea, câte un post de secretar, cu retribuţie integrală;
– La Asociaţia Crescătorilor de Albine, preşedintele să beneficieze de indemnizaţie lunară;
– La Asociaţia Surzilor şi la Asociaţia Nevăzătorilor, preşedinţii să beneficieze de indemnizaţii lunare.
În anexa nr.1 se prezintă situaţia retribuţiei actuale şi propuse pentru funcţiile eligibile din conducerea uniunilor, societăţilor şi asociaţiilor.
2. În ceea ce priveşte personalul din aparatul central al uniunilor, societăţilor şi asociaţiilor, se propune o diminuare a acestuia de la 609 la 365 posturi, adică cu 244 posturi, respectiv de 40%.
La aceste reduceri s-au avut în vedere următoarele:
– La 19 uniuni, societăţi şi asociaţii (societăţile ştiinţifice din domeniul învăţămîntului, Uniunea Ziariştilor, Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor şi altele) nu s-a mai prevă zut personal retribuit, urmând ca problemele financiare şi administrativgospodă reşti ale acestora să fie rezolvate de către ministerele sau instituţiile din al căror profil fac parte, cu personalul existent la ministerele şi instituţiile respective;
– La 13 uniuni, societăţi şi asociaţii (Uniunea Arhitecţilor, Asociaţia „România”, Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale şi altele) s-a prevăzut un număr restrîns de personal, cu care acestea să-şi rezolve problemele specifice ca manifestări cu caracter internaţional, precum şi cele financiare şi administrativgospodă reşti etc.;
– La uniunile de creaţie şi la asociaţiile cu volum mare de activitate economicofinanciară şi anume la Uniunea Compozitorilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Asociaţia Generală a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi, Asociaţia Crescătorilor de Albine, Asociaţia Generală a Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici şi Automobil Clubul Român, precum şi la Asociaţia Surzilor şi Asociaţia Nevăzătorilor, sa efectuat o reducere medie de 30%, urmând ca toate sarcinile actuale să se realizeze cu personalul propus.
3. La filialele, cenaclurile şi asociaţiile judeţene din subordinea uniunilor, societăţilor şi asociaţiilor analizate, la care funcţiile de conducere eligibilă vor fi exercitate, de regulă, pe baze obşteşti, se propune o reducere a personalului de la 2.271 la 1.929 posturi (din care 1.033 paznici de vînătoare şi pescuit), adică de 342 posturi, ceea ce reprezintă o diminuare a personalului existent cu 15%.
În anexa nr.2 se prezintă situaţia retribuţiei actuale şi propuse pentru funcţiile eligibile din conducerea filialelor, cenaclurilor şi asociaţiilor judeţene din subordinea uniunilor, societăţilor şi asociaţiilor.
4. Pe total, personalul din aparatul central şi din filialele, cenaclurile şi asociaţiile judeţene subordinate organizaţiilor analizate, urmează a se reduce de la 2.921 la 2.299 posturi, adică cu 622 posturi, respective cu 21,3%.
Situaţia personalului existent şi propus pentru fiecare organizaţie în parte este prezentată în anexa nr.3.
5. Structura organizatorică şi compartimentele de muncă (birouri, servicii sau direcţii) din aparatul central şi din filialele, cenaclurile şi asociaţiile judeţene subordonate uniunilor, societăţilor şi asociaţiilor se vor constitui potrivit art. 12 din Decretul nr. 103/1973 privind stabilirea normelor unitare de organizare a ministerelor şi a celorlalte organe centrale de stat.
6. Propunem ca măsurile de mai sus să se aplice în termen de 30 de zile de la data aprobării, iar personalului devenit disponibil să i se acorde drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973, prin care s-au reglementat drepturile personalului devenit disponibil sau transferat ca urmare a măsurilor de reorganizare a unităţilor socialiste de stat.
În legătură cu Uniunea Ziariştilor, care în viitor îşi va desfăşura activitatea în cadrul Uniunii sindicatelor din presă, poligrafie şi edituri ce urmează a lua fiinţă, se propune ca pînă la constituirea acesteia; Uniunea Generală a Sindicatelor din România să asigure rezolvarea problemelor financiare şi administrativgospodă reşti ale Uniunii Ziariştilor.

