Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi:
Vremuri de Simona Vasilache

Cui foloseşte e-o întrebare care se pune des despre literatură şi aproape niciodată de­spre război, deşi simţul comun ar îndruma-o invers. Face parte, pe­sem­ne, din nepotrivirea închisă în pereche. Li­te­ratura despre război e, fără tăgadă, totdea­una mult mai puţin de­cît războiul. Ceea ce
nu-n­seam­nă că scrii­torii nu i-au încercat toate gamele.
O face, în recenta Călătorie întreruptă, apă­rută la Editura pentru Ştiinţă SIT, şi Ion Hobana. De la SF, cinstit o viaţă, trece la me­mo­rialistică subtilă, amestecîndu-şi, printre rînduri, propria călătorie nu în viitor, ca de atîtea ori, ci în trecut. Romanul pe care-l citesc, în proza lui, alunecînd spre (auto)biografie, dă tonul muzicii. Război pe o tablă de şah, cînd se fac şi se desfac amoruri ca-n filmele Reich-ului, între foşti adolescenţi din care se-aleg capii Legiunii.
Tînărul Gelu Petreanu, călător în trenul de Sibiu, întîlneşte un invalid de război care se pierde pe un peron, iar părintele-autor, care i-a dat şi nume, hotărăşte să nu mai facă nimic cu el. În schimb războiul, cuvîntul pe care-l pronunţă cu ecou, întoarce timpul, pentru multe pagini, în pîlnia anilor '40, în Braşovul unde Petreanu face popas. Justificarea, în cheie minoră, e că "parfumul teilor de pe bulevard" îl atrage ca o altă madlenă. Ce caută Gelu în Braşovul ale cărui străzi nu le mai ştie? Un prieten vechi, însurat cu o fineţe locală, ţinînd cutia viorii la vedere, care se părăgineşte la coada sărmăluţelor, de care-l leagă însufleţirea unui joc de şah primit ca mulţumire de război, vreo două iubite, şi amin­tiri duium. Amintiri rele, de boală şi de umblat din casă-n casă, după găzduire, ca refugiaţi. Protipendada lovită de război îşi arată, faţă de alţi înşelaţi ai soartei, delicateţi incredibile altădată. Casa unui avocat de odinioară, puţin închipuit, devine reşedinţa Petrenilor. În jurul acestei lumi ferite se-nvîrtesc prezenţe feminine copleşitoare. Lelia, fata lui Codrescu, prieten cu Petreanu-bătrînul din anii şcolii, e prima muză. Vîrsta celui de-al doilea Petreanu, principalul obstacol. Diana, apoi, o vedetă a ştrandului, justificîndu-şi strengăreşte micile flirturi la întîmplare. Nici ea, o tovarăşă, peste ani, în spatele unui ghişeu, nu-i va rămîne alături lui Gelu. Cam tînăr pentru vîrsta regretelor (25 de ani pe care nu-i arată), el trăieşte, totuşi, schimbările sufleteşti ale oricui descoperă că acasă nu-i decît o haltă. Locurile, pe care nu le mai cunoaşte, prind miros de amintiri şi trăiesc din viaţa care le-a umplut cîndva.
O inconştienţă simpatică e scrisă-n zodia sub care trăiesc, în anii '40, tinerii iertaţi de iluzii, "integraţi în muncă" doar un deceniu mai tîrziu. În lumea în care un copilandru îşi doreşte, mai mult ca orice, un cal, iar un soldat acrit de prohibiţii i-l împrumută pe-un pachet de Plugare (oamenii simpli, neînvăţaţi la trabucuri ofiţereşti, au tabieturile lor), nimic nu poate să fie prea grav.
Proza lui Ion Hobana are culoarea odihnitoare a tuturor romanelor care explică ratarea prin small talk. Făcute din aceeaşi făină, divertismentul şi ruina merg mînă-n mînă, într-o vreme în care, cu toată precipitarea evenimentelor, încă se şade şi se povesteşte. Cînd şi unde am pierdut această şcoală, a prozelor scurte, abătute de vreun destin cu care n-au ce face, în afară de să-l justifice, prin bucăţi din viaţa omului care-l poartă, e greu să spui pe deasupra. Personajele lui, într-o lumină îngăduitoare, care n-ascunde resemnare, ci filosofie, sînt oameni pe-alăturea cu drumul. "Pierdeţi trenul, tovarăşe!" i se poate striga fiecăruia în parte. Trenul e calea spre responsabilităţi old age. Saltul din tren - investiţia în pierdere într-un bazar al adolescenţei. Singura care simte, dincolo de toate reţetele, şi de intertextualismul prin placare, diferenţa de vreme. Meteosensibilitatea ei face cu putinţă, în chestiuni de război, onorabilitatea literaturii.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara