Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Actualitatea:
Zilele culturii călinesciene de Reporter

De 41 de ani, la vremea mustului şi a pastramei pe jar, scriitori din toate colţurile ţării iau drumul Oneştiului pentru a participa la "Zilele culturii călinesciene". În această aproape ju­mătate de secol de prezenţă neîntre­ruptă a acestei manifestări în viaţa oraşului moldav, multe s-au schimbat. Unii dintre participanţii la primele ediţii s-au mutat definitiv în paginile de istorie literară. Temele de discuţie sunt mereu altele, exprimă l'air du temps, sponsorii s-au înmulţit. G. Călinescu a de­venit o emblemă a Oneştilor, mai puternică decât fusese pe vremuri, din cu totul alte raţiuni, Gheor­ghe Gheorghiu-Dej. Generaţii întregi de copii oneş­teni cresc în spiritul divinului critic, mândri că se formează în şcoala care îi poartă numele.

Tot acest miracol poartă un nume: C. Th. Ciobanu. De 41 de ani, profesorul întâmpină cu un soi de smerenie benedictină, alte şi alte generaţii de scriitori care descoperă înfioraţi urmele predecesorilor celebri şi duc mai departe gloria culturală a acestui oraş, cu speranţa ascunsă sau mărturisită de a reveni la ediţiile viitoare. Cu o diplomaţie numai de el ştiută, C. Th. Ciobanu ştie să aducă la aceeaşi masă creatori din generaţii diferite, oameni care dintr-un motiv sau altul se ocolesc în alte împrejurări, tradiţionalişti şi (post)moderni. Nici ediţia din acest an - desfă­şurată între 25 şi 27 septembrie - nu a dus lipsă de figuri cunoscute din lumea culturală. Invitat de onoare a fost Geo Şerban, prezent şi la ediţia inaugurală. Au mai fost văzuţi şi ascultaţi în zilele manifestării Elvira Sorohan, Nicolae Mecu, Ioan Holban, Calistrat Costin, Bogdan Creţu, Tudorel Urian, Petru Cimpoeşu, Dan Bogdan Hanu, Elena Bulai, Bogdan Dumitrescu, Carmen Miha­lache, Corneliu Lupeş, Aurelian Zisu, Cornel Galben, Ion Dragomir, Daniela Şerban, Victor Mitocaru, artiştii plastici Constantin Berdilă şi Vlad Ciobanu.

Ca toate ediţiile din ultimii ani şi cea de-a patruzeci şi una a debutat la sediul Fundaţiei "G. Călinescu", cu un cuvânt de bunvenit al sufletului manifestării, C. Th. Ciobanu. A urmat o competentă şi plină de farmec prezentare a tablourilor pictorului Constantin Berdilă (expuse în incinta fundaţiei) făcută de Vlad Ciobanu. Potrivit tradiţiei s-a trecut la prezentarea revistelor literare şi, ca de obicei, prima pe listă a fost România literară, reprezentată la această ediţie de Tudorel Urian. Carmen Mihalache a prezentat apoi revista "Ateneu", iar Calistrat Costin, o altă revistă băcăuană, intitulată sugestiv "Plumb". Tot ca de obicei s-a trecut la prezentarea de cărţi. Nicolae Mecu a vorbit despre ultimele volume din opera lui G. Călinescu scoase sub egida Academiei, Tudorel Urian a analizat volumul de debut al lui Bogdan Creţu, SMS (publicat de Cartea Românească). Au mai fost prezentate volume de Victor Mitocaru, Aurelian Zisu, iar Cornel Galben a prezentat ultimele cărţi publicate la propria-i editură.

Înainte de deschiderea oficială a "Zilelelor culturii călinesciene", care a avut loc la sediul Bibliotecii Municipale "Radu Rosetti" a avut loc vernisajul unei superbe expoziţii de grafică aparţinând sculp­torului Vlad Ciobanu. Expoziţia a fost prezentată de Tudorel Urian. După cuvântul oficial de des­chidere a "Zilelor culturii călinesciene", rostit de C. Th. Ciobanu şi saluturile din partea oficialităţilor şi a principalilor sponsori au urmat cele două prelecţiuni susţinute de Elvira Sorohan (G. Călinescu - Retorica polemicii) şi Geo Şerban (Despre normalitate în cazul călinescian). Dacă prelecţiunea doamnei Sorohan s-a remarcat prin precizia aca­demică, Geo Şerban a punctat la capitolul farmec, discursul său cucerind realmente sala prin recursul la amintiri personale, introduse în demonstraţia de mare ţinută. Punctul culminant al serii de vineri 25 septembrie a fost al acordării Premiului de Excelenţă al "Zilelor culturii călinesciene". Juriul, alcătuit din Eugen Simion (preşedinte), Mircea Martin, Dan C. Mihăi­lescu, Ioan Holban şi C. Th. Ciobanu a optat pentru Nicolae Manolescu, autorul impunătoarei Istorii critice a literaturii române. În numele juriului, criticul Ioan Holban a făcut un laudatio al activităţii literare a laureatului. Seara s-a încheiat cu un microrecital de pian aparţinând micuţei Miruna Oprea (elevă în clasa a VIII-a) şi un miniconcert de secvenţe clasice al Cvartetului Orpheus al Filarmonicii "Mihail Jora" din Bacău.

Sâmbătă 26 septembrie a fost ziua dezbaterilor şi a poeziei. În cadrul colocviului de literatură contemporană tema luată în discuţie a fost Generaţii şi promoţii postbelice în dialog. Generozitatea temei a permis participarea la discuţie a tuturor participan­ţilor, inclusiv a publicului prezent în sală. După-amiază a urmat un alt punct de referinţă al "Zilelor culturii călinesciene": recitalul liric Poetul în Cetate, desfăşurat în Parcul "G. Călinescu" sub ochii binevoitori ai statuii maestrului. Un alt punct fix al manifestării - aflat şi în agenda de anul trecut - a fost vizita la Şcoala "G. Călinescu", unde doamna directoare Maria Zaharia şi dascălii care o înconjoară fac o treabă cu adevărat minunată. Elevii cresc în cultul lui Călinescu, aplecare spre marea cultură se vede tot mai evident de la un an la altul, la fel cum laboratorul care poartă numele criticului tinde să devină un mic muzeu al literaturii române, dar pe deplin funcţional în procesul de învăţământ.

Ultima zi a manifestărilor a fost dedicată cele­brării Centenarului Miron Grindea. Celebrul jurnalist şi editor stabilit la Londra în 1949 era originar din aceste locuri, iar gestul de a-l omagia în cadrul "Zilelor culturii călinesciene" a venit firesc. O prezenţă plină de farmec a fost pianista Nadia Lasserson (fiica lui Miron Grindea), care împreună cu neobositul Geo Şerban şi C. Th. Ciobanu au reuşit să transforme simpozionul într-o adevă­rată sărbătoare culturală.

Şi în acest an am trăit la Oneşti trei zile dense, cu întâlniri memorabile şi evenimente culturale de mare ţinută.