II. Cu privire la subvenţii
În anul 1975 un număr de 11 uniuni, societăţi şi asociaţii au primit de la bugetul de stat subvenţii în valoare de 28.585 mii lei.
Propunem ca pentru anul 1976 să se acorde subvenţii, de regulă, pentru plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale la care uniunile, societăţile şi asociaţiile respective sînt afiliate, pentru editarea publicaţiilor specifice, precum şi pentru unele acţiuni aprobate potrivit normelor legale. Sumele respective se estimează la 22.023 mii lei, din care 12.000 mii lei pentru funcţionarea şi acţiunile cu caracter social ale Asociaţiei Surzilor şi Asociaţiei Nevăzătorilor.
Pe total, volumul subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru organizaţiile analizate se reduce cu 6.562 mii lei, respectiv cu 23%.
Definitivarea subvenţiilor pe anul 1976, propunem să se facă de către Ministerul Finanţelor după aprobarea de către Conducere a statelor de personal ale organizaţiilor în cauză, precum şi a spaţiilor care vor rămîne la dispoziţia acestora.
Situaţia subvenţiilor acordate şi propuse este prezentată în anexa nr. 4.

III. Cu privire la spaţiile folosite de uniuni, societăţi şi asociaţii
În cazul că sînteţi de acord cu măsurile propuse mai sus, se eliberează spaţii în suprafaţă de 5.900 mp, din care 4.500 mp în 6 imobile ce se disponibilizează integral (anexa nr. 5).
Propunem ca definitivarea acestei probleme să se facă de către Comisia de partid şi de stat pentru folosirea raţională a spaţiilor, după aprobarea de către Conducere a numărului de personal.

30 ianuarie 1976 di/de = 4 ex.


Notă I. În legătură cu unele măsuri privind personalul din conducerea eligibilă şi aparatul central al academiilor
În vederea aplicării Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliul Organizării Economico-Sociale, Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor, împreună cu secţiile Comitetului Central al Partidului Comunist Român, au analizat structura organizatorică şi numărul de personal al academiilor.
Din analiza efectuată au rezultat următoarele:

I. Cu privire la Academia Republicii Socialiste România, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Academia de Ştiinţe Medicale.
1. Prin Decretul nr. 145 din 5 decembrie 1975 s-a stabilit ca funcţiile de:preşedintele al Academiei R.S.R., preşedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale şi de vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice să fie retribuite cu indemnizaţii lunare (2.000-3.000 lei), cadrele care ocupă aceste funcţii urmînd să primească retribuţia tarifară de la unitatea unde îşi au locul permanent de muncă.
În ce priveşte preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice s-a stabilit, prin acelaşi decret, ca retribuţia să fie egală cu cea prevăzută pentru funcţia de ministru.
2. Propunem ca indemnizaţia stabilită pentru funcţia de vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2.000 de lei) să se acorde numai pentru un vicepreşedinte.
Conducerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice propune să se acorde indemnizaţii lunare la cei doi vicepreşedinţi.
3. În aparatul central al celor 3 academii sînt prevăzute în prezent 155 posturi şi anume:
– 70 posturi la Academia Republicii Socialiste România;
– 61 posturi la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice;
– 24 posturi la Academia de Ştiinţe Medicale.
Propunem ca academiile respective să funcţioneze în viitor cu 119 posturi, deci cu o reducere a personalului existent de 36 de posturi, repartizarea posturilor propuse pe cele 3 academii fiind următoarea:
– 50 posturi la Academia Republicii Socialiste România;
– 55 posturi la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice;
– 14 posturi la Academia de Ştiinţe Medicale.
Conducerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice propune să se menţină personalul existent, respectiv de 61 posturi.

II. Cu privire la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice
Situaţia personalului de la această academie se prezintă prin notă separată, din care rezultă că faţă de cele 58 posturi existente, 20 posturi vor fi preluate în cadrul Secţiei de presă şi propagandă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi 8 la Secţia gospodărie, rezultînd pe total o economie de 30 posturi.
Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara